Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право
ЗМІСТ:
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011
Підручник відповідає вимогам державного освітнього стандарту за фахом «юриспруденція» і програмі навчального курсу криміналістики. Підручник написаний з урахуванням багаторічного досвіду практичної, в основному слідчої, діяльності та новітніх тенденцій розвитку криміналістики. Зміст підручника дозволить міцно засвоїти сучасні ЗНАННЯ по критичних основам нашої науки: криміналістичної техніці, слідчої тактиці та методиці розслідування злочинів, а також придбати необхідні практичні вміння для успішної правоохоронної діяльності. У свою чергу знання та вміння створять міцну базу для придбання ефективних НАВИЧОК творчо реалізуються в складних криміналістичних ситуаціях. Достатня кількість прикладів, схем та ілюстрацій допоможуть читачеві засвоїти матеріал і застосувати отримані знання на практиці. Перевагою підручника є також розробка ряду тем, які майже не висвітлюються в інших подібних виданнях. Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, співробітників правоохоронних органів, експертів і фахівців.
Розділ I ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРИМИНАЛИСТИКИ
Глава 1. Введення в науку криміналістику
1.1. ПОНЯТТЯ, ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ КРИМИНАЛИСТИКИ
1.2. Структура криміналістики
1.3. Методи криміналістики
1.4. Співвідношення криміналістики з іншими науками
Глава 2. Теорія криміналістичної ідентифікації
2.1. Понятійний апарат і НАУКОВІ ОСНОВИ теорії криміналістичної ідентифікації
2.2. Основні етапи процесу криміналістичної ідентифікації
2.3. Проблеми загальної криміналістичної теорії розпізнавання
Глава 3. Теорія слідчих ситуацій
3.1. Види слідчих ситуацій
3.2. Загальні поняття слідчої ситуації та її логіко-криміналістичне дослідження
Глава 4. Вчення про криміналістичних версіях
4.1. Евристична (пошукова) природа, структура і етапи побудови криміналістичних версій
4.2. Класифікація криміналістичних версій
4.3. Перевірка версій і процес переростання ймовірних знань у достовірні
Розділ II. КРИМІНАЛІСТИЧНУ ТЕХНІКА
Глава 5. Загальні положення криміналістичної техніки
5.1. Поняття і структура криміналістичної техніки
5.2. Техніко-криміналістичні прийоми, методи та рекомендації
5.3. Техніко-криміналістичних засобів
Глава 6. Судова трасологія
6.1. Загальнонауковому ОСНОВИ СУДОВОЇ Трасологія
6.3. Сліди злому
6.4. Сліди автотранспортних засобів
Глава 7. Судова балістика
7.1. Поняття і наукові засади судової балістики
7.2. Вогнепальна зброя і боєприпаси: визначення, пристрій, класифікація
7.3. Механізми здійснення пострілу і формування його слідів
7.4. Встановлення обставин застосування вогнепальної зброї
Глава 8. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛИСТИ
8.1. Наукові основи криміналістичного дослідження листа
8.2. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ЛИСТИ
8.3. Діагностичні та автороведческие дослідження
8.4. Призначення і виробництво почеркознавчої експертизи
Глава 9. Техніко-криміналістичне дослідження документів
9.1. Поняття і види техніко-криміналістичного дослідження документів
9.2. Встановлення первісного змісту тексту документа
9.3. Дослідження текстів, виконаних на розмножувальних пристроях
Глава 10. Інформаційно-облікове забезпечення діяльності правоохоронних органів (кримінальна реєстрація)
10.1 Загальна характеристика системи кримінальної реєстрації
Обліки, зосереджені в Головному інформаційному центрі (МІЦ) і інформаційних центрах (ІЦ) системи МВС РФ
А. прізвищами обліку
Б. Дактилоскопічний облік
10.2. Криміналістичні обліки
А. Облік особливо небезпечних злочинців.
Б. Облік злочинів з характерними способами вчинення.
