Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012
Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підрозділ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Стаття 1. Основні засади цивільного законодавства
Стаття 2. Відносини , регульовані цивільним законодавством
Стаття 3. Цивільне законодавство і інші акти, які містять норми цивільного права
Стаття 4. Дія цивільного законодавства у часі
Стаття 5. Звичаї ділового обороту
Стаття 6. Застосування цивільного законодавства за аналогією
Стаття 7. Цивільне законодавство і норми міжнародного права
Глава 2. ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ, ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Стаття 8. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків
Стаття 9. Здійснення цивільних прав
Стаття 10. Межі здійснення цивільних прав
Стаття 11. Судовий захист цивільних прав
Стаття 12. Способи захисту цивільних прав
Стаття 13. Визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого самоврядування
Стаття 14. Самозахист цивільних прав
Стаття 15. Відшкодування збитків
Стаття 16. Відшкодування збитків, заподіяних державними органами та органами місцевого самоврядування
Підрозділ 2. ОСОБИ
Глава 3. громадяни (фізичні особи)
Стаття 17. Правоздатність громадянина
Стаття 18. Зміст правоздатності громадян
Стаття 19. Ім'я громадянина
Стаття 20. Місце проживання громадянина
Стаття 21. Дієздатність громадянина
Стаття 22. Неприпустимість позбавлення та обмеження правоздатності та дієздатності громадянина
Стаття 23. Підприємницька діяльність громадянина
Стаття 24. Майнова відповідальність громадянина
Стаття 25. Неспроможність (банкрутство) індивідуального підприємця
Стаття 26 . Дієздатність неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
Стаття 27. Емансипація
Стаття 28. Дієздатність малолітніх
Стаття 29. Визнання громадянина недієздатним
Стаття 30. Обмеження дієздатності громадянина
Стаття 31. Опіка та піклування
Стаття 32. Опіка
Стаття 33. Піклування
Стаття 34. Органи опіки та піклування
Стаття 35. Опікуни та піклувальники
Стаття 36 . Виконання опікунами та піклувальниками своїх обов'язків
Стаття 37. Розпорядження майном підопічного
Стаття 38. Довірче управління майном підопічного
Стаття 39. Звільнення та відсторонення опікунів і піклувальників від виконання ними своїх обов'язків
Стаття 40. Припинення опіки та піклування
Стаття 41. Патронаж над повнолітніми дієздатними громадянами
Стаття 42. Визнання громадянина безвісно відсутнім
Стаття 43. Наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім
Стаття 44. Скасування рішення про визнання громадянина безвісно відсутнім
Стаття 45. Оголошення громадянина померлим
Стаття 46. Наслідки явки громадянина, оголошеного померлим
Стаття 47. Реєстрація актів цивільного стану
Глава 4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
§ 1. Основні положення
Стаття 48. Поняття юридичної особи
Стаття 49. Правоздатність юридичної особи
Стаття 50. Комерційні та некомерційні організації
Стаття 51. Державна реєстрація юридичних осіб
Стаття 52. Установчі документи юридичної особи
Стаття 53. Органи юридичної особи
Стаття 54. Найменування і місце знаходження юридичної особи
Стаття 55. Представництва та філії
Стаття 56. Відповідальність юридичної особи
Стаття 57. Реорганізація юридичної особи
Стаття 58. Правонаступництво при реорганізації юридичних осіб
Стаття 59. Передавальний акт та розподільчий баланс
Стаття 60. Гарантії прав кредиторів реорганізованих юридичної особи
Стаття 61. Ліквідація юридичної особи
Стаття 62. Обов'язки особи, що прийняла рішення про ліквідацію юридичної особи
Стаття 63. Порядок ліквідації юридичної особи
Стаття 64. Задоволення вимог кредиторів
Стаття 65. Неспроможність (банкрутство) юридичної особи
§ 2. Господарські товариства і суспільства
1. Загальні положення
Стаття 66. Основні положення про господарські товариства і товариства
Стаття 67. Права та обов'язки учасників господарського товариства або товариства
Стаття 68. Перетворення господарських товариств і товариств
2. Повне товариство
Стаття 69. Основні положення про повне товариство
Стаття 70. Установчий договір повного товариства
Стаття 71. Управління в повному товаристві
Стаття 72. Ведення справ повного товариства
Стаття 73. Обов'язки учасника повного товариства
Стаття 74. Розподіл прибутку і збитків повного товариства
