Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство

1. У разі порушення керівником боржника або засновником (учасником) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, членами органів управління боржника, членами ліквідаційної комісії (ліквідатором), громадянином - боржником положень цього Закону зазначені особи зобов'язані відшкодувати збитки, заподіяні в результаті такого порушення.
2. Порушення обов'язки по подачі заяви боржника до арбітражного суду у випадках і в термін, що встановлені статтею 9 цього Закону, тягне за собою субсидіарну відповідальність осіб, на яких цим Законом покладено обов'язок щодо прийняття рішення про подачу заяви боржника до арбітражного суду і подачі такого заяви, за зобов'язаннями боржника, які виникли після закінчення терміну, передбаченого пунктами 2 і 3 статті 9 цього Закону.
3. У разі, якщо заява боржника подано боржником в арбітражний суд за наявності у боржника можливості задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі або боржник не вжив заходів по оскарженню необгрунтованих вимог заявника, боржник несе перед кредиторами відповідальність за збитки, завдані порушенням провадження у справі про банкрутство або необгрунтованим визнанням вимог кредиторів.
4. Контролюючі боржника особи солідарно несуть субсидіарну відповідальність за грошовими зобов'язаннями боржника та (або) обов'язків по сплаті обов'язкових платежів з моменту призупинення розрахунків з кредиторами за вимогами про відшкодування шкоди, заподіяної майновим правам кредиторів в результаті виконання вказівок контролюючих боржника осіб, або виконання поточних зобов'язань при недостатності його майна, що становить конкурсну масу. Арбітражний суд має право зменшити розмір відповідальності контролюючого боржника особи, якщо буде встановлено, що розмір шкоди, заподіяної майновим правам кредиторів з вини контролюючого боржника особи, істотно менше розміру вимог, що підлягають задоволенню за рахунок контролюючого боржника особи, залученого до субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника.
Контролююче боржника особа не відповідає за шкоду, заподіяну майновим правам кредиторів, якщо доведе, що діяло сумлінно і розумно в інтересах боржника.
5. Керівник боржника несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника, якщо документи бухгалтерського обліку і (або) звітності, обов'язок по збору, складання, ведення та зберігання яких встановлена законодавством Російської Федерації, до моменту винесення ухвали про введення спостереження або прийняття рішення про визнання боржника банкрутом відсутні або не містять інформацію про майно і зобов'язання боржника та його русі, збір, реєстрація та узагальнення якої є обов'язковими відповідно до законодавства Російської Федерації, або якщо зазначена інформація перекручена.
6. Заява про залучення контролюючих боржника осіб до відповідальності з підстав, передбачених цим Законом, розглядається арбітражним судом у справі про банкрутство боржника. Зазначена заява може бути подана в ході конкурсного виробництва арбітражним керуючим за своєю ініціативою або за рішенням зборів кредиторів чи комітету кредиторів.
Виробництво у справі про банкрутство не може бути припинено до винесення арбітражним судом ухвали на вимогу про притягнення контролюючих боржника осіб до відповідальності. У разі припинення процесуальних дій у справі про банкрутство арбітражний суд за своєю ініціативою може зупинити провадження у справі про банкрутство до винесення ухвали на вимогу про притягнення контролюючих боржника осіб до відповідальності. Арбітражному керуючому не виплачується фіксована сума винагороди за рахунок коштів боржника за період, протягом якого справу про банкрутство зупинено згідно з цією статтею.
7. Особи, щодо яких подано заяви про притягнення до відповідальності відповідно до цього Закону, мають права і несуть обов'язки осіб, що у справі про банкрутство (права та обов'язки, пов'язані з розглядом зазначеної заяви, включаючи право оскаржити судові акти, прийняті відповідно до цієї статті).
8. За результатами розгляду заяви про залучення контролюючих боржника осіб до відповідальності виноситься ухвала, яка набирає чинності негайно.
У визначенні про притягнення контролюючих боржника осіб до відповідальності вказується розмір їхньої відповідальності, який стосовно випадків, передбачених пунктами 4 і 5 цієї статті, встановлюється виходячи з різниці між визначеним на момент закриття реєстру розміром вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, і розміром задоволених вимог кредиторів на момент призупинення розрахунків з кредиторами або виконання поточних зобов'язань боржника у зв'язку з недостатністю майна боржника, що становить конкурсну масу. На підставі визначення про залучення контролюючих боржника осіб до відповідальності видається виконавчий лист.
9. Грошові кошти, стягнені з осіб, притягнутих до відповідальності, включаються до складу ліквідаційної маси.
10. Особа, притягнута до відповідальності на підставі пункту 4 цієї статті, відповідно до статті 325 Цивільного кодексу Російської Федерації має право пред'явити регресну вимогу до осіб, винних у заподіянні шкоди майновим правам кредиторів.
11. Залучення до субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника контролюючих боржника осіб не перешкоджає пред'явленню вимог засновниками (учасниками) боржника про відшкодування збитків органами юридичної особи з підстав, передбачених пунктом 3 статті 53 Цивільного кодексу Російської Федерації та прийнятими відповідно до нього федеральними законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 10. Відповідальність боржника та інших осіб у справі про банкрутство "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. 2. Зміна і розірвання договору
  ГК, вперше включив в якості самостійного підрозділу "Загальні положення про договір", виділив в останньому спеціальну главу, присвячену його зміни і розірвання (гл. 29). У главі насамперед чітко розмежовані зміна і розірвання договорів, що сталися як за угодою сторін, так і на вимогу однієї з них. Для обох цих підстав встановлені прямо протилежні презумпції.
 5. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 6. 5. Права та обов'язки сторін
  Складові зміст договору будівельного підряду права та обов'язки підрядника і замовника охоплюють найширше коло питань, в тому числі виходять за рамки, визначені для власне підряду взагалі і будівельного підряду зокрема. Один з таких питань пов'язаний з матеріально-технічним забезпеченням будівництва. У період існування системи планового господарства він
 7. 1. Поняття договору зберігання
  ГК називає зберіганням договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886). Договір зберігання - різновид договору послуг. Як відзначав свого часу Г.Ф. Шершеневич, "зберігання речі представляє особливого роду послуги, особисте дію, і з цього боку поклажа наближається до особистого
 8. 2. Договір зберігання в Цивільному кодексі РФ
  Визначення договору зберігання, наведене у ст. 886 ГК, відтворює те, що містилося у ст. 422 Цивільного кодексу 1964 Перш за все слід підкреслити, що це визначення виражає реальний характер договору. Основна ознака договору виражається у вказівці на те, що складова його істота обов'язок "зберігати річ" поширюється на "передану річ". Як і у всіх інших
 9. Форма договору позики
  Відповідно з дореволюційним російським законодавством договір позики підлягав ув'язненню в письмовій формі нотаріальним або домашнім порядком і не міг бути доказуваним показаннями свідків. Договір позики, складений у нотаріуса (кріпосне позикове лист), повинен був посвідчуватися підписами не менше двох свідків. Зобов'язання позики, складене без участі нотаріуса,
 10. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  Загальні питання визначення змісту договору Як раніше вже неодноразово підкреслювалося, зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу, носить односторонній характер : на стороні банку є лише обов'язки, на стороні вкладника - кореспондуючі їм права вимоги. В силу того що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу
© 2014-2022  yport.inf.ua