10.3. Розшукові обліки
А. Облік осіб, зниклих без вести, невпізнаних трупів, невідомих хворих і дітей
Б. Облік осіб, оголошених у федеральний розшук
В. Облік осіб, які мають оперативний інтерес на базі відеозаписів (Відеобанк і відеотеки осіб)
Г. Облік втраченого і виявленого вогнепальної нарізної, бойового, цивільного (спортивного і мисливського), службової зброї
Д. Облік розшукуваного та безхазяйного автотранспорту
Є. Облік викрадених предметів антикваріату і культурних цінностей
Ж. Облік викрадених і вилучених документів загальнодержавного обігу та номерних речей
10.4. Експертно-криміналістичні колекції й картотеки
Розділ III. КРИМІНАЛІСТИЧНУ ТАКТИКА.
Глава 11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
11.1. Криміналістична тактика - структурна підсистема криміналістики
11.2. Тактичний прийом - основне структурний поняття криміналістичної тактики
11.3. Тактичні операції і тактичні комбінації
Глава 12. Організація і планування розслідування. Створення системи взаємодії в процесі розкриття та розслідування злочинів
12.1. Поняття організації та планування розслідування
12.2. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
12.3. Етапи процесу планерування і елементи плану розслідування
12.4. ТЕХНІКА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
Глава 13. Тактика слідчого огляду
13.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ
13.2. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
13.3. Тактика проведення інших видів слідчого огляду
Глава 14. Тактика слідчого експерименту
14.1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
14.2. ПІДГОТОВКА ДО слідчий експеримент
14.3. Тактика проведення та фіксація результатів експериментальних дій
Глава 15. Тактика обшуку і виїмки
15.1. Поняття обшуку
15.2. Підготовка до обшуку
15.3. Тактичні прийоми обшуку
15.4. Обшук в структурі тактичної операції і тактичної комбінації
15.5. Тактика виїмки
Глава 16. Тактико-організаційні основи контролю і запису переговорів
16.1. Поняття контролю і запису телефонних та інших переговорів
16.2. Підготовка до проведення контролю і запису переговорів
16.3. Контрольно-виконавський і заключний етапи контролю переговорів
16.4. КОНТРОЛЬ І ЗАПИС інших переговорів
Глава 17. Тактика допиту і очної ставки
17.1. Поняття, класифікація і психологічні основи допиту
17.2. Підготовка до допиту
17.3. Тактичні прийоми допиту (загальні положення)
17.4. Тактичні особливості допиту свідків і потерпілих
17.5. ТАКТИКА допитобвинуваченого і підозрюваних
17.6. Фіксація результатів допиту
17.7. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ОЧНОЇ СТАВКИ
Глава 18. Тактика перевірки показань на місці
18.1. Сутність, завдання і криміналістичні функції перевірки показань на місці
18.2. Підготовчий етап перевірки показань на місці
18.3. ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕТАП
18.4. Фіксація ходу і результатів перевірки показань на місці
Глава 19. Тактика пред'явлення для впізнання
19.1. Поняття і види пред'явлення для впізнання
19.2. Тактика впізнання живих осіб
19.3. Тактичні особливості проведення інших видів впізнання
Глава 20. ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
20.1. Поняття і види судових експертиз
20.2. Організація і процедура призначення експертизи
20.3. Виробництво судових експертиз
Розділ IV. Криміналістична методика розслідування ПРЕСТУПЛЕНЕНІЙ.
Глава 21. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів і груп злочинів.
21.1. Сутність криміналістичної методики розслідування злочинів.
