Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 165. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків

1. Для повноцінного і рівноправного участі в змагальному процесі сторін, їх представників та інших суб'єктів, які відстоюють матеріально-правові та інші інтереси, дуже важливо знання ними своїх процесуальних прав і обов'язків, свідоме їх використання та виконання. Закон покладає на головуючого обов'язок у підготовчій частині судового засідання роз'яснити бере участь у справі їх процесуальні права і обов'язки.
2. Перелік основних процесуальних прав і обов'язків беруть участь у справі, які підлягають роз'ясненню головуючим, передбачений ст. 35 ЦПК, але він не є вичерпним. Зокрема, головуючому слід роз'яснити право знайомитися з протоколом судового засідання та подавати свої зауваження на протокол із зазначенням на допущені в ньому неправильності і неповноту, право сторін на відшкодування витрат з надання допомоги представником і на відшкодування судових витрат (див. коментар до ст. 98 -102, 231 ЦПК).
Наведений перелік може доповнюватися і варіюватися в залежності від обставин конкретної справи. Наприклад, головуючий повинен роз'яснити позивачеві право звернутися із заявою про прийняття заходів щодо забезпечення позову, якщо за обставинами справи вбачається можливість виникнення труднощів з виконанням майбутнього рішення. Однак при цьому з урахуванням принципу процесуальної рівноправності сторін він повинен роз'яснити відповідачу право в разі прийняття таких заходів при відмові в позові вимагати відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову (див. коментар до ст. 139, 146 ЦПК).
У підготовчій частині судового засідання також необхідно роз'яснити позивачеві право на відмову від позову і його зміна, відповідачу - право на визнання позову, сторонам - право на закінчення справи мировою угодою та на передачу вирішення спору до третейського суду (див. коментар до ст. 39 ЦПК). З урахуванням конкретних обставин справи можуть пояснюватися й інші права та обов'язки, але по всіх справах без винятку особам, бере участі у справі, і представникам необхідно роз'яснювати обов'язок добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами * (188).
3. Серйозним недоліком судової практики є та обставина, що роз'яснення процесуальних прав і обов'язків проводиться іноді формально і незрозуміло. Щоб уникнути цього слід у всіх випадках з'ясовувати, чи зрозумілі учасникам розгляду справи їх права та обов'язки, і при необхідності роз'яснювати їх більш доступно з урахуванням освіти, віку та інших особливостей особистості того чи іншого суб'єкта. Тут же при необхідності слід попереджати що у справі осіб про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, спрямованих на реалізацію прав та обов'язків.
4. На даному етапі судочинства не завжди доцільно детально перераховувати бере участь у справі всі передбачені законом їх процесуальні права з урахуванням того, що зрозуміти зміст усього комплексу прав дуже складно, а головуючий завжди має можливість додатково звернутися до роз'яснення прав і обов'язків учасникам процесу, якщо в цьому виникає необхідність. Наприклад, право апеляційного чи касаційного оскарження буде краще зрозумілим, якщо відповідні роз'яснення послідують безпосередньо після оголошення рішення або ухвали; право на ознайомлення з протоколом судового засідання і подання на нього зауважень доцільніше роз'яснювати перед оголошенням засідання закритим або при відкладенні справи і т.д. У підготовчій же частині необхідно особливу увагу приділити роз'ясненню тих прав і обов'язків, які безпосередньо стосуються даного етапу судочинства та наступного за ним етапу розгляду справи по суті.
Зокрема, тут необхідно докладно і зрозуміло роз'яснити права на ознайомлення з матеріалами справи, на подання доказів та участь в їх дослідженні. Роз'яснюються також права: з дозволу головуючого задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам і спеціалістам, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, представляти свої доводи і міркування з усіх виникаючих питань, заперечувати проти дій головуючого, а також проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, що у справі. У зв'язку з протоколированием процедури судового розгляду слід роз'яснювати право заявляти клопотання про оголошення якої частини протоколу судового засідання, про занесення до протоколу відомостей про обставини, які особи, які беруть участь у справі, та представники вважають суттєвими для справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 165. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 5. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 6. § 3. Основи планування попереднього розслідування злочинів
  статтями 178 частиною третьою, 179, 182 і 183 цього Кодексу, здійснюються на підставі постанови слідчого. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 № 58-ФЗ) 2. У випадках, передбачених пунктами 4-9 і 11 частини другої статті 29 цього Кодексу, слідчі дії проводяться на підставі судового рішення. 3. Виробництво слідчої дії в нічний час не
 7. Стаття 18. Підстави для відводу прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
  роз'яснення виникаючих при розгляді даної справи питань. У судовій практиці дана підстава застосовувалося надзвичайно рідко, оскільки некомпетентність експерта, як правило, виявляється лише в його укладанні, що призводить до необхідності призначення повторної експертизи. Крім того, експерт міг і може за чинним законодавством (ст. 85 ЦПК) відмовитися від дачі висновку, якщо він не
 8. Стаття 69. Свідчення свідків
  стаття дає підстави для виділення наступних видів імунітету свідків: 1) абсолютний і відносний; 2) повний і частковий; 3) споріднений і службовий. Залежно від характеру волевиявлення імунітет поділяється на абсолютний і відносний. Перший поєднує право свідка відмовитися від дачі показань з законодавчою забороною допиту її як свідка. Для цієї
 9. Стаття 148. Завдання підготовки справи до судового розгляду
  роз'яснення суддею учасникам судочинства їх процесуальних прав та обов'язків. Дуже важливо, щоб сторони та інші особи, які беруть участь у справі, вже в стадії підготовки були обізнані про них і брали активну участь у підготовчих діях. Роз'яснення процесуальних прав і обов'язків особам, які беруть участь у справі, та іншим суб'єктам процесу у вигляді самостійного завдання стадії
 10. Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду
  роз'яснено право пред'явлення зустрічної вимоги за загальними правилами пред'явлення позову для спільного розгляду з первісним позовом. Це має велике значення для забезпечення мети своєчасного вирішення справи, оскільки пред'явлення зустрічного позову вже в стадії підготовки дозволяє провести необхідні підготовчі дії по всіх заявленим вимогам одночасно. Подача
© 2014-2022  yport.inf.ua