Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 190. Протокол допиту

1. Хід і результати допиту відображаються в протоколі, який складається згідно зі статтями 166 і 167 цього Кодексу.
2. Показання допитуваного особи записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них запису-вають в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. У протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, із зазначенням мотивів відводу чи відмови.
3. Якщо в ході допиту допитуваному особі пред'являлися речові докази і документи, оголошувалися протоколи інших слідчих дій і відтворювалися матеріали аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки слідчих дій, то про це робиться відповідний запис у протоколі допиту. У протоколі також повинні бути відображені показання допитуваного особи, дані при цьому.
4. Якщо в ході допиту проводилися фотографування, аудіо-та (або) відеозапис, кінозйомка, то протокол має також містити:
1) запис про проведення фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки ;
2) відомості про технічні засоби, про умови фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки і про факт призупинення-новления аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки, причини і тривалості зупинки їх запису;
3) заяви допитуваного особи з приводу проведення фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки;
4) підписи допитуваного особи і слідчого, що засвідчують правильність протоколу.
5. Допитуваним особою в ході допиту можуть бути виготовлені схеми, креслення, малюнки, діаграми, які долучаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідний запис.
6. Після закінчення допиту протокол пред'являється допитуваному особі для прочитання або за його прохання оголошується следовате-лем, про що в протоколі робиться відповідний запис. Клопотання допитуваного про доповнення і про уточнення протоколу підлягає обов'язковому задоволенню.
7. У протоколі вказуються всі особи, що брали участь у допиті. Кожен з них повинен підписати протокол, а також всі зроблені до нього доповнення та уточнення.
8. Факт ознайомлення з показаннями та правильність їх запису допитувана особа засвідчує своїм підписом у кінці протоколу. Допитувана особа підписує також кожну сторінку протоколу.
9. Відмова від підписання протоколу допиту або неможливість його підписання особами, які брали участь у допиті, засвідчується в порядку, встановленому статтею 167 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 190. Протокол допиту "
 1. Стаття 205. Допит експерта
  статтями 166 і 167 цього
 2. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  протоколі його допиту. 3. Допит проводиться в порядку, встановленому статтею 189 цього Кодексу, з винятками, встановленими цією стати-їй. 4. Повторний допит обвинуваченого за тим же звинуваченням у разі його відмови від дачі показань на першому допиті може прово-диться лише на прохання самого
 3. Допит
  Допит - слідча дія, що полягає в безпосередньому отриманні та фіксації уповноваженою на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 4. Стаття 278. Допит свідків
  протоколу судового засідання. 3. Першою задає питання свідкові та сторона, за клопотанням якої він викликаний в судове засідання. Суддя задає питання свідкові після його допиту сторонами. 4. Допитані свідки можуть покинути зал судового засідання до закінчення судового слідства з дозволу голова-ствующего, який при цьому враховує думку сторін. 5. При необхідності
 5. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  протоколі судового засідання. 2. У разі явки свідка, допитаного в порядку судового доручення, забезпечення доказів або при розгляді справи, яку було відкладено, він допитується в звичайному порядку. Раніше дані ним свідчення також можуть бути оголошені у судовому засіданні, але лише за наявності протиріч між ними і свідченнями, які дані в судовому
 6. Рекомендована література
  допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Заходів А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві
 7. Стаття 275. Допит підсудного
  допиту сторонами. 4. Допит підсудного у відсутності іншого підсудного допускається за клопотанням сторін або за ініціативою суду, про що виноситься ухвала чи постанова. У цьому випадку після повернення підсудного до зали судового засідання головуючий повідомляє її зміст свідчень, даних в його відсутність, і надає йому можливість задавати питання підсудному,
 8. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 9. Стаття 27.4. Протокол про адміністративне затримання
  протокол, в якому зазначаються дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол, відомості про затриманого особі, час, місце і мотиви затримання. 2. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим особою. У разі, якщо затримана особа відмовляється підписати протокол, в протоколі про адміністративне
 10. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  Стаття 179. Допит неповнолітнього
 11. Стаття 282. Допит експерта
  допиту експерта, який дав висновок у ході попереднього розслідування, для роз'яснення і доповнення даного ним висновку. 2. Після оголошення висновку експерта йому можуть бути задані питання сторонами. При цьому перші питання задає сторона, з ініціативи якої була призначена експертиза. 3. При необхідності суд має право надати експерту час, необхідний для підготовки відповідей на
 12. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду
 13. Глава 5 Тактика допиту і очної ставки
  статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Показання допрашіваемого'ліца записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них записуються в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. У 175 протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, із зазначенням
 14. Стаття 231. Зауваження на протокол
  протокол судового засідання, так і на протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза засідання. У протоколі повинні бути відображені відомості про роз'яснення права на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень протягом п'яти днів з моменту підписання протоколу. У разі пропуску строку на подачу зауважень з поважних причин він може бути поновлений судом за правилами
© 2014-2022  yport.inf.ua