Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 13. Обов'язковість судових постанов

1. У ст. 13 ЦПК називаються всі види постанов, які приймаються судом загальної юрисдикції при розгляді та вирішенні ним справ у порядку цивільного судочинства у всіх виробництвах і в будь-якої інстанції. Судова постанова як більш широке поняття включає в себе судовий наказ (ч. 1 ст. 121 ЦПК), рішення (ч. 1 ст. 194 ЦПК) та апеляційне рішення (ч. 1 ст. 329 ЦПК), ухвалу суду першої інстанції (ч . 1 ст. 224 ЦПК), визначення суду апеляційної (ч. 1 ст. 329 ЦПК) та касаційної (ч. 1 ст. 366 ЦПК) інстанцій, визначення та постанову суду наглядової інстанції (ч. 6 ст. 386 ЦПК), визначення суду з питання про перегляд справи за нововиявленими обставинами (ст. 397 ЦПК). Судовими постановами є також визначення вищестоящих інстанцій з різних процедурних питань, якими справа не вирішується по суті. Наприклад, в суді наглядової інстанції виносяться ухвали про витребування справи або про відмову в його витребування (ст. 381 ЦПК) та ін
2. Обов'язковість вступило в законну силу судового постанови по цивільній справі означає, що всі суб'єкти на території Російської Федерації зобов'язані погоджувати свою поведінку відповідно з висновком суду за дозволеним їм правоотношению, беззаперечно підкоряючись йому при визначенні прав і обов'язків учасників цього правовідносини. Постанова після вступу його в законну силу може бути переглянуте лише вищестоящим судом у порядку судового нагляду (ст. 390 ЦПК) або за наявності передбачених законом підстав самим виніс його судом за нововиявленими обставинами (ст. 392 ЦПК).
Державні органи, органи місцевого самоврядування, організації та посадові особи зобов'язані при зверненні зацікавлених осіб вчиняти дії з оформлення та реєстрації прав, встановлених набрав чинності судовою ухвалою, сприяти його виконанню. Постанова суду після його вступу в законну силу має бути виконане боржником добровільно, а при ухиленні його від цього обов'язку воно може бути приведене у виконання в примусовому порядку (див. коментар до розд. VII ЦПК).
Межі обов'язковості судового постанови для осіб, які не беруть участь у справі, різні залежно від його виду та характеру разрешаемого судом питання. Наприклад, рішення суду про визнання права власності за конкретною особою буде обов'язково для всіх без винятку державних органів, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, інших юридичних осіб та фізичних осіб на території Російської Федерації, а іноді і за її межами; визначення ж суду про відкладення розгляду справи і призначення часу нового судового засідання крім осіб, що у справі, буде обов'язково для самого суду, його посадових осіб та працівників, а також для осіб, які сприяють правосуддю (перекладача, свідків і т.д.).
3. Не всі дії мирового судді або федеральних суддів, що діють при розгляді та вирішенні справи від імені відповідного суду, оформлюються винесенням постанови. Якщо інше не передбачено в процесуальному законі і ці дії не пов'язані з дозволом матеріально-правових або процесуальних питань, що впливають на рух справи, вони можуть оформлятися у вигляді письмових або занесених до протоколу судового засідання усних розпоряджень, вимог, доручень, викликів та інших звернень.
Наприклад, усунення з судового розгляду все, що не має відношення до даної справи, здійснюється за усним розпорядженням головуючого, занесеному до протоколу судового засідання (ч. 2 ст. 156, п. 7 ч. 2 ст. 229 ЦПК), витребування докази у особи, у якого воно знаходиться, здійснюється за письмовим запитом суду (ч. 2 ст. 57 ЦПК). Водночас доручення іншому суду про виробництво певних процесуальних дій, пов'язаних з необхідністю отримання доказів, які знаходяться в іншому місті чи районі, в силу прямої вказівки ст. 62 ЦПК оформляється судовим постановою у формі ухвали.
4. Законні розпорядження, вимоги, доручення, виклики та інші звернення судів обов'язкові для осіб, яким вони адресовані, і підлягають ними неухильному виконанню. Відповідні судові акти будуть законними, якщо вони винесені відповідно до вимог процесуального законодавства.
Явно незаконні розпорядження, вимоги та інші звернення суду (судді) обов'язковими не є і не підлягають виконанню. Наприклад, не повинно виконуватися усне або письмове звернення судді до адміністрації банку призупинити до вирішення справи операції з грошовими коштами відповідача, оскільки конкретні заходи по забезпеченню позову можуть застосовуватися за заявою осіб, які беруть участь у справі, тільки за ухвалою суду або судді (ст. 139 - 141 ЦПК).
