Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Допити свідків.


По розглянутій категорії кримінальних справ слідчий повинен враховувати характер службових, родинних та інших відносини свідків і підозрюваних (обвинувачених), оскільки в якості свідків допитуються такі особи:
- свідки -очевидці, безпосередньо спостерігають конкретні епізоди розкрадань, підготовки до їх вчинення або укриттю, що мають відношення до обробки документів, а також використовують їх у планово-економічної, виробничо-технічної, іншої господарської діяльності;
- співробітники охорони, пропускної системи, особи, які здійснюють контрольно-ревізійні функції, керівники організацій;
- рідні, близькі, знайомі, сусіди обвинувачених і підозрюваних.
У процесі допитів свідків необхідно з'ясувати не тільки обставини кримінальної справи, але встановлювати нові джерела доказів, максимально розширювати доказову базу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Допити свідків. "
 1. Стаття 191. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого чи свідка
  допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник. 2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань. При роз'ясненні
 2. Стаття 278.1. Особливості допиту свідка шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку
  допиту свідка шляхом ис-користування систем відеоконференц-зв'язку. 2. Суд, що розглядає кримінальну справу, доручає суду за місцем знаходження свідка організувати проведення допиту свідка шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку. 3. Допит свідка проводиться за загальними правилами, встановленими статтею 278 цього Кодексу. 4. До початку допиту суддя суду за місцем знаходження
 3. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  допиті потерпілих і свідків у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом суду і у віці від четир-надцяти до вісімнадцяти років бере участь педагог. Допит неповнолітніх потерпілих і свідків, що мають фізичні або психічними недоліки, проводиться у всіх випадках у присутності педагога. 2. До початку допиту неповнолітнього головуючий роз'яснює педагогу його права,
 4. Стаття 278. Допит свідків
  допитом головуючий встановлює особу свідка, з'ясовує його ставлення до підсудного і потрапив-шему, роз'яснює йому права, обов'язки і відповідальність, передбачені статтею 56 цього Кодексу, про що свідок дає під-писку, яка долучається до протоколу судового засідання. 3. Першою задає питання свідкові та сторона, за клопотанням якої він викликаний в судове
 5. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див. коментар до ст. 62, 64, 70, 170 ЦПК). Зібрані в такому порядку показання свідків відповідно до принципів безпосередності та усності (ст. 157 ЦПК) та
 6. Стаття 79. Показання свідка
  допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді відповідно до вимог статей 187 - 191 та 278 цього Кодексу. 2. Свідок може бути допитаний про будь які стосуються кримінальної справи обставин, в тому числі про особу обвинуваченого, потерпілого і своїх взаєминах з ними та іншими
 7. Стаття 264. Видалення свідків із зали судового засідання
  допиту видаляються із зали судового засідання. 2. Судовий пристав вживає заходів до того, щоб не допитані судом свідки не спілкувалися з допитаними свідками, а також з іншими особами, які перебувають у залі судового
 8. Стаття 189. Загальні правила проведення допиту
  допитом слідчий виконує вимоги, передбачені частиною п'ятою статті 164 цього Кодексу. Якщо у сле-дователя виникають сумніви, чи володіє допитувана особа мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі, то він вияс-няет, якою мовою допитувана особа бажає давати свідчення. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Задавати навідні запитання
 9. Стаття 187. Місце і час допиту
  допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна перевищувати 8 годин. 4. При наявності медичних показань тривалість допиту встановлюється на підставі висновку
 10. Стаття 163. Видалення свідків із зали судового засідання
  допиту не знали змісту розглянутих у судовому засіданні доказів, оскільки обізнаність про це може вплинути на об'єктивність свідків при викладі відомих їм обставин справи. З цим же пов'язане вимога коментованої статті, що покладає на головуючого обов'язок вживати заходів до того, щоб допитані свідки не спілкувалися з недопитаних свідками.
 11. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  допит свідків у випадках, коли розгляд справи відкладено, є правом, а не обов'язком суду. Якщо ці процесуальні дії не сприятимуть досягненню завдань і цілей цивільного судочинства (ст. 2 ЦПК), вони не повинні відбуватися судом. Упущення суду при вирішенні цих питань можуть бути заповнені вторинним викликом тих же свідків у нове судове засідання.
 12. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  свідка
 13. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  свідків при відкладення розгляду
 14. Стаття 188. Порядок виклику на допит
  допит повісткою, в якій вказуються, хто і в якій якості викликається, до кого і за якою адресою, дата і час явки на допит, а також наслідки неявки без поважних причин. 2. Повістка вручається особі, що викликається на допит, під розписку або передається за допомогою засобів зв'язку. У разі тимчасової відсутності особи, що викликається на допит, повістка вручається повнолітньому члену її
 15. Стаття 281. Оголошення показань потерпілого і свідка
  допитів, відтворення аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки допитів допускаються за згодою сторін у разі неявки потерпілого або свідка, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті. (Частина перша в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. При неявці в судове засідання потерпілого або свідка суд має право за клопотанням сторони або за власною
 16. Стаття 176. Попередження свідка про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань
  допиту, у нього з'ясовується додатково день і місяць народження. Більш точно з'ясовується вік і малолітнього свідка, що необхідно для оцінки його свідчень з точки зору його здатності правильно сприймати факти і повідомити про них правдиві відомості. 2. Свідкові роз'яснюється право на відшкодування витрат, пов'язаних з викликом до суду, і на отримання грошової компенсації у зв'язку з втратою
 17. Стаття 70. Обов'язки і права свідка
  допиту, а також має право при ньому присутнім (ст. 35 ЦПК). Допит оформляється протоколом за правилами ст. 228-230 ЦПК. Виходячи зі змісту принципів безпосередності та усності, показання свідка, отримані в ході допиту за місцем свого перебування, оголошуються головуючим в залі судового засідання (див. коментар до ст. 180 ЦПК). 2. Обов'язком свідка є дача
 18. Стаття 205. Допит експерта
  допитати експерта для роз'яснення даного ним висновку. Допит експерта до подання ним висновку не допускається. 2. Експерт не може бути допитаний з приводу відомостей, які стали йому відомими у зв'язку з виробництвом судової експертизи, якщо вони не відносяться до предмета даної судової експертизи. 3. Протокол допиту експерта складається відповідно до статей 166 і 167 цього
 19. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  допиту слідчий з'ясовує у обвинуваченого, чи визнає він себе винним, чи бажає дати показання по суті пред'явленого обвинувачення і якою мовою. У разі відмови обвинуваченого від дачі показань слідчий робить відповідний запис у протоколі його допиту. 3. Допит проводиться в порядку, встановленому статтею 189 цього Кодексу, з винятками, встановленими цією стати-їй. 4.
© 2014-2022  yport.inf.ua