21.2. Криміналістична характеристика злочинів
21.3. Етапи процесу розслідування злочинів (традиційна і ситуаційна характеристики)
Глава 22. Методика розслідування вбивств
22.1. Криміналістична характеристика вбивств
22.2. Початковий етап розслідування вбивств
22.3. Особливості побудови версій і планування розслідувань
22.4. Розслідування вбивств на наступних етапах
Глава 23. Особливості розслідування вбивств, скоєних найманими особами
23.1. Криміналістична характеристика вбивств, скоєних за наймом
23.2. Початковий етап розслідування
Загальні положення
23.3. Особливості виробництва деяких первинних слідчих дій
Тактичні особливості проведення огляду місця події
Деякі тактичні особливості допитів осіб з найближчого оточення потерпілого
Тактичні особливості виробництва обшуків
Особливості тактики огляду
Основні види експертиз, що призначаються у кримінальних справах про «замовні» вбивства
Глава 24. Розслідування бандитизму
24.1. Криміналістична характеристика бандитизму
24.2. Висування і перевірка версій про бандитизм
24.3. ПЕРШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ
24.4. Наступні етапи розслідування
Глава 25. Методика розслідування згвалтувань
25.1. криміналістична характеристика згвалтувань
25.2. Перевірка заяв і повідомлень про згвалтування
25.3. Початковий етап розслідування згвалтувань
25.4.Особенності подальших етапів розслідування згвалтування
Глава 26.Методіка розслідування крадіжок
26.1. Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна
26.3. ПЕРШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ
26.4. Основні напрямки розслідування на наступних етапах
Глава 27. Методика розслідування грабежів і розбійних нападів
27.1. Криміналістична характеристика грабежів і розбійних нападів
27.2. Типові слідчі ситуації та побудову версій
27.3. Первинні слідчі дії
27.4. НАСТУПНІ слідчі дії
Глава 28. МЕТОДИКА розслідування вимагання
28.1. Криміналістична характеристика вимагань
28.2. Типові слідчі ситуації, що виникають при виявленні та розслідуванні вимагань
28.3. Тактика первинних слідчих дій
28.4. Особливості подальшого етапу розслідування
Глава 29. Особливості розслідування шахрайських посягань на майно фізичних осіб
29.1. Криміналістична характеристика шахрайства
29.2. Перевірка заяв і повідомлень про скоєння шахрайства
29.3. Первинні слідчі дії
29.4 Організація розслідування на наступних етапах
Глава 30. Розслідування розкрадань майна і грошових коштів, що належать юридичним особам, скоєних шляхом шахрайства
30.1. Криміналістична характеристика шахрайства
Розкрадання передоплати.
2) Розкрадання грошових коштів, скоєних способом злочинного використання фіктивного цивільно-правового договору агентування (ст.ст.1005-1011 ЦК РФ)
3) Розкрадання товарно- матеріальних цінностей, що належать підприємству-виробнику продукції або торгово-постачальницької фірмі шляхом використання фіктивних документів і підробних банківських доручень.
4) Шахрайські дії співробітників банку з використанням системи електронного платежу способом впровадження в комп'ютерні програми.
5) Шахрайські дії з розкрадання грошових коштів способом створення різниці в процентних ставках при виділенні короткострокових кредитів.
30.2. Попередня перевірка повідомлень і початковий етап розслідування (коротка характеристика)
30.3. Особливості виробництва окремих слідчих дій
1. Допит свідків і потерпілих
2. Огляд, виїмка і дослідження документов.
3. Важливим слідчим дією є обшук.
Глава 31. Методика розслідування розкрадань, скоєних шляхом присвоєння або розтрати
31.1. Криміналістична характеристика розкрадань
Способи вчинення розкрадань чужого майна, довіреного винним особам.
Сліди (ознаки) привласнення чи розтрати чужого, ввіреного винним особам, майна і локалізація доказів.
31.2. Особливості порушення кримінальної справи і початкового етапу розслідування розкрадань
31.3 Особливості виробництва окремих слідчих дій
Слідчий огляд і попереднє дослідження документів.
Виїмка документів.
Допит допитуваного.
Допит обвинуваченого.
Допити свідків.
Виробництво судових експертиз.
Судово-економічна експертиза.
Глава 32 Основи методики розслідування корупційних злочинів
32.1. Криміналістична характеристика корупційних злочинів.
32.2. Перевірка заяв і повідомлень про вчинення корупційних злочинів
32.3. Початковий етап розслідування
32.4. Основні напрямки розслідування на наступних етапах
 Глава 33. Особливості розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом та розкраданням наркотичних засобів
33.1. Групова криміналістична характеристика злочинів
33.2. Особливості порушення і початкового етапу розслідування
33.3. Виробництво окремих слідчих дій
Тактика допиту підозрюваних (обвинувачених).
Огляд місця події.
Проведення експертиз.
 Глава 34. Методика розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
34.1. Криміналістична характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
34.2. Основні напрями і методи оперативно-розшукової діяльності
34.3. Особливості тактики і методики окремих слідчих дій
Експертизи.
