Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим


Згідно ст. 76 КК особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потрапив-шим і загладити заподіяну потерпілому шкоду. З утримуючи-ня цієї статті випливає, що звільнення винного від уголов-ної відповідальності можливе за наявності таких умов.
1. Досконале даною особою злочин відноситься до злочином невеликої (ч. 2 ст. 15 КК) або середньої тяжкості (ч. 3 ст. 15 КК).
2. Це злочин скоєно впервие1.
3. Винний примирився з потерпілим. При цьому не має значення, від кого - від обвинуваченого або від потерпілого - ис-ходила ініціатива. Головне полягає в тому, що потерпілий пробачив свого кривдника і офіційно заявив про свій небажану-ванні притягати його до кримінальної відповідальності за мотивами, які можуть бути самого різного свойства2.
4. Винний загладив шкоду, заподіяну потерпілому (з-винился і компенсував у грошовій формі моральну шкоду, відшкодував вартість збитків, тобто шкода майновий; своїми силами і за свої кошти відновив пошкоджену річ).
Оскільки ст. 76 КК передбачає не обов'язок, а право звільнити від кримінальної відповідальності, при вирішенні даного під-проса, крім самого факту примирення обвинуваченого з зазнавши-шим, повинні враховуватися і всі інші як об'єктивні, так і суб'єктивні обставини, що відображають у своїй сукупності
1 Вчинення злочину вперше розкривається в § 2 цієї глави.
2 Тому точніше говорити про примирення потерпілого з обвинуваченим,
а не навпаки.

Ступінь суспільної небезпеки скоєного і доцільність звільнення винного від кримінальної відповідальності.
До числа таких обставин слід віднести, зокрема, фактичні дані, що характеризують особу винного, а також відсутність або усунення шкідливих наслідків Престо-полон. Ретельному дослідженню підлягають мотиви примирення ня. Звільнення від кримінальної відповідальності в порядку ст. 76 КК допустимо лише при строго добровільній відмові по-терпів від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила злочин, і неприпустимо, щоб заява про відмову від тако-го переслідування і про примирення було результатом загрози чи примусу з боку обвинуваченого щодо потерпевше-го або його близьких .
Звільнення від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 76 КК, здійснюється судом, а також слідів-вателем за згодою керівника слідчого органу або доз-навателем за згодою прокурора шляхом припинення кримінальної справи стосовно підозрюваного чи обвинуваченого (ст. 25 КПК РФ). Таке рішення у кримінальній справі слід відрізняти від пре-кращения кримінальної справи приватного обвинувачення (на відміну від справ публічного обвинувачення), коли винний теж звільняється від кримінальної відповідальності, однак при інших юридичних об-стоятельствах. Йдеться про злочини, передбачені ч. 1 ст. 115 КК (умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю), ч. 1 ст. 116 КК (побої), ч. 1 ст. 129 КК (наклеп) і ст. 130 КК (образа). Такі справи підлягають припиненню за примиренням обвинуваченого і потерпілого в обов'язковому порядку (а не по ус-розсуд) мировим суддею, до юрисдикції якого вони відно-сятся, причому минаючи, за загальним правилом, стадію предваритель-ного розслідування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим "
 1. Стаття 76. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим Коментар до статті 76
  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим, хоча в практиці подібні випадки відомі. Аналогічно, на наш погляд, не може бути застосована ст. 76 КК РФ і в тих ситуаціях, коли шкода заподіяна інтересам суспільства або держави, так як в цих випадках особа, що володіє правом примиритися з винним, законодавчо не визначено. Тому в тих випадках, коли
 2. § 2. Вихід з кризи
  звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим) та ст. 25 КПК РФ (припинення кримінальної справи у зв'язку з примиренням сторін). Однак необхідна більш ретельна правова регламентація різних варіантів примирливого виробництва в рамках відновлювальної (не кримінальну!) Юстиції. * Відновне правосуддя в Росії: технологія взаємодії суспільства і
 3. 1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності
  звільнення особи, яка вчинила злочин, але згодом втратив свою колишню суспільну небезпеку в силу ряду обставин, зазначених у кримінальному законі, від застосування до нього з боку держави заходів кримінально-правового характеру. Звільнення від кримінальної відповідальності певною мірою суперечить принципу її невідворотності, сформульованому ще представниками класичної
 4. 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим
  звільнення від кримінальної відповідальності була вперше включена в КК РФ 1996 р. Колишнє кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, хоча і передбачало окремі положення, що стосуються примирення сторін як приводу для припинення кримінального переслідування, проте не знало самостійного інституту матеріального кримінального права. Російське дореволюційне право і, зокрема,
 5. 2. Злочини проти порядку підлеглості і військових статутних взаємин
  звільнення від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який образив іншого військовослужбовця, у зв'язку з дійовим каяттям, наприклад, публічним вибаченням. Проте звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим можливо в тих випадках, коли проти цього не заперечує командування частини, в якій проходить військову службу ображений. Відповідно до ст. 284
 6. Стаття 75. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям Коментар до статті 75
  звільнення від кримінальної відповідальності полягає в тому, що держава надає особі, яка вчинила злочин, довіру і розраховує на його законослухняну поведінку в майбутньому. Звільнення від кримінальної відповідальності - це не реабілітація обвинуваченого або підозрюваного і не їх прощення (за винятком амністії). Воно швидше свідчить про надання винній особі поблажливості з боку
 7. Стаття 86. Судимість Коментар до статті 86
  звільненню особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 75 КК РФ) і примиренням з потерпілим (ст. 76 КК РФ) і звільненню від покарання у зв'язку із зміною обстановки (ст. 80.1 КК РФ). Судимість виключає призначення обмеження свободи особи, яка вчинила умисний злочин (п. "а" ч. 2 ст. 53 КК РФ). При призначенні покарання судимість враховується не
 8. Стаття 121. Зараження венеричною хворобою Коментар до статті 121
  звільнення винного від кримінальної відповідальності (п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 8 жовтня 1973 N 15 "Про судову практику у справах про зараження венеричною хворобою") , за винятком випадків, коли між винним і потерпілим досягнуто примирення. Потерпілим завжди є інший по відношенню до винної чоловік. Самозараження венеричною хворобою не тягне
 9. § 2. Принцип рівності громадян перед законом
  звільнення від кримінальної відповідальності "* (376). На наш погляд, суть проблеми в даному випадку полягає в тому, що слідом за законодавцем багато авторів об'єднують принцип рівності і принцип невідворотності кримінальної відповідальності в один. Так, Т.В. Кленова вказує на те, що принцип рівності громадян перед законом "перш за все передбачає рівність підстав для кримінальної
 10. Стаття 12. Обов'язки поліції
  звільнення він в цю інспекцію не прибув (ч. 9 ст. 177 ДВК РФ). 13.3. Відповідно до правил ст. 97 ДВК РФ засудженим до позбавлення волі, містяться у виправних колоніях і виховних колоніях, а також засудженим, залишеним в установленому порядку в слідчих ізоляторах і в'язницях для ведення робіт з господарського обслуговування, можуть бути дозволені виїзди за межі
© 2014-2022  yport.inf.ua