Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Ольга Петрівна Еппель. Вас затримали: що робити?, 2007 - перейти до змісту підручника

Запрошення і заміна захисника


. Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, а також іншими особами за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Підозрюваний, обвинувачений має право запросити кілька захисників (ч. 1. Ст. 50 КПК).
Якщо обвинувачений перебуває на волі і бажає, щоб його захищало конкретну особу, будь то адвокат чи законний представник, близький родич або інша особа, то подбати про все, що пов'язано із запрошенням захисника, повинен, якщо є така можливість, він сам. Однак якщо обвинувачений (підозрюваний) перебуває під вартою в результаті затримання, застосування запобіжного заходу або засудження по іншій кримінальній справі, орган розслідування, прокурор і суд також несуть юридичну обов'язок, пов'язану із забезпеченням участі захисника. Це обов'язок полягає в тому, щоб надати утримується під вартою своєчасну зв'язок (побачення, листування) з особою, з яким обвинувачений (підозрюваний) довіряє запрошення захисника, або ж якщо він просить про це. Слідчий, прокурор, суддя зобов'язані особисто звернутися у відповідну адвокатську структуру (адвокатський кабінет, колегію адвокатів, адвокатське бюро, юридичну консультацію) з повідомленням про необхідність виділити адвоката.
Невиконання слідчим, прокурором або суддею цього обов'язку утворює безумовна підстава навіть для скасування вироку, яким завершується кримінальну справу. Слід ще раз підкреслити, що відповідно до загального правила до участі у справі допускається саме той захисник, який обраний підозрюваним або обвинуваченим. Однак для випадків, коли потрібні захисники обвинувачений чи підозрюваний, перебуваючи під вартою, обмежений у можливостях запрошення адвоката або його заміни, закон встановлює більш жорстке правило. Якщо явка захисника, обраного підозрюваним або обвинуваченим, неможлива протягом 24 годин з моменту затримання або взяття під варту, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор має право запропонувати підозрюваному або обвинуваченому запросити іншого захисника або вживає заходів за призначенням захисника (ч. 4 ст. 50 КПК).
Трапляється, що адвокат, обраний підозрюваним або обвинуваченим, не може з якоїсь причини прийняти на себе його захист (надмірна зайнятість, відпустка, хвороба і т. п.). Про це необхідно своєчасно повідомити підозрюваному (обвинуваченому) для запрошення іншого захисника. Слідчий, дізнавач або прокурор, не просячи згоди підозрюваного або обвинуваченого, не має права призначити конкретну особу в якості захисника. Судовою практикою це розглядається як порушення права на захист.
За загальним правилом працю адвоката - захисника в кримінальному процесі - оплачує сам підзахисний або його довірені особи (родичі, друзі і т. п.), які уклали угоду (клієнти). Відсутність коштів на оплату послуг адвоката не позбавляє особу права користуватися послугами захисника. Стаття 48 Конституції гарантує кожному надання безкоштовної юридичної допомоги у випадках, передбачених законом. Тому якщо обвинувачений не запрошує захисника через відсутність коштів на оплату його послуг, то дізнавач, слідчий, прокурор або суддя направляє повідомлення в юридичну консультацію з проханням виділити захисника за призначенням. У цьому випадку оплата юридичної допомоги захисника проводиться за рахунок федерального бюджету.
Введення в дію нового КПК дещо полегшило адвокатам життя, так як витрати на оплату праці адвокатів, що працюють за призначенням слідства і суду, стали компенсуватися з федерального бюджету (ст. 50 КПК). До 2002 р. адвокати працювали по таких справах практично безкоштовно, відповідно, якість їхньої роботи залишала бажати кращого. Існувала практика, коли суд зобов'язував підзахисних після вступу вироку в законну силу оплатити працю адвоката, але такі випадки були радше винятком, ніж правилом. Закріплення в КПК норми ст. 50 сприяло значному підвищенню якості роботи адвокатів у кримінальних справах за призначенням, що сприятливо відбилося на долі клієнтів, нездатних оплатити послуги адвоката.
Говорячи про захисника обвинуваченого, підозрюваного, ми ототожнюємо його саме з адвокатом, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 49 КПК як захисники допускаються лише адвокати, що покликана гарантувати якість юридичної допомоги. Статус адвоката згідно з чинним законодавством має особа, зареєстрована в реєстрі адвокатів відповідного суб'єкта Федерації. При цьому не має значення, чи полягає адвокат в якій-небудь колегії, чи має свій адвокатський кабінет або здійснює свою трудову діяльність в адвокатському бюро.
Це правило має свої винятки. Так, за визначенням або постановою суду в якості захисника поряд з адвокатом можуть бути допущені один із близьких родичів обвинуваченого або інша особа, про допуск якого клопоче обвинувачений. При виробництві у мирового судді захисником може бути будь-яка особа. Про це суддя виносить постанову, однак він повинен встановити, якою мірою дана особа може здійснювати захист, чи володіє воно необхідними знаннями.
Підозрюваний чи обвинувачений має право вільного вибору захисника. Відомості, що становлять державну таємницю, що містяться в матеріалах кримінальної справи, не можуть служити підставою для відмови захиснику, що не має допуску до них, брати участь у справі. У такій ситуації він зобов'язаний дати підписку про нерозголошення таких відомостей.
