Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне право → 
Підприємницьке право
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін Комерційне право. Том 1 1998
Це видання є другим, істотно переробленим і доповненим виданням підручника з комерційного права, який побачив світ в 1993 р. З тих пір відбулися серйозні зміни як в економіці країни, так і в законодавстві, що регулює економічні відносини. Прийняті такі основоположні акти, як Конституція Російської Федерації, Цивільний кодекс Російської Федерації в двох частинах, ряд найважливіших спеціальних законів, що регламентують відносини у сфері підприємництва. Все це дало підстави до перевидання підручника з комерційного права. Система викладу матеріалу в даному підручнику, як і в його першому виданні, побудована за аналогією з системою викладу матеріалу в підручниках з цивільного права. Це пояснюється концептуальним підходом авторів до розуміння комерційного права як складової частини цивільного (приватного) права. У той же час, оскільки предметом вивчення в курсі комерційного права є особливості правового регулювання відносин, що складаються між підприємцями або за їх участю, автори підручника прагнули виявити і висвітлити головним чином ці особливості правового регулювання підприємницьких відносин. Необхідно відзначити, що система курсу комерційного права, пропонована в підручнику, відрізняється від передбаченої Державним освітнім стандартом для навчальних дисциплін «Комерційне право» і «Підприємницьке право». Кафедра комерційного права, виходячи з власного п'ятирічного досвіду викладання комерційного права на юридичному та економічному факультетах Санкт-Петербурзького державного університету, вважає, що доцільніше об'єднати питання, що підлягають відповідно до Державного освітнього стандарту висвітлення в курсах комерційного та підприємницькому права, оскільки вони мають спільний предмет . Підручник написаний на основі новітнього законодавства та практики його застосування станом на 1 лютого 1998 Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, а також працівників правозастосовних органів і підприємців.
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін Комерційне право. Том 2 1998
Це видання є другою частиною підручника «Комерційне право», опублікованого в 1997 р. У ній висвітлюються питання правового регулювання окремих видів (сфер) підприємницької діяльності , таких, як приватизація, конкуренція, ціна, якість, інновації, інвестиції, ринок цінних паперів, біржова, банківська, страхова, будівельна, сільсько-господарська, зовнішньоекономічна, а також проблеми оподаткування підприємців, бухгалтерський облік, звітність і аудит в підприємницькій діяльності. Підручник написаний на основі новітнього законодавства та практики його застосування станом на 1 лютого 1998
А.І. Єрьоменко Антимонопольне законодавство України 2001
Антимонопольне законодавство України. Контрольна робота
Г.В. Смолін ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частіна.Навчальній посібник 2008
У навчальному Посібнику, згідно з програмою навчальної дісціпліні «Господарське право» висвітлено основні правові Інститути его Загальної Частини Щодо державного регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ та ПІДТРИМКИ підприємництва. Розглянуті господарські правовідносини, Поняття, предмет, принципи та методи господарського права. Значний пріділено видам и правовому статусу суб'єктів господарювання, їх створеня, реєстрації та ведення їх учета, ліцензуванню, Патентування и Припинення, у тому чіслі по прічіні банкрутства. Візначені Особливості господарських зобов'язань и договорів та господарсько - правової відповідальності.
Розрахованій на студентов та вікладачів юридичних вузів и факультетів, Економічних та других Вищих Навчальних Закладів, Які вівчають курс господарського права, предпринимателей, юрісконсультів, а такоже усіх, хто цікавіться харчуванням правового регулювання господарювання.
А.В. Сутягін позовної заяви з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ) 2009
Вирішення суперечки, пов'язаного з підприємницькою діяльністю організації або індивідуального підприємця, можливо в судовому порядку. Для звернення до суду необхідно не тільки правильно оформити позовну заяву, але і виконати ряд інших вимог, встановлених законом. У виданні ви знайдете зразки позовів, відзивів на позов, інших документів, пов'язаних з вирішенням конфлікту в суді. Є великі коментарі з питань компетенції різних судових інстанцій, процедури подачі позову до суду, розгляду спорів з різних питань, у тому числі оскарження нормативних та ненормативних правових актів та захист ділової репутації. Розглянуто особливості вирішення спорів у міжнародному арбітражі.
Книга розрахована на керівників підприємств, індивідуальних підприємців і всіх, хто цікавиться проблемами судового захисту порушених прав.
У довідник у якості додатків включені типові форми документів.
Колектив авторів Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік 2011
Це видання містить текст Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» із змінами та доповненнями на 07.02.2011 року. Якщо є зміни, які набувають чинності пізніше, то разом з редакцією норми, діючої на цю дату, наводиться норма в новій редакції та вказується дата, з якою вона набуває чинності.
© 2014-2022  yport.inf.ua