Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Особливості розслідування дітовбивств

Під дітовбивством розуміється вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу ж або незабаром після пологів. Приводом для порушення справи про дітовбивство служить заяву про виявлений труп новонародженої, про зникнення у матері новонародженої дитини.
При огляді трупа і місця його виявлення встановлюється, чи є на новонародженому сліди насильницької смерті, визначаються прикмети дитини і предметів, в яких знаходився труп. Увага звертається на такі ознаки: а) характерні для життєздатного дитини і нежиттєздатного плоду; б) вроджені дефекти; в) колір шкіри (червонуватий, синюшний); г) наявність первородного мастила, її кількість і розташування; д) наявність або відсутність слідів крові, тілесних ушкоджень, забруднень шкіри первородним калом (меконієм); е) стан пупка і пуповини, інші ознаки, які виявляються і оцінювані за допомогою судового медика.
Судово-медична експертиза трупа новонародженого вирішує, чи була дитина живонародженою або мертвонародженим, доношеним або недоношеним і нежиттєздатним, скільки часу після пологів він прожив і ін При огляді підозрюваної встановлюється, чи народжувала вона і як давно . Її допит дозволяє з'ясувати всі обставини вбивства, його мотиви, час і місце вчинення.
Типовими версіями, спрямованими на встановлення особи злочинців у справах, порушених у зв'язку з виявленням трупів новонароджених, будуть наступні: 1) злочин вчинено однією породіллею; 2) злочин вчинено матір'ю новонародженого в співучасті з батьком дитини, ким-небудь з її або його батьків, знайомих.
Вирішальне значення для розкриття дітовбивства має встановлення особи матері вбитої дитини. Вирішення цього завдання і визначає основний напрямок розслідування. Її рішенням сприяє перевірка версій про те, що: а) дитина народилася у пологовому будинку, клініці чи іншому медичному закладі; б) пологи проходили в позалікарняних умовах (за місцем роботи, постійного або тимчасового проживання породіллі і т.п.).
При встановленні особи матері вбитого новонародженого в її відношенні може бути призначена комплексна психолого-психіатрична експертиза для визначення психічного стану підозрюваної (обвинуваченої) у момент здійснення дітовбивства. На її дозвіл виносяться наступні питання:
1) чи страждала обвинувачена під час здійснення інкримінованого їй діяння психічним розладом (хронічним або тимчасовим, недоумством, іншим хворобливим станом психіки)?
2) перебувала чи обвинувачена в момент вчинення дітовбивства у стані емоційної напруженості, викликаної психотравмуючої ситуацією?
3) чи могла обвинувачена під час дітовбивства усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними?
4) чи потребує обвинувачена у застосуванні до неї примусових заходів медичного характеру і якщо так, то яких саме?
Відповіді на перший і третій питання входять до компетенції судового експерта - психіатра. Рішення другого питання належить до компетенції судового експерта - психолога. Четверте питання вирішується судовим експертом - психіатром з урахуванням даних психологічного дослідження індивідуально-психологічних особливостей обвинуваченої. Такий комплексний підхід дозволяє всебічно оцінити ступінь суспільної небезпеки жінки, що зробила вбивство своєї новонародженої дитини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості розслідування дітовбивств "
 1. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування
 2. Планування розслідування
  розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 3. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в таких випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або родича загиблого (їх законного представника) з
 4. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасного випадку, кваліфікованого як нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом (в т.ч. групового нещасного випадку, важкого нещасного випадку або нещасного випадку зі смертельним результатом), комісія складає акт про розслідування відповідного нещасного випадку за встановленою формою у двох примірниках, які мають рівний юридичною силою, які підписуються
 5. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  розслідування нещасного випадку (про його причини, осіб, винних у допущених порушеннях, обліку, кваліфікації тощо), рішення приймається більшістю голосів членів комісії. При цьому члени комісії, не згодні з прийнятим рішенням, підписують акти про розслідування з викладенням свого аргументованого особливої ??думки, яке долучається до матеріалів розслідування нещасного випадку. Особливу
 6. Криміналістична характеристика
  розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
 7. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасних випадків диференційовані залежно від тяжкості нещасних випадків і від обставин, здатних вплинути на хід розслідування (від часу, коли роботодавцю стало відомо про нещасний випадок або часу настання непрацездатності у потерпілого та інших обставин). При отриманні постраждалим (постраждалими) легких тілесних ушкоджень розслідування
 8. Стаття 229.1. Терміни розслідування нещасних випадків
  особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і організаціях, затверджене постановою Мінпраці від 24.10.2002 N 73 (див. коментар. До ст. 229), встановлює диференціацію термінів розслідування нещасних випадків в залежності від ряду особливих обставин. Так, розслідування нещасних випадків, що сталися в організації чи у роботодавця - фізичної особи,
 9. Стаття 231. Розгляд розбіжностей з питань розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків
  розслідування, оформлення та обліку нещасних випадків, невизнання роботодавцем (його представником) факту нещасного випадку, відмови у проведенні розслідування нещасного випадку, складанні відповідного акту та ін . розглядаються федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на проведення державного нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства та інших
 10. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  розслідування нещасного випадку при виявленні прихованого нещасного випадку, надходженні скарги, заяви, іншого звернення потерпілого (його законного представника або іншої довіреної особи), особи, яка була на утриманні загиблого в результаті нещасного випадку, або особи, яка перебувала з ним у близькій спорідненості чи властивості (їх законного представника або іншої довіреної особи), про незгоду
 11. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  особливості розслідування нещасних випадків на виробництві в окремих галузях і
 12. § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
  розслідування
 13. Розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК).
  Розслідування особою, попереджений-ним у встановленому законом порядку про неприпустимість їх раз-ошення, якщо воно вчинене без згоди слідчого або особи, яка провадить дізнання. Розголошення полягає в доведенні відомостей, що стосуються будь-якого процесуального дії або дій чи наявних у справі даних про розслідування, до третьої особи. Воно стосується тільки відомостей, що відносяться
© 2014-2020  yport.inf.ua