Стаття 75. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
Стаття 76. Зміна складу учасників повного товариства
Стаття 77. Вихід учасника з повного товариства
Стаття 78. Наслідки вибуття учасника з повного товариства
Стаття 79. Передача частки учасника у складеному капіталі повного товариства
Стаття 80. Звернення стягнення на частку учасника у складеному капіталі повного товариства
Стаття 81. Ліквідація повного товариства
3. Товариство на вірі
Стаття 82. Основні положення про товаристві на вірі
Стаття 83. Установчий договір товариства на вірі
Стаття 84. Управління у товаристві на вірі і ведення його справ
Стаття 85. Права та обов'язки вкладника товариства на вірі
Стаття 86. Ліквідація товариства на вірі
4. Товариство з обмеженою відповідальністю
Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
Стаття 88. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 89. Установа товариства з обмеженою відповідальністю та його установчий документ
Стаття 90. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 91. Управління в товаристві з обмеженою відповідальністю
Стаття 92. Реорганізація і ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 93. Перехід частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи
Стаття 94. Вихід учасника товариства з обмеженою відповідальністю з товариства
5. Товариство з додатковою відповідальністю
Стаття 95. Основні положення про товариства з додатковою відповідальністю
6. Акціонерне товариство
Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
Стаття 97. Відкриті та закриті акціонерні товариства
Стаття 98. Освіта акціонерного товариства
Стаття 99. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 100. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 101. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 102. Обмеження на випуск цінних паперів і виплату дивідендів акціонерного товариства
Стаття 103. Управління в акціонерному суспільстві
Стаття 104. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства
7. Дочірні та залежні суспільства
Стаття 105. Дочірнє господарське товариство
Стаття 106. Залежне господарське товариство
§ 3. Виробничі кооперативи
Стаття 107. Поняття виробничого кооперативу
Стаття 108. Освіта виробничих кооперативів
Стаття 109. Майно виробничого кооперативу
Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
Стаття 111. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
Стаття 112. Реорганізація і ліквідація виробничих кооперативів
§ 4. Державні і муніципальні унітарні підприємства
Стаття 113. Унітарна підприємство
Стаття 114. Унітарна підприємство, засноване на праві господарського відання
Стаття 115. Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління
§ 5. Некомерційні організації
Стаття 116. Споживчий кооператив
Стаття 117. Громадські та релігійні організації (об'єднання)
Стаття 118. Фонди
Стаття 119. Зміна статуту та ліквідація фонду
Стаття 120. Установи
Стаття 121. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)
Стаття 122. Установчі документи асоціацій і союзів
Стаття 123. Права та обов'язки членів асоціацій і союзів
Глава 5. УЧАСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, СУБ'ЄКТІВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, муніципальних утворень у відносинах, регульованих цивільним законодавством
Стаття 124. Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні утворення - суб'єкти цивільного права
Стаття 125. Порядок участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у відносинах, регульованих цивільним законодавством
Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
Стаття 127. Особливості відповідальності Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації у відносинах, регульованих цивільним законодавством, за участю іноземних юридичних осіб, громадян та держав
Підрозділ 3. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Глава 6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 128. Об'єкти цивільних прав
Стаття 129. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
Стаття 130. Нерухомі та рухомі речі
Стаття 131. Державна реєстрація нерухомості
Стаття 132. Підприємство
Стаття 133. неподільні речі
Стаття 134. Складні речі
Стаття 135. Головна річ і приналежність
Стаття 136. Плоди, продукція та доходи
Стаття 137. Тварини
Стаття 138. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 18.12.2006 N 231-ФЗ.
