Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011
Це видання містить текст Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» із змінами та доповненнями на 07.02.2011 року. Якщо є зміни, які набувають чинності пізніше, то разом з редакцією норми, діючої на цю дату, наводиться норма в новій редакції та вказується дата, з якою вона набуває чинності.
Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Федеральним законом
Стаття 2. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
Стаття 3. Ознаки банкрутства
Стаття 4. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів
Стаття 5. Поточні платежі
Стаття 6. Розгляд справ про банкрутство
Стаття 7. Право на звернення до арбітражного суду
Стаття 8. Право на подачу заяви боржника до арбітражного суду
Стаття 9. Обов'язок боржника по подачі заяви боржника до арбітражного суду
Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство
Стаття 11. Права кредиторів та уповноважених органів
Стаття 12. Збори кредиторів
Стаття 13. Повідомлення про проведення зборів кредиторів
Стаття 14. Порядок скликання зборів кредиторів
Стаття 15. Порядок прийняття рішень зборами кредиторів
Стаття 16. Реєстр вимог кредиторів
Стаття 17. Комітет кредиторів
Стаття 18. Обрання комітету кредиторів
Стаття 18.1. Особливості правового становища кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника
Стаття 19. Зацікавлені особи
Стаття 20. Арбітражні керуючі
Стаття 20.1. Організація і проведення теоретичного іспиту, стажування в якості помічника арбітражного керуючого
Стаття 20.2. Вимоги до арбітражного керуючого з метою утвердження його в справі про банкрутство
Стаття 20.3. Права та обов'язки арбітражного керуючого у справі про банкрутство
Стаття 20.4. Відповідальність арбітражного керуючого
Стаття 20.5. Звільнення арбітражного керуючого від виконання покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство
Стаття 20.6. Винагорода арбітражного керуючого у справі про банкрутство
Стаття 20.7. Витрати на проведення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство
Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
Стаття 21.1. Органи управління та спеціалізовані органи саморегулівної організації арбітражних керуючих
Стаття 22. Права та обов'язки саморегулівної організації арбітражних керуючих
Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих
Стаття 23. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ
Стаття 23.1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих
Стаття 24. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ
Стаття 24.1. Договір обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого
Стаття 25. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ
Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих
Стаття 26. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ
Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
Стаття 27. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство
Стаття 28. Порядок опублікування відомостей, передбачених цим Законом
Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства
Глава II. ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА
Стаття 30. Заходи щодо попередження банкрутства організацій
Стаття 31. Санація
Глава III. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО БАНКРУТСТВО В Арбітражному суді
Стаття 32. Порядок розгляду справ про банкрутство
Стаття 33. Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство
Стаття 34. Особи, що у справі про банкрутство
Стаття 35. Особи, які беруть участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство
Стаття 36. Представництво в справі про банкрутство
Стаття 37. Заява боржника
Стаття 38. Документи, що додаються до заяви боржника
Стаття 39. Заява конкурсного кредитора
Стаття 40. Документи, що додаються до заяви кредитора
Стаття 41. Заява уповноваженого органу
Стаття 42. Прийняття заяви про визнання боржника банкрутом
Стаття 43. Відмова у прийнятті заяви про визнання боржника банкрутом
Стаття 44. Залишення без руху і повернення заяви про визнання боржника банкрутом
Стаття 45. Порядок затвердження арбітражного керуючого
Стаття 46. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів та інтересів боржника
Стаття 47. Відгук боржника на заяву про визнання боржника банкрутом
Стаття 48. Розгляд обгрунтованості заяви про визнання боржника банкрутом
Стаття 49. Визначення про введення спостереження
Стаття 50. Підготовка справи про банкрутство до судового розгляду
Стаття 51. Строк розгляду справи про банкрутство
Стаття 52. Повноваження арбітражного суду
Стаття 53. Рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва
Стаття 54. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ
Стаття 55. Рішення арбітражного суду про відмову у визнанні боржника банкрутом
Стаття 56. Наслідки прийняття арбітражним судом рішення про відмову у визнанні боржника банкрутом
