Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 174. Протокол допиту обвинуваченого

1. При кожному допиті обвинуваченого слідчий складає протокол з додержанням вимог статті 190 цього Кодек-са.
2. У протоколі першого допиту вказуються дані про особу обвинуваченого:
1) прізвище, ім'я та по батькові;
2) дата і місце народження;
3) громадянство;
4) утворення;
5) сімейний стан, склад його сім'ї;
6) місце роботи або навчання, рід занять або посада;
7) місце проживання;
8) наявність судимості;
9) інші відомості, що мають значення для кримінальної справи.
3. У протоколах наступних допитів дані про особу обвинуваченого, якщо вони не змінилися, можна обмежити зазначенням його прізвища, імені та по батькові.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 174. Протокол допиту обвинуваченого "
 1. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  протоколі його допиту. 3. Допит проводиться в порядку, встановленому статтею 189 цього Кодексу, з винятками, встановленими цією стати-їй. 4. Повторний допит обвинуваченого за тим же звинуваченням у разі його відмови від дачі показань на першому допиті може прово-диться лише на прохання самого
 2. Стаття 187. Місце і час допиту
  допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на 1:00 для відпочинку і прийняття їжі, причому спільна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна перевищувати 8 годин. 4. При наявності медичних показань тривалість допиту встановлюється на підставі висновку
 3. Стаття 205. Допит експерта
  статтями 166 і 167 цього
 4. Стаття 190. Протокол допиту
  статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Показання допитуваного особи записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них запису-вають в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. У протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, із зазначенням мотивів відводу
 5. Рекомендована література
  допиті: Учеб. посібник. - Х., 1983. - 40 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - 5-е вид., Перераб. і доп. - СПб.: Питер, 2003. - 656 с. 3. Заходів А. А. Психологічні особливості тактики провадження слідчих дій за участю неповнолітніх: Учеб. посібник. - Волгоград: ВСШ МВС СРСР, 1979. - 96 с. 4. Зорін Г. А. Психологічний контакт при виробництві
 6. Стаття 47. Обвинувачений
  протоколами цих дій і подавати на них зауваження; 11) знайомитися з постановою про призначення судової експертизи, ставити запитання експертові і знайомитися з ув'язненням екс-перта; 12) знайомитися після закінчення попереднього розслідування з усіма матеріалами кримінальної справи і виписувати з кримінальної справи будь-які відомості і в будь-якому обсязі; 13) знімати за свій рахунок копії з матеріалів
 7. Глава 5 Тактика допиту і очної ставки
  статтями 166 і 167 цього Кодексу. 2. Показання допрашіваемого'ліца записуються від першої особи і по можливості дослівно. Питання та відповіді на них записуються в тій послідовності, яка мала місце в ході допиту. У 175 протокол записуються всі питання, в тому числі й ті, які були відведені слідчим або на які відмовилося відповідати допитувана особа, із зазначенням
 8. Допит
  Допит - слідча дія , яке полягає у безпосередньому отриманні та фіксації уповноваженою на те особою показань учасника кримінального судочинства про обставини, що мають значення для
 9. Процесуальне становище обвинуваченого і його права
  протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження; - оскаржити вирок, ухвалу, постанову суду та отримувати копії оскаржуваних рішень; - отримувати копії принесених у справі скарг та подань та подавати заперечення на ці скарги та подання; - брати участь у розгляді питань, пов'язаних з виконанням вироку; - захищатися іншими способами і
 10. Стаття 278. Допит свідків
  протоколу судового засідання. 3. Першою задає питання свідкові та сторона, за клопотанням якої він викликаний в судове засідання. Суддя задає питання свідкові після його допиту сторонами. 4. Допитані свідки можуть покинути зал судового засідання до закінчення судового слідства з дозволу голова-ствующего, який при цьому враховує думку сторін. 5. При необхідності
 11. Стаття 52. Відмова від захисника
  протоколі даної слідчої дії. (В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 2. Відмова від захисника не обов'язковий для дізнавача, слідчого і суду. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 3. Відмова від захисника не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого права надалі клопотати про допуск захисника до участі в
 12. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  протоколі судового засідання. 2. У разі явки свідка, допитаного в порядку судового доручення, забезпечення доказів або при розгляді справи, яку було відкладено, він допитується в звичайному порядку. Раніше дані ним свідчення також можуть бути оголошені у судовому засіданні, але лише за наявності протиріч між ними і свідченнями, які дані в судовому
 13. Стаття 303. Фальсифікація доказів Коментар до статті 303
  протокол допиту неправдивих відомостей), а також фальсифікація самих джерел доказів (зокрема, складання протоколу допиту, який не проводився, знищення речового доказу). 9. Якщо фактичні дані, зазначені, наприклад, в протоколі допиту свідка, відповідають реальним обставинам, але сам допит особи як свідка не проводився, то в даному випадку
 14. Стаття 275. Допит підсудного
  допиту сторонами. 4. Допит підсудного у відсутності іншого підсудного допускається за клопотанням сторін або за ініціативою суду, про що виноситься ухвала чи постанова. У цьому випадку після повернення підсудного до зали судового засідання головуючий повідомляє її зміст свідчень, даних в його відсутність, і надає йому можливість задавати питання підсудному,
 15. Відмова від захисника
  протоколі даної слідчої дії. Відповідно до ч. 2 ст. 52 КПК відмова від захисника не обов'язковий для дізнавача, слідчого, прокурора. Мабуть, якщо ці особи не беруть відмова підозрюваного або обвинуваченого від захисника, вони зобов'язані мотивувати свої дії, оскільки захисник в таких випадках буде брати участь у справі всупереч бажанню обвинуваченого або підозрюваного. Відмова
 16. § 3.Тактіка допиту в безконфліктної ситуації
  допиту характеризується тим, що інтереси взаємодіючих сторін - слідчого (щодо встановлення істини) і допитуваного - об'єктивно не суперечать один одному : допитуваний володіє шуканої слідчим інформацією, 207 адекватно її сприйняв, бажає і може без спотворень передати її слідчому; в останнього немає підстав сумніватися в такий намір допитуваного. У зв'язку з
© 2014-2022  yport.inf.ua