Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 220. Підстави припинення провадження у справі

1. У судовій практиці іноді виникають ситуації, коли прийняте до провадження суду загальної юрисдикції цивільну справу не може бути дозволено по суті. У зв'язку з цим в законі передбачаються дві форми закінчення провадження по справі без винесення рішення: припинення провадження у справі і залишення заяви без розгляду. Припинення провадження у справі свідчить про те, що у особи, яка звернулася до суду за захистом порушеного права або охоронюваного законом інтересу, відсутнє право на звернення до суду або після початку розгляду справи виникли обставини, що не дозволяють вирішити справу по суті. Припинення провадження у справі виключає повторне звернення до суду з позовом щодо спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав.
Якщо ж існують обставини, що перешкоджають розгляду справи по суті в даний момент, суд залишає заяву без розгляду, що не заважає повторному зверненню зацікавлених осіб до суду з тотожним заявою при усуненні обставин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду.
Інститути закінчення провадження по справі без винесення рішення застосовуються не тільки в суді першої інстанції, але і в суді апеляційної (ст. 328 ЦПК), касаційної (ст. 361 і 365 ЦПК) і наглядової (ст . 390 ЦПК) інстанцій (див. також коментар до зазначених статей). Крім позовного провадження дані інститути можуть застосовуватися у виробництві по справах, що виникають із публічно-правових відносин, і в особливому виробництві.
2. Наведений у коментованій статті перелік умов припинення провадження у справі не є вичерпним. Так, суд припиняє провадження у справі, що випливає з публічно-правових відносин, якщо є рішення суду, прийняте за заявою про той самий предмет і набрало законної сили, а також у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 247 ЦПК (див. коментар до ст. 248 ЦПК).
Підстави припинення провадження у справі можна розділити на три групи.
Перша група підстав (абз. 2, 3 і 6 ст. 220 ЦПК) говорить про те, що у зацікавленої особи було відсутнє право на звернення до суду. Прийняття такої заяви до розгляду судом практично завжди є результатом судової помилки, оскільки якби суддя виявив ці обставини раніше, він повинен був відмовити у прийнятті заяви (ст. 134 ЦПК).
Друга група підстав (абз. 4 і 5 ст. 220) виникає вже після порушення провадження у справі і є результатом розпорядчих дій сторін, спрямованих на припинення спору.
Третя підстава (абз. 7 ст. 220) свідчить про те, що сторони процесу вже немає.
3. Припинення провадження у справі з підстав, передбачених абз. 2 коментарів статті, не означає, що зацікавлена особа позбавляється права на судовий захист, оскільки це суперечило б ст. 46 Конституції. Воно має право захистити свої права та законні інтереси у іншому судовому порядку, передбаченому законом для вирішення таких вимог; заяву на захист його прав, свобод і законних інтересів може бути подано до суду іншим державним органом, органом місцевого управління, організацією, яким це право надано законом , і т.д. (Див. коментар до ст. 134 ЦПК).
4. Абзац 3 ст. 220 ЦПК говорить про неприпустимість розгляду судом тотожних позовів.
Після набрання законної сили рішення суду набуває ряд властивостей, у тому числі властивість винятковості, відповідно до якого після вирішення спору судом сторони, інші особи, які беруть участь у справі, не можуть знову подавати до суду тотожний позов, а суд не вправі приймати її до свого провадження. Аналогічні наслідки настають і в разі винесення судом ухвали про відмову позивача від позову або затвердження мирової угоди сторін (див. коментар до ст. 134, 173 і 209 ЦПК).
5. В силу абз. 6 коментованої норми розгляд справи в суді неможливо, якщо раніше по ньому було винесено рішення третейського суду, що було обов'язковим для сторін. Виняток становлять випадки скасування судом рішення третейського суду повністю або в частині з підстав, передбачених ч. 4 ст. 422 ЦПК, так як після такого скасування зацікавлені особи мають право звернутися за вирішенням спору до суду; відмова суду у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, оскільки така відмова не перешкоджає сторонам третейського розгляду звернутися до суду (див. коментар до ст. 134 , 422 і 427 ЦПК).
6. Процесуальні дії сторін, зазначені в абз. 4 і 5 ст. 220 ЦПК, повинні відбуватися у відповідності з порядком, встановленим ст. 173 ЦПК. Так, заяву позивача про відмову від позову, умови мирової угоди сторін заносяться до протоколу судового засідання. Якщо відмова від позову або мирова угода виражені письмово, вони долучаються до матеріалів справи. Суд зобов'язаний роз'яснити позивачеві, сторонам процесуальні наслідки відповідно відмови від позову або укладення мирової угоди.
Згідно з вимогами ст. 39 ЦПК суд не приймає відмову позивача від позову і не затверджує мирової угоди у разі, якщо ці дії суперечать закону або порушують права і законні інтереси інших осіб. Про це суд виносить ухвалу і продовжує розгляд справи по суті (ст. 173 ЦПК).
7. Смерть однієї із сторін у справі є підставою для припинення виробництва за умови, що спірні правовідносини не допускає правонаступництва як має тісний зв'язок з особистістю сторони (наприклад, позови про поновлення на роботі, про стягнення аліментів, про виселення через неможливість спільного проживання, про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, і т.д.). Провадження у справі підлягає припиненню також у разі, якщо ліквідація організації, що була однією із сторін у справі, завершена, оскільки згідно ст. 61 ГК ліквідація юридичної особи тягне його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб.
Якщо після смерті громадянина, що був стороною у справі, правонаступництво можливо, а також у разі реорганізації юридичної особи суд не припиняє, а призупиняє провадження у справі (див. коментар до ст. 215 ЦПК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 220. Підстави припинення провадження у справі "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 4. Короткий перелік латинських виразів, що використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 5. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяну актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 6. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  стаття 126.1, яка встановила неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей, тобто будь-якої діяльності фізичних та юридичних осіб, не уповноважених на те законом (у тому числі органів соціального захисту, дитячих установ і пр.), з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей. Незаконні дії щодо усиновлення, вчинені з
 7. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  підставою здійснення цивільних прав: права акціонера, права на отримання грошового вкладу і т.п. При переході у спадщину майна, що не передбачає обов'язкової державної реєстрації або іншого документального оформлення майна, отримання свідоцтва про право на спадщину не обов'язково . Видача свідоцтва про право на спадщину здійснюється за місцем відкриття
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно праву на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона повинна була бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 9. 3. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями правоохоронних та судових органів
  основанно підданим за постановою суду примусовим заходам медичного характеру, а також будь-яким іншим особам, незаконно підданим заходам процесуального примусу під час провадження у кримінальній справі. Це рішення законодавця можна було б вітати, якби воно не вносило протиріччя у чинні нормативні акти. Згідно ст. 139 КПК шкоду, завдану незаконними актами
 10. 4. Горизонтальна ієрархія правових норм
  статтях про договори ренти та довічного змісту з утриманням такої вказівки немає. Немає його і в розділі про розрахунках. Однак не повинно викликати сумнівів, що норми, включені в "Загальні положення про ренту і довічне утримання з утриманням" і в "Загальні положення про розрахунки", точно так само є запасними на випадок відсутності іншого в спеціальних параграфах відповідної глави. На практиці
© 2014-2022  yport.inf.ua