5. Федеральними законами (кримінальними, адміністративними, процесуальними та ін.) передбачені різні міри відповідальності за невиконання судового постанови, законного розпорядження, вимоги, доручення, виклику та іншого звернення суду, яке законодавець розглядає як різновид прояви неповаги до суду. Наприклад, за ігнорування попередження головуючого та повторне порушення порядку винна особа видаляється з залу судового засідання, крім того, суд має право накласти на порушника штраф, а за наявності ознак злочину суддя направляє відповідні матеріали прокурору для порушення кримінальної справи (ст. 159 ЦПК); за злісне невиконання представником влади, державним службовцям, службовцям органу місцевого самоврядування, а також службовцям державного або муніципального установи, комерційної або іншої організації вступило в законну силу рішення суду або іншого судового акта ст. 315 КК передбачено кримінальну відповідальність і т.п.
6. Що вступило в законну силу судове постанову, що визначило права та обов'язки учасників спірного матеріального правовідносини, не вправі оскаржити в іншому процесі лише сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також їх правонаступники (див. коментар до ст. 134, 220 ЦПК). Якщо не брало участі у справі зацікавлена особа вважає, що набрав законної сили судовим постановою зачіпаються його права та охоронювані законом інтереси, воно має право звернутися до суду з позовом і вимагати вирішення спору по суті.
7. Іноземне судове постанову визнається і виконується в Російській Федерації, якщо це передбачено міжнародним договором. На відміну від колишнього Кодексу порядок визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів докладно регламентується в ЦПК (див. коментар до гл. 45).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 13. Обов'язковість судових постанов "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статтях даного Федерального закону, а також в інших федеральних законах. Під юридичними гарантіями місцевого самоврядування розуміються гарантії, закріплені в законодавстві. Основними з них є: 1. Заборона на обмеження прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених
 2. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  стаття 3, частини 1 і 2; статті 12 і 131, частина 1). Крім того, встановивши, що у разі, якщо населення відмовилося від реалізації на своїй території права на організацію місцевого самоврядування, на даній території здійснюється державна влада Курської області, законодавець Курської області виходив з можливості створення сільських та селищних органів державної влади. Тим часом в
 3. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  обов'язковості виборів, в силу якого держава законодавчо встановлює періодичність виборів органів влади, які безпосередньо здійснюють функції представництва інтересів населення, гарантії проведення виборів в особливих умовах. До особливих умов відноситься, наприклад, ситуація, коли уповноважений на призначення виборів орган не виконує дану обов'язок. Принципи організації
 4. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  обов'язковим, за винятком випадків, передбачених цим Законом. Крім цього, в ньому закріплено, що порядок формування, повноваження, строк повноважень, підзвітність, підконтрольність органів місцевого самоврядування, а також інші питання організації і діяльності зазначених органів визначаються статутом муніципального освіти. Найменування представницького органу муніципального
 5. § 4. Відповідальність органів, посадових осіб місцевого самоврядування перед фізичними та юридичними особами
  стаття говорить про незаконні дії (бездіяльності), під якими розуміються дії, що суперечать не тільки законам, а й іншим правовим актам. Види і форми подібних діянь вельми різноманітні. Це можуть бути різні накази, розпорядження, постанови, вказівки та інші владні приписи (не має значення, зроблені вони у письмовій або усній формі), які спрямовані громадянам та
 6. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 7. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  обов'язкових платежів та впорядкування готівкового та безна-особистого грошового обігу »(від 18 серпня 1996 р. № 1212) [11]. Всі ці укази не скасовані Президентом РФ і можуть бути поглинені тільки майбутнім Податковим кодексом РФ. Постанови Уряду РФ видаються, головним чином, в силу прямої вказівки закону, рідше - указу Президента РФ [12]. Так, постанова Уряду РФ «Про затвердження
 8. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  обов'язкового обліку доходів і витрат, як це передбачено для фізичних осіб [7]. По-друге, встановлюючи порядок ведення обліку доходів і витрат для юридичних осіб у формі бухгалтерського обліку, необхідно мати на увазі, що дані бухгалтерського обліку використовуються не тільки в податковому правовідносинах, вони потрібні й самому юридичній особі як для власних внутрішніх цілей
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 10. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
© 2014-2022  yport.inf.ua