Стаття 139. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 18.12.2006 N 231-ФЗ.
Стаття 140. Гроші (валюта)
Стаття 141. Валютні цінності
Глава 7. ЦІННІ ПАПЕРИ
Стаття 142. Цінний папір
Стаття 143. Види цінних паперів
Стаття 144. Вимоги до цінного паперу
Стаття 145. Суб'єкти прав, засвідчених цінним папером
Стаття 146. Передача прав за цінним папером
Стаття 147. Виконання за цінним папером
Стаття 148. Відновлення цінного паперу
Стаття 149. Бездокументарні цінні папери
Глава 8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА І ЇХ ЗАХИСТ
Стаття 150. Нематеріальні блага
Стаття 151. Компенсація моральної шкоди
Стаття 152. Захист честі, гідності та ділової репутації
Стаття 152.1. Охорона зображення громадянина
Підрозділ 4. УГОДИ І ПРЕДСТАВНИЦТВО
Глава 9. УГОДИ
§ 1. Поняття, види і форма угод
Стаття 153. Поняття угоди
Стаття 154. Договори і односторонні угоди
Стаття 155. Обов'язки по односторонній угоді
Стаття 156. Правове регулювання односторонніх угод
Стаття 157. Угоди, здійснені під умовою
Стаття 158. Форма угод
Стаття 159. Усні угоди
Стаття 160. Письмова форма угоди
Стаття 161. Угоди, що здійснюються в простій письмовій формі
Стаття 162. Наслідки недотримання простої письмової форми угоди
Стаття 163. Нотаріально посвідчені угоди
Стаття 164. Державна реєстрація угод
Стаття 165. Наслідки недотримання нотаріальної форми угоди і вимоги про її реєстрацію
§ 2. Недійсність угод
Стаття 166. Оспорімие і нікчемні угоди
Стаття 167. Загальні положення про наслідки недійсності угоди
Стаття 168. Недійсність угоди, що не відповідає закону або іншим правовим актам
Стаття 169. Недійсність угоди, укладеної з метою, суперечною основам правопорядку і моральності
Стаття 170. Недійсність мнимої і удаваної угод
Стаття 171. Недійсність угоди, укладеної громадянином, визнаним недієздатним
Стаття 172. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім, яка не досягла чотирнадцяти років
Стаття 173. Недійсність угоди юридичної особи, що виходить за межі його правоздатності
Стаття 174. Наслідки обмеження повноважень на вчинення правочину
Стаття 175. Недійсність угоди, укладеної неповнолітнім віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
Стаття 176. Недійсність угоди, укладеної громадянином, обмеженим судом у дієздатності
Стаття 177. Недійсність угоди, укладеної громадянином, не здатним розуміти значення своїх дій або керувати ними
Стаття 178. Недійсність правочину, вчиненого під впливом помилки
Стаття 179. Недійсність угоди, укладеної внаслідок обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною або збігу тяжких обставин
Стаття 180. Наслідки недійсності частини угоди
Стаття 181. Строки позовної давності за недійсними угодами
 Глава 10. ПРЕДСТАВНИЦТВО. ДОВІРЕНІСТЬ
Стаття 182. Представництво
Стаття 183. Укладення угоди не уповноваженою особою
Стаття 184. Комерційне представництво
Стаття 185. Довіреність
Стаття 186. Строк довіреності
Стаття 187. Передоручення
Стаття 188. Припинення довіреності
Стаття 189. Наслідки припинення довіреності
 Підрозділ 5. ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
 Глава 11. ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
Стаття 190. Визначення терміну
Стаття 191. Початок терміну, визначеного періодом часу
Стаття 192. Закінчення строку, визначеного періодом часу
Стаття 193. Закінчення строку в неробочий день
Стаття 194. Порядок вчинення дій в останній день строку
 Глава 12. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Стаття 195. Поняття позовної давності
Стаття 196. Загальний строк позовної давності
Стаття 197. Спеціальні строки позовної давності
Стаття 198. Недійсність угоди про зміну строків позовної давності
Стаття 199. Застосування позовної давності
Стаття 200. Початок перебігу строку позовної давності
Стаття 201. Термін позовної давності при зміні осіб у зобов'язанні
Стаття 202. Зупинення перебігу строку позовної давності
Стаття 203. Перерва перебігу строку позовної давності
Стаття 204. Перебіг строку позовної давності у разі залишення позову без розгляду
Стаття 205. Відновлення терміну позовної давності
Стаття 206. Виконання обов'язку після закінчення строку позовної давності
Стаття 207. Застосування позовної давності до додаткових вимог
