Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 47. Обвинувачений

1. Обвинуваченим визнається особа, щодо якої:
1) винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого;
2) винесено обвинувальний акт;
3) складено обвинувальний постанову.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
2. Обвинувачений, у кримінальній справі якого призначено судовий розгляд, іменується підсудним. Обвинувачений, у відношенні якого винесено обвинувальний вирок, іменується засудженим. Обвинувачений, щодо якого винесено виправдувальний вирок, є виправданим.
3. Обвинувачений має право захищати свої права та законні інтереси і мати час і можливість для підготовки до за-щиті.
4. Обвинувачений має право:
1) знати, в чому він обвинувачується;
2) отримати копію постанови про притягнення його як обвинуваченого, копію постанови про застосування до нього запобіжного заходу , копію обвинувального висновку, обвинувального акта або обвинувального постанови;
(в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
3) заперечувати проти обвинувачення, давати показання за пред'явленим йому обвинуваченням або відмовитися від дачі показань. При со-Глас обвинуваченого дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як доказів у кримінальній справі, в тому числі і при його подальшому відмову від цих свідчень, за винятком випадку, передбаченого пунктом 1 частини другої статті 75 цього Кодексу;
(п. 3 в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4) подавати докази;
5) заявляти клопотання і відводи;
6) давати показання і пояснюватися рідною мовою або мовою, якою він володіє;
7) користуватися допомогою перекладача безкоштовно;
8) користуватися допомогою захисника, в тому числі безкоштовно у випадках, передбачених цим Кодексом;
9) мати побачення з захисником наодинці і конфіденційно, в тому числі до першого допиту обвинуваченого, без обмеження їх кількості і тривалості;
10) брати участь з дозволу слідчого у слідчих діях, вироблених за його клопотанням або клопотанням його за-щитника чи законного представника, знайомитися з протоколами цих дій і подавати на них зауваження;
11) знайомитися з постановою про призначення судової експертизи, ставити запитання експертові і знайомитися з ув'язненням екс-перта;
12) знайомитися по закінчення попереднього розслідування з усіма матеріалами кримінальної справи і виписувати з кримінальної справи будь-які відомості і в будь-якому обсязі;
13) знімати за свій рахунок копії з матеріалів кримінальної справи, в тому числі за допомогою технічних засобів;
14) подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду і брати участь у їх розгляді судом;
15) заперечувати проти закриття кримінальної справи з підстав, передбачених частиною другою статті 27 цього Кодек-са;
16) брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в судах першої, другої, касаційної і наглядової інстанцій, а також у розгляді судом питання про обрання в відношенні його запобіжного заходу і в інших випадках, передбачених пунктами 1 - 3 і 10 частини другої статті 29 цього Кодексу;
(в ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 29.12. 2010 N 433-ФЗ)
17) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження;
18) оскаржити вирок, ухвалу, постанову суду та отримувати копії оскаржуваних рішень;
19) одержувати копії принесених у справі скарг та подань та подавати заперечення на ці скарги і представле-ня;
20) брати участь у розгляді питань, пов'язаних з виконанням вироку;
21) захищатися іншими засобами і способами, не забороненими цим Кодексом.
5. Участь у кримінальній справі захисника чи законного представника обвинуваченого не служить підставою для обмеження будь-якого права обвинуваченого.
6. При першому допиті обвинуваченого слідчий, дізнавач роз'яснює йому права, передбачені цією статтею. При по-наступних допитах обвинуваченому повторно роз'яснюються його права, передбачені пунктами 3, 4, 7 і 8 частини четвертої цієї статті, якщо допит проводиться без участі захисника.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 47. Обвинувачений"
 1. Стаття 173. Допит обвинуваченого
  обвинуваченого негайно після пред'явлення йому обвинувачення з дотриманням вимог пункту 9 частини четвертої статті 47 та частини третьої статті 50 цього Кодексу. 2. На початку допиту слідчий з'ясовує у обвинуваченого, чи визнає він себе винним, чи бажає дати показання по суті пред'явленого обвинувачення і якою мовою. У разі відмови обвинуваченого від дачі показань слідчий робить
 2. Відмова від захисника
  обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Закон забороняє адвокату відмовлятися від здійснення вже прийнятого доручення на захист (ч. 7 ст. 49 КПК). Для успішної діяльності адвоката в якості захисника у кримінальній справі необхідно, щоб між ним і його
 3. Стаття 49. Захисник
  статтями 91 і 92 цього Кодексу; б) застосування до нього відповідно до статті 100 цього Кодексу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; 3.1) з моменту вручення повідомлення про підозру у вчиненні злочину в порядку , встановленому статтею 223-1 цього Кодексу; (п. 3.1 введений Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 4) з моменту оголошення особі, підозрюваному в
 4. Стаття 77.1. Залучення засуджених до позбавлення волі до участі в слідчих діях або судовому розгляді
  обвинуваченого) здій-ждения до позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії, виховної колонії або в'язниці можуть бути залишати-лени в слідчому ізоляторі або переведені до слідчого ізолятора із зазначених виправних установ на підставі моті-ваного постанови слідчого за згодою керівника слідчого органу Слідчого комітету Російської Федерації по
 5. Право на захист. Навіщо потрібен адвокат.
