Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і спеціалістам

1. З зіставлення ч. 1 ст. 96 зі ст. 94 ЦПК випливає, що під іншими витратами, які можуть бути визнані судом необхідними (і відповідно підлягають внесенню попередньо), маються на увазі витрати, не названі в абз. 2-5, 7, 8 ст. 94 ЦПК (див. коментар до ст. 94 ЦПК). Закон не передбачає попереднього внесення сторонами будь-яких сум, які можуть скласти судові витрати.
Суми, що підлягають виплаті перекладачам, не вносяться сторонами, оскільки оплата послуг перекладачів, відшкодування понесених ними витрат у зв'язку з явкою до суду, а також виплата добових проводяться за рахунок федерального чи регіонального бюджету (див. коментар до ст. 97 ЦПК).
Інші витрати, наприклад витрати на проїзд та проживання у зв'язку з явкою до суду, витрати на оплату послуг представників, поштові витрати, особи, що у справі, несуть самостійно, відповідно суми, складові витрати такого роду , не можуть розсудом суду визнаватися необхідними для розгляду справи в порядку ч. 1 ст. 96 ЦПК, а сторони - зобов'язуватися до їх попередньою внесенню. Від подібних витрат особа не може бути і звільнена судом в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 96 ЦПК.
2. Частина 1 ст. 96 ЦПК не повною мірою описує послідовність вчинення процесуальних дій за заявою клопотання про виклик свідка, фахівця, призначення експертизи, внесенню грошових сум, що підлягають виплаті цим особам, і розгляду судом заявленого клопотання.
Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна одночасно представити і документ, що підтверджує попереднє внесення необхідних коштів, у той час як суд ще не визначився у потребі виклику відповідних осіб, призначення експертизи, здійснення інших процесуальних дій, що вимагають оплати, не визначив розмір необхідних витрат (ч. 3 ст. 95 ЦПК).
Більшою мірою відповідає інтересам осіб, що у справі, і сприяє прогнозованості розвитку процесу його регулювання, введене новим АПК. Згідно ст. 108 АПК особа, яка заявила відповідне клопотання, вносить необхідні суми на депозитний рахунок арбітражного суду не до подачі клопотання, а після його заяви у строк, встановлений арбітражним судом. Якщо в цей термін необхідні суми не були внесені, арбітражний суд має право відхилити клопотання.
Як видається, застосування такої послідовності цілком доречно в цивільному процесі і не суперечить положенням ч. 1 ст. 96 ЦПК.
3. Звільнення громадянина з урахуванням його майнового стану від сплати витрат або зменшення їх розміру, про що йдеться в ч. 3 ст. 96 ЦПК, можливе лише щодо деяких витрат, а саме названих у ч. 1 ст. 96 ЦПК. Оскільки відповідні суми підлягають попередньому внесенню, норма ч. 3 ст. 96 ЦПК має на меті забезпечити дію принципу змагальності, створення рівних процесуальних можливостей для осіб, які не в змозі внести заздалегідь необхідні для оплати відповідних витрат суми.
4. Якщо відносно держмита суд наділений правом не тільки зменшити її розмір, а й надати відстрочку або розстрочку в її сплату (ст. 90 ЦПК), то відносно витрат, зазначених у ч. 1 ст. 96, Кодекс не передбачає повноважень суду надати відстрочку або розстрочку в їх сплаті.
5. Стаття, що регламентує лише порядок фінансування виплат свідкам, експертам і спеціалістам, тобто несення відповідних витрат у процесі розгляду справи. Їх подальший розподіл між сторонами за результатами вирішення спору врегульовано ст. 98, 101 ЦПК, а випадки та умови відшкодування понесених стороною витрат з бюджету чи стягнення з боку судових витрат у дохід бюджету - ст. 102, 103 ЦПК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і фахівцям "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 2. 3. Договір перевезення вантажів
  стаття має на меті встановити виняток із загального правила про відповідальність перевізника за незбереження вантажу в тому сенсі, що за наявності певних обставин, які викликають припущення власної провини відправника, перевізник не зобов'язаний доводити, що незбереження вантажу мала місце дійсно в силу зазначених обставин. Таке виключення із загального правила, на думку
 3. Стаття 13. Права поліції
  стаття КПК України. У КПК РФ відсутня правова основа такого виклику. У ньому йдеться про виклик підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка. А такі з'являються лише після порушення кримінальної справи. 3.6. Відсутність в КПК РФ правової основи виклику особи до органу дізнання на стадії порушення кримінальної справи є перешкодою для здійснення його подальшого приводу. Ні з
 4. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  статтями ЦПК РФ, відноситься до необхідних умов реалізації права на звернення за судовим захистом. Недотримання цих вимог зробило б неможливим або істотно ускладнило б виконання завдань, що стоять перед судом та іншими суб'єктами процесу на наступних етапах судочинства. З взаємообумовлених положень Закону РФ "Про письмовій формі і змісті позовної заяви" випливають
 5. Глава 19. ЗАХИСТ володіння і РЕСТИТУЦІЯ
  стаття "Про захист володіння", опублікована в журналі "Закон" в грудні 1997 р. Тоді ніякої літератури про володіння, крім робіт початку XX в. (І невеликої кількості історичних досліджень), не було. Згодом з цієї статті виросли глави цієї книги, присвячені володінню. Втім, відтоді вийшло безліч самих різних робіт про володіння, про реституцію і пр. На поверхні лежать відмінності
 6. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 7. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 10. 3. Застава
  внесена лише шляхом тлумачення зазначеного законоположення в Постанові Пленумів Верховного Суду та Вищого Арбітражного Суду від 1 липня 1996 р. Відповідно до п. 48 Постанови порядок звернення стягнення на предмет застави, переданий заставодержателю (заклад) , визначається згідно з договором про заставу, якщо законом не встановлено інший порядок. Разом з тим, враховуючи, що предметом
© 2014-2022  yport.inf.ua