Стаття 208. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
 Розділ II. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
 Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 209. Зміст права власності
Стаття 210. Тягар утримання майна
Стаття 211. Ризик випадкової загибелі майна
Стаття 212. Суб'єкти права власності
Стаття 213. Право власності громадян і юридичних осіб
Стаття 214. Право державної власності
Стаття 215. Право муніципальної власності
Стаття 216. Речові права осіб, які не є власниками
Стаття 217. Приватизація державного та муніципального майна
 Глава 14. ПРИДБАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 218. Підстави набуття права власності
Стаття 219. Виникнення права власності на знову створюване нерухоме майно
Стаття 220. Переробка
Стаття 221. Звернення у власність загальнодоступних для збору речей
Стаття 222. Самовільна споруда
Стаття 223. Момент виникнення права власності у набувача за договором
Стаття 224. Передача речі
Стаття 225. Безхазяйне речі
Стаття 226. Рухомі речі, від яких власник відмовився
Стаття 227. Знахідка
Стаття 228. Набуття права власності на знахідку
Стаття 229. Відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою, і винагорода нашедшему річ
Стаття 230. Бездоглядні тварини
Стаття 231. Набуття права власності на бездоглядних тварин
Стаття 232. Відшкодування витрат на утримання бездоглядних тварин і винагорода за них
Стаття 233. Скарб
Стаття 234. Набувальна давність
 Глава 15. ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Стаття 235. Підстави припинення права власності
Стаття 236. Відмова від права власності
Стаття 237. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника
Стаття 238. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати
Стаття 239. Відчуження нерухомого майна у зв'язку з вилученням ділянки, на якій воно знаходиться
Стаття 240. Викуп безгосподарно вмістом культурних цінностей
Стаття 241. Викуп домашніх тварин при неналежному поводженні з ними
Стаття 242. Реквізиція
Стаття 243. Конфіскація
 Глава 16. ЗАГАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Стаття 244. Поняття і підстави виникнення спільної власності
Стаття 245. Визначення часток у праві часткової власності
Стаття 246. Розпорядження майном, що перебуває в частковій власності
Стаття 247. Володіння і користування майном, що перебуває в частковій власності
Стаття 248. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що перебуває у спільній частковій власності
Стаття 249. Витрати з утримання майна, що перебуває у спільній частковій власності
Стаття 250. Переважне право покупки
Стаття 251. Момент переходу частки у праві спільної власності до набувача за договором
Стаття 252. Поділ майна, що в частковій власності, і виділ з нього частки
Стаття 253. Володіння, користування та розпорядження майном, що перебуває у спільній власності
Стаття 254. Розділ майна, що перебуває у спільній власності, і виділ з нього частки
Стаття 255. Звернення стягнення на частку в спільному майні
Стаття 256. Загальна власність подружжя
Стаття 257. Власність селянського (фермерського) господарства
Стаття 258. Розділ майна селянського (фермерського) господарства
Стаття 259. Власність господарського товариства або кооперативу, утвореного на базі майна селянського (фермерського) господарства
 Глава 17. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Стаття 260. Загальні положення про право власності на землю
Стаття 261. Земельна ділянка як об'єкт права власності
Стаття 262. Земельні ділянки загального користування. Доступ на земельну ділянку
Стаття 263. Забудова земельної ділянки
Стаття 264. Права на землю осіб, які не є власниками земельних ділянок
Стаття 265. Підстави набуття права довічного успадкованого володіння земельною ділянкою
Стаття 266. Володіння і користування земельною ділянкою на праві довічного успадкованого володіння
Стаття 267. Розпорядження земельною ділянкою, які у довічне успадковане володінні
Стаття 268. Підстави набуття права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою
Стаття 269. Володіння і користування землею на праві постійного (безстрокового) користування
 Стаття 270. Втратила чинність. - Федеральний закон від 04.12.2006 N 201-ФЗ.
