Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 278. Допит свідків

1. Свідки допитуються порізно і у відсутності недопитаних свідків.
2. Перед допитом головуючий встановлює особу свідка, з'ясовує його ставлення до підсудного і потрапив-шему, роз'яснює йому права, обов'язки і відповідальність, передбачені статтею 56 цього Кодексу, про що свідок дає під-писку, яка долучається до протоколу судового засідання.
3. Першою задає питання свідкові та сторона, за клопотанням якої він викликаний в судове засідання. Суддя задає питання свідкові після його допиту сторонами.
4. Допитані свідки можуть покинути зал судового засідання до закінчення судового слідства з дозволу голова-ствующего, який при цьому враховує думку сторін.
5. При необхідності забезпечення безпеки свідка, його близьких родичів, родичів і близьких осіб суд без ог-шенню справжніх даних про особу свідка вправі провести його допит в умовах, що виключають візуальне спостереження свідка іншими учасниками судового розгляду, про що суд виносить ухвалу чи постанову.
6. У разі заяви сторонами обгрунтованого клопотання про розкриття справжніх відомостей про особу, що дає показання, в зв'язку з необхідністю здійснення захисту підсудного чи встановлення будь-яких істотних для розгляду кримінальної справи обставин суд вправі надати сторонам можливість ознайомлення із зазначеними відомостями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 278. Допит свідків "
 1. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див. коментар до ст. 62, 64, 70, 170 ЦПК). Зібрані в такому порядку показання свідків відповідно до принципів безпосередності та усності (ст. 157 ЦПК) та
 2. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  свідка
 3. Стаття 163. Видалення свідків із зали судового засідання
  допиту не знали змісту розглянутих у судовому засіданні доказів, оскільки обізнаність про це може вплинути на об'єктивність свідків при викладі відомих їм обставин справи. З цим же пов'язане вимога коментованої статті, що покладає на головуючого обов'язок вживати заходів до того, щоб допитані свідки не спілкувалися з недопитаних свідками.
 4. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  свідків при відкладення розгляду
 5. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  допит свідків у випадках, коли розгляд справи відкладено, є правом, а не обов'язком суду. Якщо ці процесуальні дії не сприятимуть досягненню завдань і цілей цивільного судочинства (ст. 2 ЦПК), вони не повинні відбуватися судом. Упущення суду при вирішенні цих питань можуть бути заповнені вторинним викликом тих же свідків у нове судове засідання.
 6. Стаття 176. Попередження свідка про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань
  допиту, у нього з'ясовується додатково день і місяць народження. Більш точно з'ясовується вік і малолітнього свідка, що необхідно для оцінки його свідчень з точки зору його здатності правильно сприймати факти і повідомити про них правдиві відомості. 2. Свідкові роз'яснюється право на відшкодування витрат, пов'язаних з викликом до суду, і на отримання грошової компенсації у зв'язку з втратою
 7. Стаття 70. Обов'язки і права свідка
  допиту, а також має право при ньому присутнім (ст. 35 ЦПК). Допит оформляється протоколом за правилами ст. 228-230 ЦПК. Виходячи зі змісту принципів безпосередності та усності, показання свідка, отримані в ході допиту за місцем свого перебування, оголошуються головуючим в залі судового засідання (див. коментар до ст. 180 ЦПК). 2. Обов'язком свідка є дача
 8. Стаття 88. Свідчення свідків
  допит свідків на його користь на тих же умовах, що й свідків, які свідчать проти НЕ-го. Див: п. 3 Визначення КС РФ від 02.04.2009 N 477-О-О. 2. Показання свідків і усні роз'яснення експертами своїх висновків заносяться до протоколу судового засідання, можуть бути підписані ними, якщо суд визнає це за необхідне. У протокол можуть бути занесені й інші відомості, які суд вважає
 9. Стаття 177. Порядок допиту свідка
  допит свідків можливий лише при проведенні між ними очної ставки для з'ясування протиріч у їхніх показаннях. 2. Перед допитом свідка головуючий зобов'язаний з'ясувати наявність у нього родинних та інших особистих відносин з особами, що у справі. Невиконання цих вимог може призвести до неправильної оцінки показань свідка, оскільки суд повинен мати відомості і
 10. Допит
  Допит - слідча дія, що полягає в безпосередньому отриманні та фіксації уповноваженим на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 11. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  допиту та отримання від малолітнього свідка правдивих показань закон передбачає в якості обов'язкової умови виклик в судове засідання педагога. З урахуванням обставин справи можуть бути викликані також батьки або особи, які їх замінюють, на яких лежить обов'язок захищати права і законні інтереси неповнолітніх (ст. 56 СК). При необхідності такий порядок суд має право застосувати і при
 12. Стаття 32. Свідок
  1. Свідком є особа, якій відомі будь-які обставини, що відносяться до розглянутого дисциплінарній справі. 2. Свідок може бути опитаний про будь-яких відомих йому обставин
 13. Стаття 175. Встановлення послідовності дослідження доказів
  допитом свідків. У силу принципу змагальності вони викликаються судом за клопотанням сторін та інших осіб, що у справі. Зазвичай спочатку допитуються свідки, викликані за ініціативою позивача, а потім - з ініціативи
 14. Стаття 56. Свідок
  статтями 187 - 191 цього Кодексу. Частина третя статті 56 підлягає застосуванню відповідно до її конституційно-правовим змістом, виявленим в Визначенні Конституційного Суду РФ від 06.02.2004 N 44-О. 3. Не підлягають допиту як свідки: 1) суддя, присяжний засідатель - про обставини кримінальної справи, які стали їм відомі у зв'язку з участю у виробництві по даному
© 2014-2022  yport.inf.ua