Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 205. Допит експерта

1. Слідчий має право з власної ініціативи або за клопотанням осіб, зазначених у частині першій статті 206 цього Кодексу, допитати експерта для роз'яснення даного ним висновку. Допит експерта до подання ним висновку не допускається.
2. Експерт не може бути допитаний з приводу відомостей, які стали йому відомими у зв'язку з виробництвом судової експертизи, якщо вони не відносяться до предмета даної судової експертизи.
3. Протокол допиту експерта складається відповідно до статей 166 і 167 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 205. Допит експерта "
 1. Стаття 187. Дослідження висновку експерта. Призначення додаткової або повторної експертизи
  допиту. При наявності у справі кількох суперечливих висновків можуть бути викликані експерти, які проводили як первинну, так і повторну експертизу. Призначення повторної експертизи повинно бути мотивоване. Суду слід вказати у визначенні, які висновки первинної експертизи викликають сумнів, послатися на обставини справи, які не узгоджуються з висновками експерта. Суперечності в
 2. Стаття 33. Експерт
  експерта може бути притягнута особа, що володіє спеціальними знаннями, необхідними для об'єктивного вирішення справи. Призначення експерта провадиться рішенням Дисциплінарного комітету. 2. Результати проведеної експертизи відображаються експертом в підписується їм ув'язненні. 3. Питання, поставлені перед експертом, не повинні виходити за межі його спеціальних знань. 4. Інші
 3. Допит
  Допит - слідча дія, що полягає в безпосередньому отриманні та фіксації уповноваженою на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 4. Стаття 187. Дослідження висновку експерта. Призначення додаткової або повторної експертизи
  допит експерта. Порядок його допиту визначається залежно від того, з чиєї ініціативи призначена експертиза, і повинен суворо дотримуватися. Судді мають право ставити питання в будь-який момент допиту експерта, звертаючись при необхідності до змісту інших доказів з метою перевірки повноти і правильності висновку. 4. У судовій практиці висновком експерта надається іноді пріоритетне
 5. Стаття 55. Експерт
  експертизи в арбітражному процесі, в тому числі дачі експертом заклю-чення, регламентуються в ст. ст. 82 - 87 АПК РФ; підстави і порядок виплати експерту винагороди, відшкодування витрат - ст. ст. 107 - 109 АПК РФ. Див: Постанова Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами законодав-ства про
 6. Рекомендована література
  допиті: Учеб. Посібник . - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Закатов А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві
 7. Стаття 275. Допит підсудного
  допиту сторонами. 4. Допит підсудного у відсутності іншого підсудного допускається за клопотанням сторін або за ініціативою суду, про що виноситься ухвала чи постанова. У цьому випадку після повернення підсудного до зали судового засідання головуючий повідомляє її зміст свідчень, даних в його відсутність, і надає йому можливість задавати питання підсудному,
 8. Стаття 157. Наслідки неявки в судове засідання експертів, свідків, перекладачів
  стаття присвячена наслідкам неявки в судове засідання експертів, свідків та перекладачів. Кожен із зазначених учасників процесу відіграє в ньому свою роль. Показання свідків та експертів є засобами доказування. Часом саме без даного конкретного доказу складно встановити обставини по справі . Участь у процесі перекладача виступає гарантією найважливішого принципу
 9. Стаття 307. Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад Коментар до статті 307
  допитом, дачею ув'язнення або до здійснення переказу попереджаються про кримінальну відповідальність за дачу ними завідомо неправдивої інформації суду або органу попереднього розслідування. 2. Помилкові свідчення свідка - це не відповідні дійсності повністю або в якій-небудь частині повідомлення про обставини, які стосуються предмета доказування у кримінальних справах і до предмета
 10. Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка
  Стаття 179. Допит неповнолітнього
 11. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду
 12. Стаття 26.4. Експертиза
  експертизи. Визначення обов'язково для виконання експертами або установами, яким доручено проведення експертизи . 2. У визначенні вказуються: 1) підстави для призначення експертизи; 2) прізвище, ім'я, по батькові експерта або найменування установи, в якій повинна бути проведена експертиза; 3) питання, поставлені перед експертом; 4) перелік матеріалів, що надаються в
 13. Стаття 26.4. Експертиза
  експертизи. Визначення обов'язково для виконання експертами або установами, яким доручено проведення експертизи. 2. У визначенні вказуються: 1) підстави для призначення експертизи; 2) прізвище, ім'я, по батькові експерта або найменування установи, в якій повинна бути проведена експертиза; 3) питання, поставлені перед експертом; 4) перелік матеріалів, що надаються в
 14. Стаття 83. Комісійна експертиза
  експертиза, так само як і переважна частина комплексних експертиз, проводиться двома або великим складом експертів. Її відмінність від комплексної експертизи полягає в тому, що всі експерти є висококваліфікованими фахівцями в одній і тій же галузі знання. Комісійна експертиза призначається для проведення досліджень підвищеної складності або повторного експертного дослідження.
 15. Стаття 35. Оплата роботи експерта і перекладача
  експерта і перекладача в дисциплінарному провадженні оплачується особою, з ініціативи якого вказані особи були запрошені для участі в дисциплінарному
 16. Стаття 278. Допит свідків
  допитом головуючий встановлює особу свідка, з'ясовує його ставлення до підсудного і потрапив-шему, роз'яснює йому права, обов'язки і відповідальність, передбачені статтею 56 цього Кодексу, про що свідок дає під-писку, яка долучається до протоколу судового засідання. 3. Першої задає питання свідкові та сторона, за клопотанням якої він викликаний в судове
 17. Стаття 85 . Комплексна експертиза
  стаття повторює ст. 23 Закону про судово-експертної діяльності, згідно з якою при виробництві комісійної судової експертизи експертами різних спеціальностей кожен з них проводить дослідження в межах своїх спеціальних знань. У висновку експертів, що беруть участь у виробництві комплексної експертизи, зазначається, які дослідження і в якому обсязі провів кожний експерт, які факти
 18. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  експерту, перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, орган, до посадової особи, в провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення. 2. Праця фахівця, експерта і перекладача оплачується в порядку, встановленому Урядом Російської
 19. Права та обов'язки експерта в процесі
  експертизи. Він може задавати питання підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу про обставини, що мають значення для дачі висновку. За з'ясуванні всіх обставин, що мають значення для дачі висновку, головуючий пропонує підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу і їх представникам представити в письмовому вигляді
 20. Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи
  допит експерта в судовому засіданні не поповнив необхідну інформацію. Експертний висновок буде відрізнятися неповнотою при наявності в дослідницькій частині висновку відомостей про проведення вивчення не всіх представлених експерту (експертам) зразків, а тільки їх частини. Підставою для призначення додаткової експертизи є розгляд і вирішення експертом не всіх поставлених
© 2014-2022  yport.inf.ua