Стаття 271. Право користування земельною ділянкою власником нерухомості
Стаття 272. Наслідки втрати власником нерухомості права користування земельною ділянкою
Стаття 273. Перехід права на земельну ділянку при відчуженні знаходяться на ній будівель або споруд
Стаття 274. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)
Стаття 275. Збереження сервітуту при переході прав на земельну ділянку
Стаття 276. Припинення сервітуту
Стаття 277. Обтяження сервітутом будівель і споруд
Стаття 278. Звернення стягнення на земельну ділянку
Стаття 279. Викуп земельної ділянки для державних і муніципальних потреб
Стаття 280. Права власника земельної ділянки, що підлягає вилученню для державних або муніципальних потреб
Стаття 281. Викупна ціна земельної ділянки, що вилучається для державних або муніципальних потреб
Стаття 282. Викуп земельної ділянки для державних або муніципальних потреб за рішенням суду
Стаття 283. Припинення прав володіння і користування земельною ділянкою при його вилучення для державних або муніципальних потреб
Стаття 284. Вилучення земельної ділянки, яка не використовується відповідно до його цільового призначення
Стаття 285. Вилучення земельної ділянки, що використовується з порушенням законодавства
Стаття 286. Порядок вилучення земельної ділянки через її неналежного використання
Стаття 287. Припинення прав на земельну ділянку, що належать особам, які не є його власниками
 Глава 18. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА НА ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ
Стаття 288. Власність на житлове приміщення
Стаття 289. Квартира як об'єкт права власності
Стаття 290. Спільне майно власників квартир у багатоквартирному будинку
Стаття 291. Товариство власників житла
Стаття 292. Права членів сім'ї власників житлового приміщення
Стаття 293. Припинення права власності на безгосподарно вміст житлове приміщення
 Глава 19. ПРАВО ГОСПОДАРСЬКОГО ВЕДЕННЯ, ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Стаття 294. Право господарського відання
Стаття 295. Права власника щодо майна, що перебуває у господарському віданні
Стаття 296. Право оперативного управління
Стаття 297. Розпорядження майном казенного підприємства
Стаття 298. Розпорядження майном установи
Стаття 299. Придбання і припинення права господарського відання та права оперативного управління
Стаття 300. Збереження прав на майно при переході підприємства чи установи до іншого власника
 Глава 20. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ІНШИХ Речові права
Стаття 302. Витребування майна від добросовісного набувача
Стаття 303. Розрахунки при поверненні майна з незаконного володіння
Стаття 304. Захист прав власника від порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння
Стаття 305. Захист прав власника, що не є власником
Стаття 306. Наслідки припинення права власності в силу закону
 Розділ III. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА
 Підрозділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
 Глава 21. ПОНЯТТЯ І СТОРОНИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Стаття 307. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
Стаття 308. Сторони зобов'язання
 Глава 22. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Стаття 309. Загальні положення
Стаття 310. Недопустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язання
Стаття 311. Виконання зобов'язання частинами
Стаття 312. Виконання зобов'язання належному особі
Стаття 313. Виконання зобов'язання третьою особою
Стаття 314. Термін виконання зобов'язання
Стаття 315. Дострокове виконання зобов'язання
Стаття 316. Місце виконання зобов'язання
Стаття 317. Валюта грошових зобов'язань