Стаття 57. Підстави для припинення провадження у справі про банкрутство
Стаття 58. Призупинення провадження у справі про банкрутство
Стаття 59. Розподіл судових витрат і витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим
Стаття 60. Розгляд розбіжностей, заяв, клопотань та скарг у справі про банкрутство
Стаття 61. Провадження з перегляду визначень арбітражного суду, винесених за підсумками розгляду розбіжностей у справі про банкрутство
Глава III.1. ОСПОРЮВАННЯ УГОД ДОЛЖНИКА
Стаття 61.1. Оспорювання угод боржника
Стаття 61.2. Оспорювання підозрілих угод боржника
Стаття 61.3. Оспорювання угод боржника, що тягнуть за собою надання переваги одному з кредиторів перед іншими кредиторами
Стаття 61.4. Особливості оспорювання окремих угод боржника
Стаття 61.5. Оспорювання угод боржника щодо правонаступників
Стаття 61.6. Наслідки визнання угоди недійсною
Стаття 61.7. Відмова в оскарженні угод боржника
Стаття 61.8. Особливості розгляду заяви про оскарження угоди боржника у справі про банкрутство
Стаття 61.9. Особи, уповноважені подавати заяви про оскарження угоди боржника
Глава IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Стаття 62. Введення спостереження
Стаття 63. Наслідки винесення арбітражним судом ухвали про введення спостереження
Стаття 64. Обмеження і обов'язку боржника в ході спостереження
Стаття 65. Тимчасовий керуючий
Стаття 66. Права тимчасового керуючого
Стаття 67. Обов'язки тимчасового керуючого
Стаття 68. Повідомлення про введення спостереження
Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади
Стаття 70. Аналіз фінансового стану боржника
Стаття 71. Встановлення розміру вимог кредиторів
Стаття 71.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході спостереження
Стаття 72. Скликання першого зборів кредиторів
Стаття 73. Компетенція перших зборів кредиторів
Стаття 74. Рішення першого зборів кредиторів про процедури, застосовуваних у справі про банкрутство
Стаття 75. Закінчення спостереження
Глава V. ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ
Стаття 76. Клопотання про введення фінансового оздоровлення
Стаття 77. Клопотання засновників (учасників) боржника або власника майна боржника - унітарного підприємства про введення фінансового оздоровлення
Стаття 78. Клопотання третьої особи або третіх осіб про введення фінансового оздоровлення
Стаття 79. Забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
Стаття 80. Порядок введення фінансового оздоровлення
Стаття 81. Наслідки введення фінансового оздоровлення
Стаття 82. Управління боржником у ході фінансового оздоровлення
Стаття 83. Адміністративний керуючий
Стаття 84. План фінансового оздоровлення і графік погашення заборгованості
Стаття 85. Внесення змін у графік погашення заборгованості
Стаття 85.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході фінансового оздоровлення
Стаття 86. Дострокове закінчення фінансового оздоровлення
Стаття 87. Дострокове припинення фінансового оздоровлення
Стаття 88. Закінчення фінансового оздоровлення
Стаття 89. Виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
Стаття 90. Наслідки виконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
Стаття 91. Наслідки невиконання зобов'язань особами, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості
Стаття 92. Перехід до зовнішнього управління
Глава VI. ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ
Стаття 93. Порядок введення зовнішнього управління
Стаття 94. Наслідки введення зовнішнього управління
Стаття 95. Мораторій на задоволення вимог кредиторів
Стаття 96. Зовнішній керуючий
Стаття 97. Звільнення зовнішнього керуючого
Стаття 98. Відсторонення зовнішнього керуючого
Стаття 99. Права та обов'язки зовнішнього керуючого
Стаття 100. Встановлення розміру вимог кредиторів
Стаття 101. Розпорядження майном боржника
Стаття 102. Відмова від виконання угод боржника
Стаття 103. Втратила чинність. - Федеральний закон від 28.04.2009 N 73 ФЗ
Стаття 104. Грошові зобов'язання боржника в ході зовнішнього управління
Стаття 105. Регулювання фондів споживання боржника
Стаття 106. План зовнішнього управління
Стаття 107. Розгляд плану зовнішнього управління
Стаття 108. Продовження терміну зовнішнього управління
Стаття 109. Заходи з відновлення платоспроможності боржника
Стаття 110. Продаж підприємства боржника
Стаття 111. Продаж частини майна боржника
Стаття 112. Поступка прав вимоги боржника
Стаття 112.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході зовнішнього управління
Стаття 113. Виконання зобов'язань боржника засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства або третьою особою або третіми особами
Стаття 114. Розміщення додаткових звичайних акцій боржника
Стаття 115. Заміщення активів боржника
Стаття 116. Особливості завершення процедури, що застосовується у справі про банкрутство, та припинення провадження у справі про банкрутство при виконанні зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами
Стаття 117 . Звіт зовнішнього керуючого
Стаття 118. Розгляд зборами кредиторів звіту зовнішнього керуючого
Стаття 119. Затвердження арбітражним судом звіту зовнішнього керуючого
Стаття 120. Наслідки винесення ухвали про перехід до розрахунків з кредиторами
Стаття 121. Розрахунки з кредиторами
Стаття 122. Втратила чинність. - Федеральний закон від 30.12.2008 N 296 ФЗ
Стаття 122.1. Припинення зовнішнього управління за заявою особи, що у справі про банкрутство
Стаття 123. Порядок припинення повноважень зовнішнього керуючого
Глава VII. Конкурсного виробництва
Стаття 124. Загальні положення про конкурсний виробництві
Стаття 125. Виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства, засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми особами в конкурсному виробництві
Стаття 126. Наслідки відкриття конкурсного виробництва
Стаття 127. Конкурсний керуючий
Стаття 128. Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва
Стаття 129. Повноваження конкурсного керуючого
Стаття 129.1. Погашення засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства і (або) третьою особою заборгованості з обов'язкових платежів в ході конкурсного виробництва
Стаття 130. Оцінка майна боржника
Стаття 131. Конкурсна маса
Стаття 132. Майно боржника, що не включається в конкурсну масу
Стаття 133. Рахунку боржника в ході конкурсного виробництва
Стаття 134. Черговість задоволення вимог кредиторів
Стаття 135. Розмір і порядок задоволення вимог кредиторів першої черги
Стаття 136. Розмір і порядок задоволення вимог кредиторів другої черги
Стаття 137. Вимоги кредиторів третьої черги
Стаття 138. Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченими заставою майна боржника
Стаття 139. Продаж майна боржника
Стаття 140. Поступка прав вимоги боржника
Стаття 141. Заміщення активів боржника в ході конкурсного виробництва
Стаття 142. Розрахунки з кредиторами в ході конкурсного виробництва
Стаття 143. Контроль за діяльністю конкурсного керуючого
Стаття 144. Звільнення конкурсного керуючого
Стаття 145. Відсторонення конкурсного керуючого
Стаття 146. Можливість переходу до зовнішнього управління
Стаття 147. Звіт конкурсного керуючого про результати проведення конкурсного виробництва
Стаття 148. Майно боржника, що залишилося після завершення розрахунків з кредиторами
Стаття 149. Завершення конкурсного виробництва
 Глава VIII. СВІТОВЕ УГОДУ
Стаття 150. Загальні положення про укладення мирової угоди
Стаття 151. Особливості укладення мирової угоди в ході спостереження
Стаття 152. Особливості укладення мирової угоди в ході фінансового оздоровлення
Стаття 153. Особливості укладення мирової угоди в ході зовнішнього управління
Стаття 154. Особливості укладення мирової угоди в ході конкурсного виробництва
Стаття 155. Форма мирової угоди
Стаття 156. Зміст мирової угоди
Стаття 157. Участь у мировій угоді третіх осіб
Стаття 158. Умови затвердження мирової угоди арбітражним судом
Стаття 159. Наслідки затвердження мирової угоди арбітражним судом
Стаття 160. Відмова у затвердження мирової угоди арбітражним судом
Стаття 161. Наслідки відмови в затвердженні мирової угоди
Стаття 162. Оскарження та перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
Стаття 163. Наслідки скасування ухвали про затвердження мирової угоди
Стаття 164. Розірвання мирової угоди
Стаття 165. Порядок розгляду заяви про розірвання мирової угоди
Стаття 166. Наслідки розірвання мирової угоди стосовно всіх конкурсних кредиторів та уповноважених органів
Стаття 167. Наслідки невиконання мирової угоди
 Глава IX. ОСОБЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ БОРЖНИКІВ - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 § 1. Загальні положення
Стаття 168. Загальні положення банкрутства окремих категорій боржників - юридичних осіб
 § 2. Банкрутство містоутворюючих організацій
Стаття 169. Статус містоутворюючих організацій
Стаття 170. Розгляд справи про банкрутство містоутворюючого підприємства
Стаття 171. Введення зовнішнього управління градообразующей організацією під поручительство
Стаття 172. Продовження фінансового оздоровлення або зовнішнього управління щодо містоутворююче організації за клопотанням органу місцевого самоврядування
Стаття 173. Порука
Стаття 174. Погашення вимог кредиторів в ході фінансового оздоровлення або зовнішнього управління щодо містоутворююче організації
Стаття 175. Продаж підприємства містоутворююче організації
Стаття 176. Продаж майна градообразующей організації, визнаної банкрутом
 § 3. Банкрутство сільськогосподарських організацій
Стаття 177. Загальні положення банкрутства сільськогосподарських організацій
Стаття 178. Спостереження, фінансове оздоровлення сільськогосподарської організації і зовнішнє управління сільськогосподарською організацією
