Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне право → 
Цивільне право
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Е. А. Васильєв Цивільне та торгове право капіталістичних держав 1993
Підручник являє собою порівняльно-правове дослідження інститутів громадянського в торгового права основних капіталістичних країн з урахуванням новітніх змін в їх законодавстві та практиці. Для студентів і викладачів юридичних та економічних вузів і факультетів. Може бути використаний як посібник довідкового характеру фахівцями та практиками в галузі зовнішньоекономічних зв'язків.
Д.В. Боброва, О. В. Дзера, А.С. Довгерт Цивільне право України: Підручник 1999
У підручніку аналізуються чінне законодавство України та зарубіжніх країн, проект нового Цивільного кодексу України, судово-Арбітражна практика, окремі теоретичні проблеми Цивільного права. У першій Книзі вісвітлюються питання Загальної Теорії Цивільного права, право власності та йо захист, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.
Розрахованій на студентов, аспірантів и вікладачів юридичних вузів та факультетів.
В. А. Андрющенко, І. С. Луста Права споживачів в Україні 1999
Довідкове посібник призначений для швидкого опанування основ захисту прав споживачів.
У ньому представлені відповідні правові матеріали або витяги з них, а також корисна інформація та цінні поради для споживачів.
Наприкінці книги наведено повний текст Закону України "Про захист прав споживачів". Розраховано на широке коло читачів.
Ю.Б. Фогельсона КОМЕНТАР до страхового законодавства 2002
Книга являє собою науково-практичний коментар до Закону "0б організації страхової справи в Російській Федерації "(глави I і IV) і до глави 48 Цивільного кодексу РФ" Страхування ". В основу тлумачення текстів норм покладена вітчизняна судова практика та звичаї ділового обороту. Використано також теоретичні конструкції, розроблені юридичною наукою в Росії наприкінці XIX - початку XX століття і в країнах з давньою історією розвитку страхових відносин.
А.В. Вячеславов, А.В. Константініді Запитання чинного законодавства в галузі договірного права: Навчальний посібник 2002
Справжній курс призначений для співробітників міської інфраструктури, що вивчають чинне законодавство у сфері підприємницької діяльності в частині питань договірного права. В курсі детально розглянуті особливості договірної діяльності. Особливу увагу приділено поняттю та умовам договору, співвідношенню свободи договору та вимог законодавства.
В курсі розглядаються найбільш часто зустрічаються види договорів у підприємницькій діяльності.
Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Московського державного інституту радіотехніки, електроніки та автоматики (технічного університету).
О. В. Дзера Цивільне право України. Книга 1 2002
У підручніку аналізуються чінне законодавство України та зарубіжніх країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми Цивільного права. У першій Книзі вісвітлюються ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Цивільного права, право власності та йо захист, Особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.
Розрахованій на студентов, аспірантів и вікладачів юридичних вузів та факультетів, а такоже на працівніків правоохороних органів, працівніків юридичних служб органів віконавчої власти та місцевого самоврядування, підпріємств та установ.
О. В. Дзера Цивільне право України. Книга 2 2002
У підручніку аналізуються чінне законодавство України та зарубіжніх країн, новий Цивільний кодекс України, судова практика, окремі теоретичні проблеми Цивільного права. У першій Книзі вісвітлюються ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Цивільного права, право власності та йо захист, Особисті немайнові права, право інтелектуальної власності, загальне вчення про зобов'язання та цивільно-правовий договір.
Розрахованій на студентов, аспірантів и вікладачів юридичних вузів та факультетів, а такоже на працівніків правоохороних органів, працівніків юридичних служб органів віконавчої власти та місцевого самоврядування, підпріємств та установ.
А.В. Асосков Правові форми участі юридичних осіб у міжнародному комерційному обороті 2003
Четверта книга серії 'Нові імена' присвячена комплексному дослідженню правового статусу юридичних осіб у сучасному міжнародному комерційному обороті. Докладно аналізуються такі питання, як особистий закон і національність юридичних осіб, правові режими діяльності іноземних юридичних осіб, національні законодавства про іноземні інвестиції, інвестиційні угоди (у тому числі угоди про розподіл продукції), міжнародна уніфікація стандартів поводження з іноземними інвестиціями, правове регулювання груп комерційних організацій (транснаціональних компаній).
М.І.Панченко Цивільне право України 2005
У навчальному Посібнику У ФОРМІ Запитань та Відповідей розкрівається цивільне право як галузь права І як навчальна дісціпліна. На Основі прийнятя Цивільного кодексу України та других законодавчо документів розглядаються предмет и метод Цивільного права, розкріваються Особливості цивільно-правових відносін та їх ЕЛЕМЕНТІВ, особіст немайновіх прав, мовленнєвого права, права інтелектуальної власності, аналізуються ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ зобов'язального права, основні види цивільно- правових договорів. Вісвітлюються такоже недоговірні зобов'язання, Спадкове право. Навідні зразки юридичних документів Із найбільш Поширення цивільно-правових харчування. Крім того, додається словник цивільно-правових термінів. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дісціпліні "Цивільне право України".
Розраховано на студентов Вищих Навчальних Закладів, Які навчають за спеціальністю "Правознавство", юрістів-практіків, усіх, кого Цікавить сучасне цивільне право України.
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША 2005
У підручнику, підготовленому відповідно до вимог Державного освітнього стандарту і програмою курсу цивільного права колективом кафедри цивільного та сімейного права Московської державної юридичної академії, висвітлюються питання Загальної частини курсу цивільного права Росії.
Матеріал викладається на основі норм Цивільного кодексу РФ, інших правових актів з урахуванням практики Верховного Суду України, Вищого Арбітражного Суду РФ і досягнень російської цивілістичної науки. Підручник відрізняє широке використання у викладі сучасної наукової літератури з цивільного права. У кінці кожного розділу наводяться додаткові літературні джерела.
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних органів та інших осіб, які вивчають чинне цивільне законодавство Росії.
1 2 3 4 5 6
© 2014-2022  yport.inf.ua