Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 209. Набрання законної сили рішень суду

1. Момент набрання судовим рішенням законної сили визначається залежно від того, чи скористалися що у справі особи своїм правом на його оскарження до суду другої інстанції. Оскільки можливість реалізації права на оскарження рішення до апеляційної чи касаційної інстанції обмежено десятиденний строк, що обчислюється з дня її винесення в остаточній формі, після закінчення зазначеного строку рішення набирає законної сили (див. коментар до ст. 321, 338 ЦПК).
При апеляційному оскарженні термін вступу рішення в законну силу за дозволеним світовим суддею справі відсувається до дня розгляду справи районним судом, якщо тільки рішення мирового судді не відміняється з припиненням провадження у справі. У таких випадках рішення, повністю або у відповідній частині, взагалі не вступає в законну силу. Якщо ж районний суд змінює рішення або скасовує його і сам вирішує справу по суті, апеляційне рішення повністю або в частині замінює рішення мирового судді та набирає законної сили негайно (див. коментар до ст. 329 ЦПК).
Касаційний суд при перевірці рішення на відміну від суду апеляційної інстанції може також скасувати рішення повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції, у зв'язку з чим оскаржуване рішення, як і при його скасуванню з припиненням провадження у справі, не вступає в законну силу. Якщо ж рішення скасовується і виноситься нове рішення, законної сили негайно вступає касаційне визначення, яке має всі властивості рішення суду першої інстанції (див. коментар до ст. 367 ЦПК).
2. Що вступило в законну силу рішення не може бути переглянута в апеляційному чи касаційному порядку. Таке можливо тільки в разі відновлення пропущеного з поважних причин строку на оскарження, але в цьому випадку рішення втрачає законну силу.
Крім незаперечності рішення після набрання законної сили набуває властивостей обов'язковості і исполнимости (див. коментар до ст. 13, 210 ЦПК), а також винятковості і преюдициальности, зміст яких розкривається в коментованій статті.
3. Винятковість вступило в законну силу рішення означає неможливість звернутися до суду із заявою з тотожному спору. Тотожним є суперечка, в якому збігаються боку, предмет і підстава. Виняток з цього загального правила передбачено лише у справах про перевірку законності нормативного правового акта (див. коментар до ст. 251 ЦПК).
Тотожність спору за суб'єктним складом зберігається при зверненні до суду правонаступника-якої зі сторін, по спору за участю яких відбулося рішення, а також за заявою прокурора та інших осіб на захист інтересів тих же сторін. У прийнятті заяви зазначеним особам має бути відмовлено, навіть якщо у розгляді справи вони безпосередньої участі не приймали.
4. Властивість преюдициальности вступило в законну силу рішення полягає в тому, що встановлені ним факти обов'язкові для суду при розгляді іншої справи за участю тих же осіб та їх правонаступників, вони не доводяться знову і не підлягають ними заперечуванню. Якщо ж в іншому процесі беруть участь нові обличчя, вони мають право оскаржувати встановлені факти, оскільки законна сила рішення на них не поширюється.
5. При зміні обставин, на підставі яких набрав законної сили рішенням було визначено розмір періодичних платежів та їх тривалість, сторони вправі пред'явити новий позов про зміну розміру платежів та їх терміну. У даному випадку позову не буде тотожним, оскільки змінюються його заснування.
Чи не відбувається в разі пред'явлення такого позову й оспорювання встановлених судом фактів, оскільки обставини, що впливають на розмір і строк платежів, змінилися і підлягають доказуванню в новому процесі. Однак при цьому не можуть оскаржуватися факти, на яких грунтується рішення суду про право на такі платежі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 209. Набрання законної сили рішень суду "
 1. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  стаття 3, частини 1 і 2; статті 12 і 131, частина 1). Крім того, встановивши, що у разі, якщо населення відмовилося від реалізації на своїй території права на організацію місцевого самоврядування, на даній території здійснюється державна влада Курської області, законодавець Курської області виходив з можливості створення сільських та селищних органів державної влади. Тим часом в
 2. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  набрання чинності законом суб'єкта Федерації про встановлення меж відповідного муніципального освіти з ініціативою про проведення місцевого референдуму (сходу громадян) виступила група виборців муніципального освіти чисельністю не менше 3% від загальної чисельності виборців муніципального освіти, яка організувала збір підписів громадян та подання підписних листів на
 3. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 4. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  вступу на посаду. Своїм рішенням суд зобов'язав адміністрацію надати позивачу двокімнатну квартиру. Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації при розгляді касаційної скарги залишила рішення суду першої інстанції без зміни, вказавши, що відповідно до Закону РРФСР "Про міліцію" житлова площа у вигляді окремої квартири надається дільничним інспекторам
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  набрання чинності законом суб'єкта Російської Федерації про його розпуск. Закон суб'єкта Російської Федерації про розпуск представницького органу муніципального утворення може бути оскаржена в судовому порядку протягом 10 днів з дня набрання чинності. Суд повинен розглянути скаргу і прийняти рішення по суті не пізніше ніж через 10 днів з дня її подачі. Дуже докладно новий Федеральний
 6. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 7. § 4. Порядок і наслідки визнання угоди недійсною
  статтях закону говориться лише про недійсність угод, але не вказується на те, до оспорімих або до нікчемних відноситься та чи інша угода (див., наприклад, ст. 331, 339 , 362, п. 2 ст. 930 ЦК). Другим критерієм розмежування оспорімих і нікчемних угод є коло осіб, які можуть заявляти про недійсність угоди. Стосовно до оспорімим операціях це можуть робити лише зазначені в
 8. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 9. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  набрання чинності * (1135). Не впливаючи на відносини між цедентом і цесіонарієм, повідомлення має особливе значення для "зовнішніх" наслідків поступки. Так, ризик несприятливих наслідків неповідомлення боржника про що відбулася поступку покладається законом на цессионария. До числа таких наслідків відносяться: можливе збільшення числа заперечень боржника, які він може використати проти
 10. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  набрання чинності не потрібно передачі майна, а достатньо лише узгодження волі сторін. Відповідно, початкове зобов'язання припиняється з моменту укладення угоди про новації. Угода про новації здатне породити правові наслідки, на які воно спрямоване, лише при дотриманні всіх умов дійсності угод. Недійсність новационного угоди означає,
© 2014-2022  yport.inf.ua