Стаття 179. Особливості продажу майна та майнових прав сільськогосподарських організацій
 § 4. Банкрутство фінансових організацій
Стаття 180. Загальні положення про неспроможність (банкрутство) фінансових організацій
Стаття 181. Підстави для визнання кредитної організації банкрутом
Стаття 182. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство кредитних організацій
 Стаття 183. Втратила чинність. - Федеральний закон від 22.04.2010 N 65 ФЗ
Стаття 183.1. Заходи щодо попередження банкрутства фінансової організації
Стаття 183.2. Підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства фінансової організації
Стаття 183.3. Зміна структури активів і пасивів фінансової організації
Стаття 183.4. Зміна організаційної структури фінансової організації
Стаття 183.5. Призначення тимчасової адміністрації фінансової організації
Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації
Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
Стаття 183.8. Наслідки призначення тимчасової адміністрації
Стаття 183.9. Обмеження та зупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
Стаття 183.10. Функції тимчасової адміністрації у разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації
Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
Стаття 183.12. Термін діяльності тимчасової адміністрації
Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації
Стаття 183.14. Припинення діяльності тимчасової адміністрації
Стаття 183.15. Дострокове припинення діяльності тимчасової адміністрації
Стаття 183.16. Ознаки банкрутства та розгляд справи про банкрутство фінансової організації
Стаття 183.17. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство фінансової організації
Стаття 183.18. Особи, які беруть участь в арбітражному процесі у справі про банкрутство фінансової організації
Стаття 183.19. Заява про визнання фінансової організації банкрутом
Стаття 183.20. Заява контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом
Стаття 183.21. Заява тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом
Стаття 183.22. Документи, що додаються до заяв тимчасової адміністрації та контрольного органу про визнання фінансової організації банкрутом
Стаття 183.23. Прийняття заяви про визнання фінансової організації банкрутом і порушення провадження у справі про банкрутство фінансової організації
Стаття 183.24. Особливості судового розгляду у справі про банкрутство фінансової організації
Стаття 183.25. Вимоги до арбітражного керуючого у справі про банкрутство фінансової організації
Стаття 183.26. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство фінансової організації
 Стаття 184. Втратила чинність. - Федеральний закон від 22.04.2010 N 65 ФЗ
Стаття 184.1. Додаткові підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства страхової організації
Стаття 184.2. Особливості визначення ознак банкрутства страхової організації
Стаття 184.3. Особливості здійснення функцій тимчасової адміністрації страхової організації у разі призупинення повноважень виконавчих органів страхової організації
Стаття 184.4. Особливості заяви про визнання страхової організації банкрутом
Стаття 184.5. Право вимоги страхувальників та інших осіб у разі визнання страхової організації банкрутом і відкриття конкурсного виробництва
Стаття 184.6. Право вимоги професійного об'єднання
Стаття 184.7. Продаж майнового комплексу страхової організації
Стаття 184.8. Продаж страхового портфеля страхової організації
Стаття 184.9. Передача страхового портфеля страхової організації
Стаття 184.10. Особливості задоволення вимог кредиторів страхової організації
Стаття 184.11. Особливості затвердження мирової угоди
 Стаття 185. Втратила чинність. - Федеральний закон від 22.04.2010 N 65 ФЗ
Стаття 185.1. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів, керуючих компаній інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів
Стаття 185.2. Особливості наслідків призначення тимчасової адміністрації професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
Стаття 185.3. Реєстр клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
Стаття 185.4. Введення спостереження відносно професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
Стаття 185.5. Особливості задоволення вимог клієнтів професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
Стаття 185.6. Особливості конкурсного провадження відносно професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
Стаття 185.7. Особливості продажу майна професійного учасника ринку цінних паперів, керуючої компанії
 Стаття 186. Втратила чинність. - Федеральний закон від 22.04.2010 N 65 ФЗ
Стаття 186.1. Особливості банкрутства недержавних пенсійних фондів
Стаття 186.2. Додаткові підстави для застосування заходів щодо попередження банкрутства недержавного пенсійного фонду
Стаття 186.3. Покриття витрат тимчасової адміністрації недержавного пенсійного фонду
Стаття 186.4. Особливості встановлення вимог кредиторів у справі про банкрутство недержавного пенсійного фонду
Стаття 186.5. Особливості використання коштів пенсійних резервів і коштів пенсійних накопичень
Стаття 186.6. Рахунки недержавного пенсійного фонду в ході конкурсного виробництва
Стаття 186.7. Порядок задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів пенсійних резервів та пенсійних накопичень
Стаття 186.8. Особливості задоволення вимог кредиторів недержавного пенсійного фонду
Стаття 186.9. Передача обов'язки з виплати недержавної пенсії
Стаття 186.10. Особливості продажу майна недержавного пенсійного фонду
Стаття 186.11. Обмеження продажу підприємства і заміщення активів недержавного пенсійного фонду
 § 5. Банкрутство стратегічних підприємств і організацій
Стаття 190. Загальні положення банкрутства стратегічних підприємств і організацій
Стаття 191. Заходи щодо попередження банкрутства стратегічних підприємств і організацій
Стаття 192. Особи, що у справі про банкрутство стратегічних підприємства або організації
Стаття 193. Арбітражний керуючий у справі про банкрутство стратегічних підприємства або організації
Стаття 194. Фінансове оздоровлення стратегічних підприємств і організацій
Стаття 195. Зовнішнє управління стратегічними підприємствами і організаціями
Стаття 196. Конкурсне виробництво стратегічних підприємств і організацій
 § 6. Банкрутство суб'єктів природних монополій
Стаття 197. Загальні положення банкрутства суб'єктів природних монополій
Стаття 198. Особа, яка бере участь у справі про банкрутство суб'єктів природних монополій
Стаття 199. Розгляд справи про банкрутство суб'єктів природних монополій
Стаття 200. Зовнішнє управління суб'єктом природної монополії
Стаття 201. Продаж майна боржника - суб'єкта природної монополії
 Глава X. БАНКРУТСТВО ГРОМАДЯНИНА
 § 1. Загальні положення
Стаття 202. Регулювання банкрутства громадянина
Стаття 203. Заява про визнання громадянина банкрутом
Стаття 204. План погашення боргів
Стаття 205. Майно громадянина, що не включається в конкурсну масу
Стаття 206. Недійсність угод громадянина
Стаття 207. Розгляд арбітражним судом справи про банкрутство громадянина
Стаття 208. Наслідки визнання громадянина банкрутом
Стаття 209. Виконання рішення арбітражного суду
Стаття 210. Розгляд вимог кредиторів
Стаття 211. Порядок задоволення вимог кредиторів
Стаття 212. Звільнення громадянина від зобов'язань
Стаття 213. Наслідки повторного банкрутства громадянина
 § 2. Особливості банкрутства індивідуальних підприємців
Стаття 214. Підстави для визнання індивідуального підприємця банкрутом
Стаття 215. Заява про визнання індивідуального підприємця банкрутом
Стаття 216. Наслідки визнання індивідуального підприємця банкрутом
 § 3. Особливості банкрутства селянського
Стаття 217. Підстави для визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом
Стаття 218. Особливості порядку визнання індивідуального підприємця - голови селянського (фермерського) господарства банкрутом
Стаття 219. Особливості фінансового оздоровлення селянського (фермерського) господарства та зовнішнього управління селянським (фермерським) господарством
Стаття 220. Зовнішній керуючий
Стаття 221. Конкурсна маса селянського (фермерського) господарства
Стаття 222. Порядок продажу майна та майнових прав селянського (фермерського) господарства
Стаття 223. Наслідки визнання селянського (фермерського) господарства банкрутом
 Глава XI. Спрощена процедура, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
 § 1. Особливості банкрутства ліквідованого боржника
Стаття 224. Банкрутство ліквідованого боржника
Стаття 225. Особливості розгляду справи про банкрутство ліквідованого боржника
Стаття 226. Наслідки відмови від ліквідації боржника у порядку банкрутства
 § 2. Банкрутство відсутнього боржника
Стаття 227. Особливості подачі заяви про визнання відсутнього боржника банкрутом
Стаття 228. Розгляд справи про банкрутство відсутнього боржника
Стаття 229. Розподіл виручки
Стаття 230. Застосування положень про банкрутство відсутнього боржника
 Глава XII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 231. Набуття чинності цього Закону
Стаття 232. Регулювання відносин, пов'язаних з банкрутством
Стаття 233. Застосування цього Закону арбітражними судами
 Підприємницьке право:
  1. А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ ДІЛОВИЙ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ) - 2009 рік
  2. Г.В. Смолін. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Загальна частіна.Навчальній посібник - 2008 рік
  3. А.І. Єрьоменко. Антимонопольне законодавство України - 2001 рік
  4. Бушев А.Ю., Міст О.А., Вещунова Н.Л. та ін. Комерційне право. Том 1 - 1998
  5. А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2 - 1998
© 2014-2022  yport.inf.ua