Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 188. Порядок виклику на допит

1. Свідок, потерпілий викликається на допит повісткою, в якій вказуються, хто і в якій якості викликається, до кого і за якою адресою, дата і час явки на допит, а також наслідки неявки без поважних причин.
2. Повістка вручається особі, що викликається на допит, під розписку або передається за допомогою засобів зв'язку. У разі тимчасової відсутності особи, що викликається на допит, повістка вручається повнолітньому члену її сім'ї або передається адміністрації за місцем його роботи або за дорученням слідчого іншим особам і організаціям, які зобов'язані передати повістку особі, що викликається на допит.
3. Особа, що викликається на допит, зобов'язана з'явитися в призначений термін або заздалегідь повідомити слідчого про причини неявки. У разі неявки без поважних причин особа, що викликається на допит, може бути піддано приводу або до нього можуть бути застосовані інші заходи процесуального примусу, передбачені статтею 111 цього Кодексу.
4. Особа, яка не досягла шістнадцяти років, викликається на допит через його законних представників або через адміністрацію за місцем його роботи або навчання. Інший порядок виклику на допит допускається лише у разі, коли цього вимагають обставини кримінальної справи.
5. Військовослужбовець викликається на допит через командування військової частини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 188. Порядок виклику на допит "
 1. Стаття 187. Місце і час допиту
  допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна перевищувати 8 годин. 4. При наявності медичних показань тривалість допиту встановлюється на підставі висновку
 2. Стаття 205. Допит експерта
  статтями 166 і 167 цього
 3. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  допиту слідчий з'ясовує у обвинуваченого, чи визнає він себе винним, чи бажає дати показання по суті пред'явленого обвинувачення і якою мовою. У разі відмови обвинуваченого від дачі показань слідчий робить відповідний запис у протоколі його допиту. 3. Допит проводиться в порядку, встановленому статтею 189 цього Кодексу, з винятками, встановленими цією стати-їй. 4.
 4. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  викликом тих же свідків у нове судове засідання. 2. Можливість допиту з'явилися свідків при відкладення розгляду справи в ст. 170 ГПК зумовлена присутністю в судовому засіданні тільки сторін. Однак при цьому слід враховувати, що третя особа з самостійними вимогами відрізняється від позивача лише номінально (ст. 42 ЦПК) і в разі його участі в процесі дане правило може
 5. Стаття 174. Протокол допиту обвинуваченого
  допиті обвинуваченого слідчий складає протокол з додержанням вимог статті 190 цього Кодек-са. 2. У протоколі першого допиту вказуються дані про особу обвинуваченого: 1) прізвище, ім'я та по батькові; 2) дата і місце народження; 3) громадянство; 4) утворення; 5) сімейний стан, склад його сім'ї; 6) місце роботи або навчання, рід занять або посада; 7) місце проживання; 8) наявність
 6. Допит
  Допит - слідча дія, що полягає в безпосередньому отриманні та фіксації уповноваженою на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 7. Стаття 176. Попередження свідка про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань
  викликом до суду, і на отримання грошової компенсації у зв'язку з втратою часу (ч. 3 ст. 70 ЦПК), а також право на використання письмових матеріалів, якщо його показання пов'язані з даними, які важко утримати в пам'яті (ст. 178 ЦПК). Свідкові повинна бути роз'яснена обов'язок дати правдиві показання, а з урахуванням того, що свідок може бути викликаний в інше судове засідання по даній
 8. § 3.Тактіка допиту в безконфліктної ситуації
  виклику особи на допит, що опинилася неприємною або небажаної для допитуваного, тривале очікування «під дверима» почала допиту, квапливість самого допиту, переговори слідчого з колегами або по телефону в ході допиту на теми, явно не відносяться до службових справах, навіть зовнішній вигляд слідчого - все може порушити безконфліктний характер допиту, привести до зміни психологічного
 9. Стаття 275. Допит підсудного
  порядок їх допиту, встановлений частиною першою цієї
 10. Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
  Дзвінок неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до слідчого, дізнавачу або до суду проводиться через його законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованому закладі для несо-вершеннолетніе - через адміністрацію цієї установи. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 11. Стаття 70. Обов'язки і права свідка
  виклику суд. Повістка вручається свідкові з дотриманням правил гл. 10 ЦПК. До свідку, не з'явився в судове засідання без поважних причин, можуть бути застосовані санкції у вигляді штрафу, а при неявці по вторинному викликом - у вигляді примусового приводу (див. коментар до ст. 168 ЦПК). Свідок має право бути допитаним за місцем свого знаходження, якщо з поважних причин (хвороба,
 12. Рекомендована література
  допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Закатов А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх : Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві
 13. Стаття 19.13. Завідомо неправдивий виклик спеціалізованих служб
  виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги чи інших спеціалізованих служб - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати
 14. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  порядок суд має право застосувати і при допиті свідка у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років. 3. Присутність в судовому засіданні педагога і законних представників може бути використано судом для вирішення сумнівів при визначенні здатності неповнолітнього свідка правильно сприймати факти у справі та давати про них правдиві свідчення. Для з'ясування даних обставин суд і
 15. Стаття 190. Протокол допиту
  статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Показання допитуваного особи записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них запису-вають в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. В протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, з зазначенням мотивів відводу
© 2014-2022  yport.inf.ua