Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 92. Доплата державного мита

1. У зв'язку з введенням в дію гол. 25.3 НК коментована стаття викладена в новій редакції. Оскільки питання сплати держмита входять в предмет регулювання законодавства про податки і збори, ч. 1 ст. 92 має відсильний характер.
Відповідно до подп. 9 п. 1 ст. 333.20 НК при затруднительности визначення ціни позову в момент його пред'явлення розмір держмита попередньо встановлюється суддею з подальшою доплатою відсутньої суми держмита на підставі ціни позову, визначеної судом при вирішенні справи, в строк, встановлений подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК.
Для з'ясування положень подп. 9 п. 1 ст. 333.20 НК необхідно мати на увазі наступне.
Ціна позову в силу ч. 2 ст. 91 ЦПК визначається самим позивачем, тому питання про доплату держмита у зазначеному в подп. 9 п. 1 ст. 333.20 НК випадку виникає тільки тоді, коли суд при вирішенні питання про прийняття позовної заяви приходить до висновку про те, що вказана позивачем ціна позову явно не відповідає дійсній вартості истребуемого майна. Встановивши цю обставину, суд виносить ухвалу про залишення позовної заяви без руху, вказуючи в ньому розмір держмита, попередньо встановленої судом, виходячи з імовірною дійсної вартості відшукуємо майна. У цьому випадку позивач повинен доплатити держмито у встановлений судом строк і якщо цього не зроблено, суд повертає позовну заяву відповідно до ч. 2 ст. 136 ЦПК.
Далі, встановлений судом розмір держмита заснований на ймовірної вартості истребуемого позивачем майна. За результатами розгляду справи може виявитися, що дійсна вартість майна насправді більше або менше тієї вартості, з якої виходив суд, визначаючи розмір держмита, що підлягає сплаті до прийняття позовної заяви.
У першому випадку держмито підлягає доплаті після винесення рішення, у другому - повертається позивачеві, як зайво сплачена (подп. 1 п. 1 ст. 333.40 НК).
За змістом норми п. 9 ст. 333.20 НК в її взаємозв'язку з положеннями п. 1 ст. 333.16, п. 2 ст. 333.17 НК, незалежно від результатів розгляду справи держмито завжди доплачується позивачем, оскільки саме він є її платником.
Виняток становить випадок, коли позивач звільнений від сплати держмита. У цьому випадку обов'язки по доплаті держмита не виникає і при відмові в позові. Платником держмита при задоволенні позову позивача, звільненого від сплати держмита, в силу подп. 2 п. 2 ст. 333.17 НК визнається відповідач.
Відповідно до подп. 9 п. 1 ст. 333.20, подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК у випадках, коли розмір держмита був встановлений судом попередньо при утрудненості визначення ціни позову в момент його пред'явлення, подальша доплата держмита згідно дійсної вартості истребуемого майна повинна бути проведена платником у 10-денний термін з дня набрання законної сили рішення суду.
2. Частина 2 коментованої статті піддалася в зв'язку з введенням в дію гол. 25.3 НК лише мінімальним редакційним уточненням, які не враховують положення подп. 10 п. 1 ст. 333.20 НК про терміни доплати держмита при збільшенні розміру позовних вимог.
Так, відповідно до подп. 10 п. 1 ст. 333.20 НК при збільшенні позивачем розміру позовних вимог відсутня сума держмита доплачується відповідно до збільшеної ціни позову у строк, встановлений подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК, тобто в 10-денний термін з дня набрання рішенням суду законної сили. Отже, до зазначеного моменту позивач, який заявив про збільшення розміру позовних вимог, не зобов'язаний доплачувати держмито.
У частині ж 2 ст. 92 ЦПК і в новій її редакції і раніше говориться, що при збільшенні розміру позовних вимог розгляд справи триває лише після надання позивачем доказів сплати державного мита або дозволу судом питання про відстрочку, розстрочку сплати держмита або зменшенні її розміру.
