Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 278.1. Особливості допиту свідка шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку

(введена Федеральним законом від 20.03.2011 N 39-ФЗ)
1. Суд, що розглядає кримінальну справу, при необхідності може винести рішення про проведення допиту свідка шляхом ис-користування систем відеоконференц-зв'язку.
2. Суд, що розглядає кримінальну справу, доручає суду за місцем знаходження свідка організувати проведення допиту свідка шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку.
3. Допит свідка проводиться за загальними правилами, встановленими статтею 278 цього Кодексу.
4. До початку допиту суддя суду за місцем знаходження свідка за дорученням головуючого в судовому засіданні суду, що розглядає кримінальну справу, засвідчує особу свідка. Передплату свідка про роз'яснення йому прав, обов'язків і відповідаль-ності, передбачених статтею 56 цього Кодексу, та представлені свідком документи суддя суду за місцем знаходження свідка направляє головуючому в судовому засіданні суду, що розглядає кримінальну справу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 278.1. Особливості допиту свідка шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку "
 1. Стаття 191. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого чи свідка
  1. Допит потерпілого або свідка у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого і допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник. 2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про
 2. Стаття 73. Судові доручення
  Коментар до статті Відповідно до ч. 3 ст. 73 АПК РФ визначення про судове доручення обов'язково для арбітражного суду, якому дано доручення, і має бути виконано не пізніше ніж у 10-денний термін з дня отримання копії ухвали. З метою дотримання судом, що розглядає справу, правил про належному повідомленні особи, заявив клопотання про участь у судовому засіданні шляхом
 3. Стаття 280. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого і свідка
  1. При участі в допиті потерпілих і свідків у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом суду і у віці від четир-надцяти до вісімнадцяти років бере участь педагог. Допит неповнолітніх потерпілих і свідків, що мають фізичні або психічними недоліки, проводиться у всіх випадках у присутності педагога. 2. До початку допиту неповнолітнього головуючий роз'яснює
 4. Стаття 278. Допит свідків
  1. Свідки допитуються порізно і у відсутності недопитаних свідків. 2. Перед допитом головуючий встановлює особу свідка, з'ясовує його ставлення до підсудного і потрапив-шему, роз'яснює йому права, обов'язки і відповідальність, передбачені статтею 56 цього Кодексу, про що свідок дає під-писку, яка долучається до протоколу судового засідання. 3. Першою
 5. Стаття 240. Безпосередність та усність
  1. У судовому розгляді всі докази по кримінальній справі підлягають безпосередньому дослідженню, за винятком випадків, передбачених розділом X цього Кодексу. Суд заслуховує свідчення підсудного, потерпілого, свідків, за-ключення експерта, оглядає речові докази, оголошує протоколи та інші документи, виробляє інші судові дей-наслідком з дослідження
 6. Стаття 79. Показання свідка
  1. Показання свідка - відомості, повідомлені ним на допиті, проведеному в ході досудового провадження у кримінальній справі або в суді відповідно до вимог статей 187 - 191 та 278 цього Кодексу. 2. Свідок може бути допитаний про будь які стосуються кримінальної справи обставин, в тому числі про особу обвинуваченого, потерпілого і своїх взаєминах з ними та іншими
 7. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  1. У передбачених ЦПК випадках показання свідка можуть бути отримані до судового засідання по вирішенню конкретної цивільної справи. Так буває при допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див.
 8. Стаття 187 . Місце і час допиту
  1. Допит проводиться за місцем провадження попереднього слідства. Слідчий має право, якщо визнає це необхідним, провести допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна
 9. Стаття 189. Загальні правила проведення допиту
  1. Перед допитом слідчий виконує вимоги, передбачені частиною п'ятою статті 164 цього Кодексу. Якщо у сле-дователя виникають сумніви, чи володіє допитувана особа мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі, то він вияс-няет, на Якою мовою допитувана особа бажає давати свідчення. (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Задавати навідні запитання
 10. Стаття 176. Попередження свідка про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань
  1. При встановленні особи свідка головуючий з'ясовує його прізвище, ім'я, по батькові, а також рік народження, місце проживання і місце роботи. Якщо настання шістнадцятирічного віку у свідка припадає на рік його допиту, у нього з'ясовується додатково день і місяць народження. Більш точно з'ясовується вік і малолітнього свідка, що необхідно для оцінки його свідчень з точки
 11. Стаття 188. Порядок виклику на допит
  1. Свідок, потерпілий викликається на допит повісткою, в якій вказуються, хто і в якій якості викликається, до кого і за якою адресою, дата і час явки на допит, а також наслідки неявки без поважних причин. 2. Повістка вручається особі , що викликається на допит, під розписку або передається за допомогою засобів зв'язку. У разі тимчасової відсутності особи, що викликається на допит, повістка
 12. Стаття 163. Видалення свідків із зали судового засідання
  1. З'явилися свідки видаляються із зали суду відразу ж після відкриття судового засідання, перевірки явки викликаються до суду осіб та після роз'яснення обов'язків перекладачу (в разі притягнення його до розгляду справи). Такі дії здійснюються для того, щоб свідки до їх допиту знали змісту розглянутих у судовому засіданні доказів, оскільки обізнаність про це
© 2014-2022  yport.inf.ua