Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 19. Заяви про самовідводи та про відводи

1. Наявність обставин, що перешкоджають судді та іншим перерахованим в коментованій статті суб'єктам процесу брати участь у розгляді цивільної справи, покладає на них процесуальну обов'язок заявити самовідвід. При цьому передбачається, що зазначені учасники судочинства в першу чергу обізнані про такі обставини і своєчасне усунення їх з процесу не тільки попереджає винесення судом незаконного рішення, але й сприяє більш швидкому вирішенню справи у повній відповідності до вимог закону.
2. За відсутності самовідводу право заявити відвід судді та іншим названим в законі учасникам процесу надається особам, які беруть участь у справі. Користується таким правом і представник, оскільки повноваження на ведення справи в суді дають йому право на вчинення від імені акредитуючої всіх процесуальних дій, крім спеціально обумовлених у законі дій за розпорядженням матеріальними правами акредитуючої і процесуальними засобами їх захисту (ст. 54 ЦПК).
Відвід повинен бути мотивованим, що передбачає приведення в заяві відповідних обставин, що перешкоджають, на думку заявника, судді, прокурору, експерту, спеціалісту, перекладачу, секретарю судового засідання брати участь у розгляді справи. Невмотивований відвід, а також відведення з підстав, не передбачених законом, задоволенню не підлягає. Мотивованим повинен бути і самовідвід.
3. Заява про самовідвід або про відвід має бути зроблено до розгляду справи по суті, як правило, у підготовчій частині судового засідання, коли головуючий оголошує склад суду, називає осіб, які можуть заявити самовідвід і яким може бути заявлено відвід, і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти самовідводи і відводи (ст. 165 ЦПК). Не виключається можливість заяви відповідними учасниками процесу самовідводу і відводу і в стадії підготовки справи до судового розгляду, тобто до призначення справи до розгляду. Наприклад, це можливо при проведенні попереднього судового засідання (ст. 152 ЦПК).
З осіб, що у справі, заявити самовідвід може лише прокурор. Головуючий повинен роз'яснити передбачені законом підстави та порядок самовідводу та іншим суб'єктам цивільного судочинства, яким може бути заявлено відвід, - експерту, спеціалісту, перекладачу, секретарю судового засідання.
Названі правила заяви самовідводу і відводу діють також при виробництві в судах вищих інстанцій, при перегляді судових постанов за нововиявленими обставинами, при вирішенні судом питань виконавчого провадження.
4. Не виключається можливість звернення із заявою про самовідвід або про відвід і при розгляді справи по суті, коли підстави для них стали відомі суду чи заявнику після початку розгляду справи. Однак при цьому слід враховувати, що ряд підстав для відводу (самовідводу) носять безумовний характер. Наприклад, повторне участь судді в розгляді справи, якщо раніше він брав участь у його розгляді в суді іншої інстанції (див. коментар до ст. 17 ЦПК). Якщо суд або особа, яка заявляє відвід при розгляді справи по суті, знали про цю обставину до початку розгляду справи, але не надали йому належного значення, такий відвід підлягає задоволенню. Інакше постанову суду як явно незаконне буде скасовано вищестоящим судом.
У разі відкладення розгляду справи його нове розгляд починається спочатку (ч. 3 ст. 169 ЦПК). При цьому особам, бере участі у справі, знову роз'яснюється їх право заявляти відводи та надається можливість зробити заяву про це.
5. Порядок вирішення заяви про самовідвід і наслідки його задоволення такі ж, як при заяві відводу (див. коментар до ст. 20 і 21 ЦПК). Однак на практиці питання про неучасть судді та секретаря судового засідання у розгляді справи за наявності підстав для їх самовідводу і відводу нерідко вирішується позапроцесуальному шляхом, що ні суперечить завданням і цілям цивільного судочинства. Наприклад, позовної матеріал передається іншому судді до винесення ухвали про прийняття заяви, суддя вищестоящого суду не включається до складу судової колегії, секретар судового засідання не залучається до складання протоколу судового засідання і т.п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 19. Заяви про самовідводи і про відводи "
 1. Стаття 20. Порядок вирішення заяви про відвід
  заявленого самовідводу і відводу як при одноособовому розгляді справи суддею, так і при розгляді справи колегіальним складом суду. Питання про самовідвід або про відвід дозволяється тільки в нарадчій кімнаті незалежно від того, заявлено відвід (самовідвід) у судовому засіданні чи при вчиненні окремої процесуальної дії, наприклад при призначенні експертизи в стадії підготовки справи до
 2. Стаття 21 . Наслідки задоволення заяви про відвід
  заявлено відвід, який задоволений, в суді немає інших суддів і т.п.) виноситься ухвала про передачу справи до іншого районний суд через обласний і відповідний йому за рівнем суд в суб'єкті Російської Федерації (п. 4 ч. 2 ст. 33 ЦПК). Таким же чином має вирішуватися питання про відвід судді або всього складу суду в гарнізонному військовому суді при розгляді їм цивільної справи. При
 3. Стаття 164. Оголошення складу суду і роз'яснення права самовідводу і відводу
  заявлено відвід, але також і судових представників, вказавши, чиї інтереси вони представляють. При повідомленні хто бере участь як прокурора, експерта, спеціаліста, перекладача, секретаря судового засідання, головуючий крім прізвища називає їх процесуальне становище, посаду, спеціальне звання. Вказуються також спеціальність, вчений ступінь, вчене звання експерта та спеціаліста.
 4. Стаття 14. Затримання
  заявлене захисником клопотання або відведення (самовідвід) (п. 8 ч. 1 ст. 53, ст. Ст. 119 - 122, ч. 1 ст. 159 та ін КПК України); - прийняти і направити до компетентного органу (до суду або прокурору) скаргу захисника на здійснені співробітником поліції дії та (або) прийняті рішення (п. 8 ч. 1 ст. 53, ст. 123, ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 159 КПК України); - допустити захисника до відомостей,
 5. Стаття 25.13. Відводи осіб, участь яких у провадженні у справі про адміністративне правопорушення не допускається
  заяву про самовідвід або про відвід, суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, виносять ухвалу про задоволення заяви або про відмову в його
 6. Стаття 29.3. Самовідвід і відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи
  заяви про самовідвід або про відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи, які розглядають справу про адміністративне правопорушення, виноситься ухвала про задоволення заяви або про відмову в його
 7. Стаття 29.7. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
  заявлені відводи і клопотання; 7) виноситься ухвала про відкладення розгляду справи у разі: а) надходження заяви про самовідвід або про відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи, які розглядають справа, якщо їх відвід перешкоджає розгляду справи по суті; б) відведення фахівця, експерта або перекладача, якщо зазначений відвід перешкоджає розгляду справи по
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 9. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
© 2014-2022  yport.inf.ua