Судово-бухгалтерська експертиза.
Судово-економічна експертиза.
Фінансово-банківська експертиза
 Глава 35. Розслідування злочинних порушень правил безпеки руху автотранспорту
35.1. Криміналістична характеристика автотранспортних злочинів
35.2. Дослідження обстановки дорожньо-транспортної пригоди
35.3. Особливості розслідування автотранспортних злочинів в умовах різних ситуацій
 Глава 36 Розслідування злочинів терористичної спрямованості
 36.1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
Сучасний стан і динаміка міжнародного тероризму.
Правова основа протидії тероризму
Кримінально-правова характеристика злочинів терористичної спрямованості
Організаційні основи антитерористичної діяльності
Основні поняття, що використовуються в даній главі підручника
36.2 Групова криміналістична характеристика злочинів терористичної спрямованості та особливості виникнення типових слідчих ситуацій
Груповий характер терористичної діяльності: класифікація, організаційні структури та рівні
Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів терористичної спрямованості
Загальна характеристика етапів розслідування злочинів терористичної спрямованості
 36.3 МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ
Криміналістична характеристика терористичних актів
а) Подія терористичного акту.
б) Способи вчинення терористичних актів.
в) Об'єкти вчинення терористичних актів.
г) Місце вчинення злочину.
д) Час скоєння терористичного акту.
є) Механізм следообразования і локалізація слідів.
Тактичні особливості окремих слідчих дій. Тактичні особливості огляду місця події
Тактика допиту осіб, підозрюваних і особливості виробництва очної ставки
 Виробництво судових експертиз
а) загальні положення призначення судових експертиз
б) призначення та виробництво вибухотехнічних експертиз
в) Призначення і виробництво пожежно-технічної експертизи
г) призначення та виробництво судово-медичних експертиз
 36.4. Методика розслідування захоплення заручника (заручників)
Психологічна характеристика захоплення заручників
Криміналістична характеристика захоплення заручників
а) подія злочину.
б) Способи захоплення заручника (заручників)
в) Характеристика заручників.
г) Характеристика терористів.
д) Час і місце вчинення захоплення заручників.
е) особливості освіти і локалізації слідів.
Типові слідчі ситуації
Перша типова ситуація.
Друга типова ситуація.
Третя типова ситуація.
Тактичні особливості окремих слідчих дій
Тактичні особливості огляду місця події
Завдання огляду
Незалежно від методів охоплення території, у справах досліджуваної категорії огляд повинен проводитися суцільним способом.
Тактичні особливості пред'явлення для впізнання
Тактичні особливості виробництва судових експертиз
а) Судово-балістична експертиза.
Ідентифікаційні питання:
Основні питання діагностичного характеру:
б) Судова експертиза холодної зброї
Питання ідентифікаційного характеру:
Питання діагностичного характеру:
в) механоскопіческіе експертизи
Основні питання діагностичного характеру:
Основні ідентифікаційні питання:
г) Судово-медична експертиза
Перед судовою експертизою трупів ставляться такі основні питання:
При наявності вогнепальних травм ставляться такі основні питання:
При наявності травм (поранень), заподіяних гострими предметами (холодною зброєю), ставляться такі основні питання:
д) Судово-біологічна ольфакторного (одорологіческая) експертиза запахових слідів людини.
Основні питання, які вирішуються судово-офтальмологічної експертизою:
 Кримінально-процесуальне право:
 1. Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013 - 2013
 2. Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року - 2013
 3. Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України - 2012 рік
 4. А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового кримінального процесуального кодексу України от 13.04.2012 № 4651-VI. - 2012 рік
 5. А.В. Діамантів. Коментар до Кримінально-виконавчим кодексом РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - 2011 рік
 6. Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний) - 2010 рік
 7. В.А. Гуреєв. Коментар до Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 118-ФЗ "Про судових приставів" - 2010 рік
 8. B.I. Тертішніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2007
 9. Я.І. Гилинский. Девиантология: соціологія злочинності, наркотизму, проституції, самогубств та інших «відхилень». - 2004
 10. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник - 2003
 11. Ю.В. Чуфаровский. Юридична психологія. Навчальний посібник. - 1997 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua