Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 9. Обов'язок боржника по подачі заяви боржника до арбітражного суду

1. Керівник боржника або індивідуальний підприємець зобов'язаний звернутися з заявою боржника до арбітражного суду у разі, якщо:
задоволення вимог одного кредитора або кількох кредиторів призводить до неможливості виконання боржником грошових зобов'язань або обов'язків по сплаті обов'язкових платежів і (або) інших платежів у повному обсязі перед іншими кредиторами;
органом боржника, уповноваженим відповідно до його установчих документів на прийняття рішення про ліквідацію боржника, прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з заявою боржника;
органом, уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства, прийнято рішення про звернення до арбітражного суду з заявою боржника;
звернення стягнення на майно боржника істотно ускладнить або унеможливить господарську діяльність боржника;
боржник відповідає ознакам неплатоспроможності та (або) ознаками недостатності майна;
цим Законом передбачені інші випадки.
2. Заява боржника має бути спрямоване до арбітражного суду у випадках, передбачених пунктом 1 цієї статті, в найкоротший термін, але не пізніше ніж через місяць з дати виникнення відповідних обставин.
3. У разі, якщо при проведенні ліквідації юридична особа стало відповідати ознаками неплатоспроможності та (або) ознаками недостатності майна, ліквідаційна комісія боржника зобов'язана звернутися до арбітражного суду з заявою боржника протягом десяти днів з моменту виявлення яких або із зазначених ознак.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 9. Обов'язок боржника по подачі заяви боржника до арбітражного суду "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  Відмінності органів місцевого самоврядування від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості.
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 5. 1. Поняття та види договору перевезення
  Система договорів перевезення У гол. 40 ГК, на відміну від Основ цивільного законодавства 1961 р. і ЦК 1964 р., містяться визначення цілого ряду договорів, що регулюють відносини з перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Крім традиційних договорів перевезення вантажу і пасажира в даній главі ЦК згадуються й інші договори, що опосередковують перевезення: договір фрахтування (чартер); угоди
 6. Обов'язки власника рахунку
  Як зазначалося раніше , договір банківського рахунку відноситься до двосторонніми договорами, що передбачає наявність певних обов'язків не тільки на боці банку, але і на стороні його клієнта - власника рахунку, хоча, як вірно зауважує С.В. Сарбаш, "визначення договору банківського рахунку, дане законодавцем у пункті 1 статті 845 ГК, побудовано по конструкції односторонньо зобов'язуючого договору ...
 7. Стаття 197. Фіктивне банкрутство Коментар до статті 197
  Об'єкт злочину - встановлений порядок оголошення боржника банкрутом та задоволення вимог кредиторів. Про поняття і ознаках банкрутства див. коментар до ст. 195 КК РФ. Федеральний закон від 26 жовтня 2002 р. N 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)" наділяє боржника як правом, так і обов'язком на подачу ним заяви до арбітражного суду про свою неспроможність (ст. ст. 7 -
 8. Стаття 4. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів
  1. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів визначаються на дату подання до арбітражного суду заяви про визнання боржника банкрутом, якщо інше не передбачено цим Законом. Склад і розмір грошових зобов'язань та обов'язкових платежів, що виникли до прийняття арбітражним судом заяви про визнання боржника банкрутом і заявлених після прийняття арбітражним
 9. Стаття 8. Право на подачу заяви боржника до арбітражного суду
  Боржник має право подати до арбітражного суду заяву боржника у разі передбачення банкрутства за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що він не в змозі буде виконати грошові зобов'язання та (або) обов'язок по сплаті обов'язкових платежів у встановлений
 10. Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство
  1. У разі порушення керівником боржника або засновником (учасником) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, членами органів управління боржника, членами ліквідаційної комісії (ліквідатором), громадянином - боржником положень цього Закону зазначені особи зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні в результаті такого порушення. 2. Порушення
© 2014-2022  yport.inf.ua