Дана неузгодженість між положеннями ПК і ЦПК повинна вирішуватися на користь НК. Процесуальний закон, виходячи з предмета свого регулювання (ч. 1 ст. 1 ЦПК), визначає порядок цивільного судочинства, і, відповідно, в даному аспекті може визначати лише процесуальні наслідки подання без сплати держмита тих заяв і скарг, які відповідно до встановлених законодавством про податки і збори нормами матеріального права (гл. 25.3 НК) повинні оплачуватися держмитом. Встановлення ж об'єктів оподаткування держмитом, розміру, порядку та строків її сплати в предмет регулювання процесуального закону не входить, всі ці питання в силу ст. 2 НК входять в предмет регулювання законодавства про податки і збори.
У розглянутому випадку очевидно, зокрема, що позивачеві немає ніякої потреби просити суд про надання відстрочки, розстрочки в доплаті держмита ще до того, як настав термін доплати (тобто ще до виникнення відповідної обов'язки). Суд же, в свою чергу, не має підстав задовольняти таке клопотання, навіть якби воно було заявлено, оскільки несплата держмита згідно збільшеному розміру позовних вимог не перешкоджає прийняттю заяви про збільшення розміру позовних вимог і розгляду справи з урахуванням цього збільшення.
3. У практиці виникає питання, чи можливо держмито, яку позивач до винесення рішення не сплачував відповідно до збільшеної ціни позову, стягувати у разі задоволення позову з відповідача? Арбітражні суди в аналогічних випадках вважають це можливим. Відповідна позиція викладена в п. 5 Інформаційного листа Вищого Арбітражного Суду РФ N 91 від 25 травня 2005 * (145)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 92. Доплата державного мита"
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  доплат товаровиробникам у сфері агропромислового виробництва у випадках, передбачених Урядом РФ. Обсяги (квоти) реалізації сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства за гарантованими цінами, рівень таких цін і їх індексація, а також порядок їх застосування встановлюються Урядом РФ З метою захисту споживачів (покупців) Уряд РФ встановлює
 3. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  державних органів [1]. Структура податкового регулювання підприємницької діяльності включає в себе кілька рівнів: конституційний, державний, регіональний (рівень суб'єктів РФ) і муніципальний. Особлива роль у період становлення податкової системи Росії належить конституційним нормам. Про це свідчать випадки звернення підприємців за захистом порушених
 4. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  державних органів щодо інформування платників податків. І цей обов'язок повинна бути покладена не на податкові органи, які самі виступають споживачами цієї інформації, а на органи, що здійснюють державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Одночасно з державною реєстрацією особи повинні отримувати (платно або
 5. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 6. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 7. § 3. Договір будівельного підряду
  доплат. Наприклад, підрядник не може послатися на звичайний зростання вартості будівельних матеріалів, обумовлений інфляцією, так як дана обставина можна було передбачити при укладенні договору будівельного підряду і врахувати в ціні договору. Більше того, навіть якщо подорожчання будівництва відбулося внаслідок екстремальних обставин, наприклад та ж вартість імпортних будівельних
 8. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
  державного мита. Крім того, виключні права правовласника можуть припинитися з інших підстав, не залежних від волі правовласника, як то: втрата товарним знаком розрізняльної здібності, анулювання патенту або товарного знака, судове рішення про визнання власником патенту чи товарного знака іншої особи і т.д. Таким чином, у складі наданого користувачеві
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 10. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  статтях глави 69 ЦК. За своїм обсягом це приблизно відповідає загальним положенням про інтелектуальну власність, які пропонувалося включити до Цивільного кодексу в якості альтернативи частини четвертої Кодексу в її нинішньому вигляді. Однак своїм змістом норми глави 69 ЦК істотно відрізняються від того, що пропонувалося авторами альтернативного проекту * (135). Про надуманих поняттях
© 2014-2022  yport.inf.ua