Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Ю.Б. Фогельсона. КОМЕНТАР до страхового законодавства, 2002
Книга являє собою науково-практичний коментар до Закону "0б організації страхової справи в Російській Федерації" (глави I і IV) і до глави 48 Цивільного кодексу РФ "Страхування". В основу тлумачення текстів норм покладена вітчизняна судова практика та звичаї ділового обороту. Використано також теоретичні конструкції, розроблені юридичною наукою в Росії наприкінці XIX - початку XX століття і в країнах з давньою історією розвитку страхових відносин.
Прийняті скорочення
передмові до другого видання
ПЕРЕДМОВА
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ЗАКОН ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СТРАХОВОЇ СПРАВИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
Глава I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
Стаття 2. Поняття страхування
Стаття 3. Форми страхування
Стаття 4. Об'єкти страхування
Стаття 5. Страхувальники
Стаття 6. Страховики
Стаття 7. Товариства взаємного страхування
Стаття 8. Страхові агенти і страхові брокери
Стаття 9. Страховий ризик, страховий випадок, страхова виплата
Стаття 10. Страхова сума, страхове відшкодування, страхове забезпечення
Стаття 11. Страховий внесок і страховий тариф
Стаття 12. Співстрахування
Стаття 13. Перестрахування
Стаття 14. Об'єднання страховиків
Глава II. ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ фінансової стійкості страховика
Глава IV. ДЕРЖАВНИЙ нагляду за страховою діяльністю
Стаття 30. Державний нагляд за страховою діяльністю у Російській Федерації
Стаття 31. Припинення монополістичної діяльності та недобросовісної конкуренції на страховому ринку
Стаття 32. Ліцензування страхової діяльності
Стаття 33. Дотримання комерційної таємниці страховика посадовими особами федерального органу виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю
Глава V. Заключні положення
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЧАСТИНА ДРУГА
Глава 48. СТРАХУВАННЯ
Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
Стаття 928. Інтереси, страхування яких не допускається
Стаття 929. Договір майнового страхування
Стаття 930. Страхування майна
Стаття 931. Страхування відповідальності за заподіяння шкоди
Стаття 932. Страхування відповідальності за договором
Стаття 933. Страхування підприємницького ризику
Стаття 934. Договір особистого страхування
Стаття 935. Обов'язкове страхування
Стаття 936. Здійснення обов'язкового страхування
Стаття 937. Наслідки порушення правил про обов'язкове страхування
Стаття 938. Страховик
Стаття 939. Виконання обов'язків за договором страхування страхувальником і вигодонабувачем
Стаття 940. Форма договору страхування
Стаття 941. Страхування по генеральному полісу
Стаття 942. Істотні умови договору страхування
Стаття 943. Визначення умов договору страхування в правилах страхування
Стаття 944. Відомості, що надаються страхувальником під час укладання договору страхування
Стаття 945. Право страховика на оцінку страхового ризику
Стаття 946. Таємниця страхування
Стаття 947. Страхова сума
Стаття 948. Оспорювання страхової вартості майна
Стаття 949. Неповне майнове страхування
Стаття 950. Додаткове майнове страхування
Стаття 951. Наслідки страхування понад страхову вартості
Стаття 952. Майнове страхування від різних страхових ризиків
Стаття 953. Співстрахування
Стаття 954. Страхова премія й страхові внески
Стаття 955. Заміна застрахованої особи
Стаття 956. Заміна вигодонабувача
Стаття 957. Початок дії договору страхування
Стаття 958. Дострокове припинення договору страхування
Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування
Стаття 960. Перехід прав на застраховане майно до іншої особи
Стаття 961. Повідомлення страховика про настання страхового випадку
Стаття 962. Зменшення збитків від страхового випадку
Стаття 963. Наслідки настання страхового випадку з вини страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи
Стаття 964. Підстави звільнення страховика від виплати страхового відшкодування та страхової суми
Стаття 965. Перехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку (суброгація)
Стаття 966. Позовна давність за вимогами, пов'язаних з майновим страхуванням
Стаття 967. Перестрахування
Стаття 968. Взаємне страхування
Стаття 969. Обов'язкове державне страхування
Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua