Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка

1. При участі в допиті потерпілих і свідків у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом суду і у віці від четир-надцяти до вісімнадцяти років бере участь педагог. Допит неповнолітніх потерпілих і свідків, що мають фізичні або психічними недоліки, проводиться у всіх випадках у присутності педагога.
2. До початку допиту неповнолітнього головуючий роз'яснює педагогу його права, про що в протоколі судового за-сідання робиться відповідний запис.
3. Педагог має право з дозволу головуючого задавати питання неповнолітньому потерпілому, свідку.
4. При необхідності для участі в допиті неповнолітніх потерпілих і свідків, зазначених у частині першій цієї статті, викликаються також їх законні представники, які можуть з дозволу головуючого задавати питання допраші-ваємому. Допит потерпілого або свідка, який не досяг віку чотирнадцяти років, проводиться з обов'язковою участю його законного представника.
5. Перед допитом потерпілих і свідків, які не досягли віку шістнадцяти років, головуючий роз'яснює їм значення для кримінальної справи повних і правдивих показань. Про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань ці особи не попереджаються і підписка у них не береться.
6. З метою охорони прав неповнолітніх за клопотанням сторін, а також за ініціативою суду допит потерпілих і свідків, які не досягли віку вісімнадцяти років, може бути проведений за відсутності підсудного, про що суд виносить ухвалу чи постанову. Після повернення підсудного до зали судового засідання йому повинні бути повідомлені показання цих осіб і представлена можливість задавати їм питання.
7. Після закінчення допиту потерпілий або свідок, який не досяг віку вісімнадцяти років, педагог, який був присутній при його допиті, а також законні представники потерпілого або свідка можуть покинути зал судового засідання з дозволу председа-будівництві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка "
 1. Стаття 191. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого чи свідка
  1. Допит потерпілого або свідка у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого і допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник. 2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про
 2. Стаття 79. Показання свідка
  1. Показання свідка - відомості, повідомлені ним на допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді відповідно до вимог статей 187 - 191 та 278 цього Кодексу. 2. Свідок може бути допитаний про будь які стосуються кримінальної справи обставин, в тому числі про особу обвинуваченого, потерпілого і своїх взаєминах з ними та іншими
 3. Стаття 278. Допит свідків
  1. Свідки допитуються порізно і у відсутності недопитаних свідків. 2. Перед допитом головуючий встановлює особу свідка, з'ясовує його ставлення до підсудного і потрапив-шему, роз'яснює йому права, обов'язки і відповідальність, передбачені статтею 56 цього Кодексу, про що свідок дає під-писку, яка долучається до протоколу судового засідання. 3. Першою
 4. Стаття 188. Порядок виклику на допит
  1. Свідок, потерпілий викликається на допит повісткою, в якій вказуються, хто і в якій якості викликається, до кого і за якою адресою, дата і час явки на допит, а також наслідки неявки без поважних причин. 2. Повістка вручається особі, що викликається на допит, під розписку або передається за допомогою засобів зв'язку. У разі тимчасової відсутності особи, що викликається на допит, повістка
 5. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  1. У передбачених ЦПК випадках показання свідка можуть бути отримані до судового засідання по вирішенню конкретної цивільної справи. Так буває при допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див.
 6. Стаття 187 . Місце і час допиту
  1. Допит проводиться за місцем провадження попереднього слідства. Слідчий має право, якщо визнає це необхідним, провести допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна
 7. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  Стаття 179. Допит неповнолітнього
 8. Стаття 163. Видалення свідків із зали судового засідання
  1. З'явилися свідки видаляються із зали суду відразу ж після відкриття судового засідання , перевірки явки викликаються до суду осіб та після роз'яснення обов'язків перекладачу (в разі притягнення його до розгляду справи). Такі дії здійснюються для того, щоб свідки до їх допиту не знали змісту розглянутих у судовому засіданні доказів, оскільки обізнаність про це
 9. Стаття 277. Допит потерпілого
  1. Потерпілий допитується в порядку, встановленому частинами другою - шостою статті 278 та статтею 278.1 справжнього Кодек-са. (в ред. Федерального закону від 20.03. 2011 N 39-ФЗ) 2. Потерпілий з дозволу головуючого може давати свідчення в будь-який момент судового
 10. Стаття 176. Попередження свідка про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань
  1. При встановленні особи свідка головуючий з'ясовує його прізвище, ім'я, по батькові, а також рік народження, місце проживання і місце роботи. Якщо настання шістнадцятирічного віку у свідка припадає на рік його допиту, у нього з'ясовується додатково день і місяць народження. Більш точно з'ясовується вік і малолітнього свідка, що необхідно для оцінки його свідчень з точки
 11. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду
 12. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  1. Правила коментованої статті спрямовані на економію часу громадян, що викликаються як свідків, на попередження можливих нових відкладень розгляду справи вже через неявку даних свідків. При цьому слід враховувати, що допит свідків у випадках, коли розгляд справи відкладено, є правом, а не обов'язком суду. Якщо ці процесуальні дії не будуть
 13. Стаття 88. Свідчення свідків
  Коментар до статті 1. Кожному особі, що бере участь у справі, згідно ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод має бути надано право допитувати свідків обвинувачення або право на те, щоб ці свідки були до-прошити, а також право на виклик і допит свідків на його користь на тих же умовах, що й свідків, які свідчать проти НЕ-го. Див: п. 3
 14. Стаття 308. Відмова свідка чи потерпілого від дачі показань Коментар до статті 308
  1. Об'єктивна сторона злочину виражається в ясному і категоричному заяві, зробленій свідком чи потерпілим як усно, так і письмово, про небажання виконати процесуальну обов'язок дати правдиві показання по справі в цілому або за окремими епізодами. Неявка зазначених у статті осіб до прокурора, слідчого, дізнавачу або в суд не може розглядатися як відмова від дачі показань.
 15. Стаття 177. Порядок допиту свідка
  1. Свідки, видалені з залу в підготовчій частині судового засідання, запрошуються по черзі і допитуються окремо. Спільний допит свідків можливий лише при проведенні між ними очної ставки для з'ясування протиріч у їхніх показаннях. 2 . Перед допитом свідка головуючий зобов'язаний з'ясувати наявність у нього родинних та інших особистих відносин з особами, що у
© 2014-2022  yport.inf.ua