Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам

1. Джерела виплати коштів, належних свідкам і перекладачам, різні.
Суми, що підлягають виплаті свідкам, повинні бути попередньо внесені особою (особами), що клопоталися про виклик свідка (ч. 1 ст. 96 ЦПК). Виняток становлять випадки, коли особа звільнена судом від сплати цих або всіх видатків, передбачених ч. 1 ст. 96 ЦПК. У таких випадках відповідні витрати відшкодовуються з федерального чи регіонального бюджету.
Суми, що підлягають виплаті перекладачам, залученими судом, не вносяться особами, що у справі, у тому числі й у випадках, коли вони заявляють відповідне клопотання. При з'ясуванні рівня бюджету, за рахунок коштів якого здійснюються виплати перекладачам, слід виходити з критеріїв, що містяться в ч. 2 ст. 96 ЦПК. Відповідні витрати підлягають відшкодуванню з федерального бюджету чи бюджету суб'єкта Федерації, в залежності від того, притягнутий перекладач визначенням федерального судді чи світового судді.
Забезпечення участі перекладача у встановлених випадках є функцією суду, оскільки така участь необхідно для здійснення правосуддя. Цим обумовлено, що оплата його послуг, виплата добових та відшкодування понесених ним витрат не відносяться на сторони.
2. Для з'ясування співвідношення норми ч. 1 ст. 97 ЦПК з положенням ст. 94 ЦПК про витрати на оплату послуг перекладачів, понесених іноземними громадянами та особами без громадянства, необхідно враховувати, що норми цього Кодексу не покладають на осіб, що у справі (у тому числі іноземних та осіб без громадянства) обов'язок оплачувати послуги перекладача, залученого судом до участі в цивільному процесі.
З урахуванням викладеного норму ч. 1 ст. 97 в її взаємозв'язку зі ст. 94 ЦПК, очевидно, слід розуміти таким чином, що іноземна особа не має права претендувати на відшкодування з бюджету його власних витрат на оплату найнятого ним за своєю ініціативою перекладача. За рахунок відповідного бюджету оплата перекладача здійснюється в тому випадку, якщо перекладач був запрошений судом, хоча б і за клопотанням зацікавленої особи. З іншого боку, коли незабаром винагороду вже отримано перекладачем за його послуги від іноземної особи, немає підстав для повторної оплати тих же самих послуг за рахунок бюджету.
У такому випадку мова може йти тільки про стягнення відповідних витрат, понесених особою, що оплатила послуги перекладача (абз. 3 ст. 94, ст. 98 ЦПК).
3. Виплати свідкам і перекладачам здійснюються по виконанні ними своїх обов'язків, тобто спочатку витрати на проїзд і проживання зазначені особи несуть самостійно. Зазначені виплати здійснюються ухвалою суду, що виносяться безпосередньо після виконання зазначеними особами своїх обов'язків, незалежно від подальшого розподілу судових витрат між сторонами та їх фактичного стягнення.
На відміну від ЦПК РРФСР (ст. 89) Кодекс не містить імперативного припису про аналогічний порядок виплати грошових сум, належних експертам. Отже, за угодою з експертом відповідні виплати або їх частину можуть здійснюватися і до проведення або завершення експертизи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 2. 3. Застава
  виплатою власнику вартості майна (ст. 242). Мається на ГК і норма про націоналізацію, тобто зверненні в державну власність, майна, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб, яка проводиться на підставі закону, про відшкодування власникові вартості цього майна та інших збитків (ст. 235). Названі випадки вилучення майна об'єднує те, що взамін
 3. Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і спеціалістам
  стаття регламентує лише порядок фінансування виплат свідкам, експертам і спеціалістам, тобто несення відповідних витрат у процесі розгляду справи. Їх подальший розподіл між сторонами за результатами вирішення спору врегульовано ст. 98, 101 ЦПК, а випадки та умови відшкодування понесених стороною витрат з бюджету чи стягнення з боку судових витрат у дохід
 4. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  статтями ЦПК РФ, відноситься до необхідних умов реалізації права на звернення за судовим захистом. Недотримання цих вимог зробило б неможливим або істотно ускладнило б виконання завдань, що стоять перед судом та іншими суб'єктами процесу на наступних етапах судочинства. З взаємообумовлених положень Закону РФ "Про письмовій формі і змісті позовної заяви" випливають
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 7. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  виплат, передбачених абз. 1 п. 1 ст. 1183 ЦК). Оскільки посмертний перехід майна закон пов'язує з додатковими фактами, в контексті двох підстав спадкування (за заповітом і за законом) відомі й інші (похідні) підстави. Так, смерть самого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину, в різних умовах "активує": a) субституцию (substitutio), тобто спадкування
 8. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 9. § 3. Форма заповіту
  статтями 1124-1128 ЦК. Встановлений місячний термін є пресекательним, він не може бути відновлений судом ні за яких обставин * (668). Якщо ж заповідач помер, то заповіт, вчинене в надзвичайних обставинах, може бути виконане на вимогу зацікавлених осіб в судовому порядку. Така вимога зацікавлені особи можуть заявити в межах терміну, встановленого для
 10. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  виплата аліментів) або будь-якими моральними міркуваннями (тобто обставинами, яким не надається юридичного утриманні). У разі закликання до спадкоємства утриманців другої групи правове значення набуває додаткову умову - спільне проживання з спадкодавцем. Формулювання п. 2 ст. 1148 ЦК досить невдала, оскільки допускає двояке тлумачення. Так, на основі
© 2014-2022  yport.inf.ua