Один і той же захисник може захищати декількох обвинувачених за умови, що між їх інтересами немає протиріч. Якщо протиріччя будуть виявлені в ході провадження у кримінальній справі, захисник повинен поставити до відома відповідно особа, яка провадить розслідування, або суддю (суд), а також обвинувачених і заявити клопотання про його звільнення від захисту одного з обвинувачених. Захист одним захисником кількох осіб, між інтересами яких є протиріччя, розглядається як порушення права на захист.
Незнання захисником мови, якою ведеться судочинство, не може бути перешкодою для його участі у справі. Він може здійснювати свої функції, скориставшись послугами перекладача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Запрошення і заміна захисника "
 1. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  запрошення робити оферти (див. п. 1 ст. 437 ЦК), а сама публічна оферта (див. п. 2 ст. 437, п. 1 ст. 494 ЦК), а від усякого відгукнувся виходить акцепт (див. ст. 438 ЦК). Публічна оферта має місце навіть незалежно від вказівки істотних умов при всякій демонстрації і товару в місці його продажу (виставлення на прилавках, у вітринах і т.п., показ зразків, надання відомостей про
 2. 35. ЛЕГІСАКЦІОННИЙ ПРОЦЕС
  запрошенні з'явитися через 30 днів для отримання сповіщення про призначення судді; - legis actio per manus iniectionem - речовий позов допомогою накладення руки. Застосовувався при наявності судового рішення або несплаті визнаного боргу. Відповідач наводився до магістрату, і, якщо не сплачував борг або не вступати vindex (захисник), позивач відводив відповідача, накладаючи на нього кайдани не менше 15 фунтів і
 3. 1. Поняття договору побутового підряду
  запрошення робити оферти, якщо інше прямо не вказано в пропозиції, а не як публічна оферта. Ще однією специфічною рисою договору побутового підряду є його предмет. З визначення, даного в ст. 730 ГК, випливає, що підрядник зобов'язується виконати роботу, призначену задовольняти особисті, сімейні, домашні та інші потреби замовника. Отже, результат виконаних робіт
 4. 1. Поняття договору доручення
  заміна ". У цьому зв'язку зверталася увага на те, що "представництво, як свідчить сама назва, передбачає неодмінно заступлення однієї особи іншою перед третіми" (Казанцев Л. Вчення про представництво в цивільному праві. Вип. 1. Ярославль, 1878. С. 40). Або на те, що "представник замінює юридично особистість акредитуючої в майновому обороті "(Нерсесов Н. Указ. соч. С. 27).
 5. 2.2. Універсальна уніфікація колізійних норм
  запрошення, направлене цим покупцем іншим особам , бере участі у торгах (оголошення про торги). Іншим відступом від загальної колізійної прив'язки, прийнятої Гаазькою конвенцією 1986 р., є відсилання ст. 9 до права держави місця проведення або місцезнаходження біржі при здійсненні купівлі-продажу на аукціоні або біржі в відсутність вибору сторонами застосовного права. Вперше в
 6. 4.2. Верховний суд республіки, крайової (обласної) суд, суд міста федерального значення, суд автономної області й автономного округу
  запрошення суду. За результатами розгляду суд виносить ухвалу про залишення вироку (рішення) районного суду в силі або про зміну його або скасування та повернення справи j на новий розгляд. Ухвала суду набирає законної сили] негайно і може бути скасоване (змінено) тільки в порядку 'нагляду. Касаційна діяльність - одне з найважливіших повноважень судів середньої ланки.
 7. Стаття 307. Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад Коментар до статті 307
  запрошене для участі у виробництві по кримінальній справі (ст. 59 КПК РФ). У підготовчій частині судового засідання у відповідності зі ст. 263 КПК РФ головуючий роз'яснює перекладачеві його права та відповідальність, передбачені ст. 59 КПК РФ, про що перекладач дає підписку, яка долучається до протоколу судового засідання. Аналогічні положення містяться в ст. 162 ЦПК РФ і
 8. § 3. Основи планування попереднього розслідування злочинів
  запрошення в гості, думає, чи прийняти його. А все це - вже планування. Чи не планувати свою діяльність, повторимо, неможливо в принципі. Все залежить від якості цього планування. Тим більше, коли мова йде про настільки складному і далеко неінваріантни виді діяльності, як попереднє розслідування злочинів, здійснення кримінального переслідування. Опускаючи аналіз відомих нам
 9. § 3. Тактика огляду місця події
  запрошеного раніше на певний час для участі в пред'явленні обвинувачення або для ознайомлення з матеріалами справи). Після прибуття на місце події слідчий до початку безпосереднього огляду повинен здійснити такі підготовчі дії: а) надати допомогу потерпілому (якщо він її потребує) і при необхідності забезпечити його напрямок і транспортіровку.в лікувальне
 10. § 2. Загальні положення тактики обшуку і виїмки
  запрошення в якості понятих найближчих сусідів особи, у якої проводиться обшук. До слова сказати, у слідчій практиці найчастіше саме вони і запрошуються в якості понятих при обшуку. І в цьому випадку практично малоймовірно , а швидше за все просто неймовірно, щоб сам факт обшуку не став надбанням великого числа громадян. З позицій моральних, на наш погляд, такий розголос
© 2014-2022  yport.inf.ua