  Обвинуваченому та підозрюваному права на захист - один з основних принципів кримінального процесу, закріплений у Конституції, КПК (ст. 16), ряді міжнародно-правових актів. Так, право на захист передбачено пп. "З" п. 3 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод від 4 листопада 1950 р., де говориться, що кожен обвинувачений у вчиненні кримінального злочину має право
 6. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає у прийнятті процесуального рішення уповноваженою посадовою особою про звільнення підозрюваного або обвинуваченого від кримінальної відповідальності за відсутності до того кримінально-правових та (або) кримінально-процесуальних умов і підстав. 4. Незаконним слід вважати таке звільнення від кримінальної
 7. Стаття 299. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Коментар до статті 299
  обвинуваченого невинної особи, яка має бути йому пред'явлено. Особа визнається невинуватою за умови, що відсутні фактичні (подія злочину і доведеність участі в ньому даної особи) або юридичні (наявність у скоєному складу злочину) підстави притягнення його до відповідальності. 3. У разі незаконного притягнення до відповідальності особи, яка вчинила злочин, але в
 8. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої КПК України, або запобіжний захід до пред'явлення об-винен (ст. 46 КПК РФ). Обвинуваченим визнається особа, у відношенні якого в передбаченому законом порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого або
 9. Хто може здійснювати захист у кримінальній справі
  обвинувачуваних і що надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. Обов'язкова умова реалізації права обвинуваченого та підозрюваного на захист - можливість вільного вибору захисника. Слідчі органи нерідко порушують це право, особливо у випадках, коли особа затримана за підозрою в скоєнні злочину в порядку ст. 91 КПК, тобто на 48 годин. Саме в цей часовий
 10. У яких випадках участь захисника у справі є обов'язковою
  обвинувачений не відмовився від його участі. Останнє видається правильним, оскільки ніхто не може нав'язати особі, підозрюваному або обвинуваченому у вчиненні злочину, послуги адвоката, нехай навіть за рахунок федерального бюджету. Однак, якщо захисник не запрошений підозрюваним, обвинуваченим або іншими особами за їх проханням, дізнавач, слідчий або прокурор, а також суддя зобов'язані запитати у
 11. У яких випадках обвинуваченому може бути обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту
  обвинувачених). Згідно ст. 22 Конституції запобіжний захід у вигляді взяття під варту допускається тільки за судовим рішенням. Взяття під варту застосовується щодо обвинувачених і підозрюваних у скоєнні злочинів, за які кримінальним законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад два роки при неможливості застосування іншої, більш м'якою запобіжного заходу.
 12. Стаття 168. Участь спеціаліста
  обвинуваченому та потерпілому, роз'яснює спеціалістові його права та відповідальність, передбачені-ренние статтею 58 цього
 13. § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим
  обвинуваченого або від потерпілого - ис-ходила ініціатива. Головне полягає в тому, що потерпілий пробачив свого кривдника і офіційно заявив про свій небажану-ванні притягати його до кримінальної відповідальності за мотивами, які можуть бути самого різного свойства2. 4. Винний загладив шкоду, заподіяну потерпілому (з-винился і компенсував у грошовій формі моральну шкоду, відшкодував
 14. Процесуальне становище обвинуваченого і його права
  обвинуваченого він знаходить інший процесуальний статус і іменується обвинуваченим, по суті, стаючи обвинуваченим до оголошення йому цієї постанови, тобто до пред'явлення обвинувачення і першого допиту. Комплекс прав обвинуваченого ширше того, яким він володів у якості підозрюваного. Крім прав, якими наділений підозрюваний, обвинувачений має такі права (ч. 7 ст. 47 КПК): - знайомитися з
 15. Стаття 106. Застава
  обвинуваченим або іншою фізичною чи юридичною особою на стадії попереднього розслідування в орган, у виробництві якого перебуває кримінальна справа, а на стадії судового провадження - до суду нерухомого майна та рухомого майна у вигляді грошей, цінностей та допущених до публічного обігу в Російській Федерації акцій і облігацій з метою забезпечення явки підозрюваного або
 16. Запрошення і заміна захисника
  обвинуваченим, його законним представником, а також іншими особами за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Підозрюваний, обвинувачений має право запросити кілька захисників (ч. 1. ст. 50 КПК). Якщо обвинувачений перебуває на волі і бажає, щоб його захищало конкретну особу, будь то адвокат чи законний представник, близький родич або інша особа, то подбати про все,
 17. Огляд
  обвинуваченого, свідка і потерпілого) з метою виявлення особливих прикмет, слідів злочину, тілесних ушкоджень, виявлення стану сп'яніння чи інших властивостей і ознак, які мають значення для кримінальної справи, якщо для цього не потрібно виробництво судової
 18. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям і у зв'язку з примиренням з потерпілим
  обвинуваченого в будь-вчинений вперше переступив-і невеликої тяжкості. При цьому не має значення, від кого - від обвинуваченого або від потерпілого - виходила ініціатива примирення. Головне полягає в тому, що потерпілий офіційно заявив про своє небажання залучити дана конкр-е обличчя до уг.ой відповідь-та з мотивів, кіт-ті можуть бути самого різного властивості (жалість, прощення, пов'язане з тим, що
 19. Особливості розслідування дітовбивств
  обвинуваченої) у момент здійснення дітовбивства. На її дозвіл виносяться наступні питання: 1) чи страждала обвинувачена під час здійснення інкримінованого їй діяння психічним розладом (хронічним або тимчасовим, недоумством, іншим хворобливим станом психіки)? 2) чи знаходилася обвинувачена в момент вчинення дітовбивства у стані емоційної напруженості, викликаної
© 2014-2022  yport.inf.ua