Стаття 318. Збільшення сум, виплачуваних на утримання громадянина
Стаття 319. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
Стаття 320. Виконання альтернативного зобов'язання
Стаття 321. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників
Стаття 322. Солідарні зобов'язання
Стаття 323. Права кредитора при солідарного обов'язку
Стаття 324. Заперечення проти вимог кредитора при солідарного обов'язку
Стаття 325. Виконання солідарного обов'язку одним із боржників
Стаття 326. Солідарні вимоги
Стаття 327. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит
Стаття 328. Зустрічне виконання зобов'язань
 Глава 23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 § 1. Загальні положення
Стаття 329. Способи забезпечення виконання зобов'язань
 § 2. Неустойка
Стаття 330. Поняття неустойки
Стаття 331. Форма угоди про неустойку
Стаття 332. Законна неустойка
Стаття 333. Зменшення неустойки
 § 3. Застава
Стаття 334. Поняття і підстави виникнення застави
Стаття 335. Заставодавець
Стаття 336. Предмет застави
Стаття 337. Забезпечує запорукою вимога
Стаття 338. Застава без передачі і з передачею закладеного майна заставодержателю
Стаття 339. Договір про заставу, його форма та реєстрація
Стаття 340. Майно, на яке поширюються права заставодержателя
Стаття 341. Виникнення права застави
Стаття 342. Наступний заставу
Стаття 343. Утримання та збереження заставленого майна
Стаття 344. Наслідки втрати або пошкодження заставленого майна
Стаття 345. Заміна та відновлення предмета застави
Стаття 346. Користування та розпорядження предметом застави
Стаття 347. Захист заставодержателем своїх прав на предмет застави
Стаття 348. Підстави звернення стягнення на заставлене майно
Стаття 349. Порядок звернення стягнення на заставлене майно
Стаття 350. Реалізація заставленого майна
Стаття 351. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, і звернення стягнення на заставлене майно
Стаття 352. Припинення застави
Стаття 353. Збереження застави при переході права на заставлене майно до іншої особи
Стаття 354. Наслідки примусового вилучення заставленого майна
Стаття 355. Поступка прав за договором про заставу
Стаття 356. Переклад боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою
Стаття 357. Застава товарів в обороті
Стаття 358. Застава речей у ломбарді
 § 4. Утримання
Стаття 359. Підстави утримання
Стаття 360. Задоволення вимог за рахунок утримуваного майна
 § 5. Порука
Стаття 361. Договір поруки
Стаття 362. Форма договору поруки
Стаття 363. Відповідальність поручителя
Стаття 364. Право поручителя на заперечення проти вимоги кредитора
Стаття 365. Права поручителя, який виконав зобов'язання
Стаття 366. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником
Стаття 367. Припинення поруки
 § 6. Банківська гарантія
Стаття 368. Поняття банківської гарантії
Стаття 369. Забезпечення банківською гарантією зобов'язання принципала
Стаття 370. Незалежність банківської гарантії від основного зобов'язання
Стаття 371. Безвідкличної банківської гарантії
Стаття 372. Непередаваність прав по банківській гарантії
Стаття 373. Вступ банківської гарантії в силу
Стаття 374. Подання вимоги по банківській гарантії
Стаття 375. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги бенефіціара
Стаття 376. Відмова гаранта задовольнити вимогу бенефіціара
Стаття 377. Межі зобов'язання гаранта
Стаття 378. Припинення банківської гарантії
Стаття 379. Регресні вимоги гаранта до принципала
 § 7. Завдаток
Стаття 380. Поняття завдатку. Форма угоди про завдаток
Стаття 381. Наслідки припинення та невиконання зобов'язання, забезпеченого завдатком
 Глава 24. Зміна осіб у зобов'язанні
 § 1. Перехід прав кредитора до іншої особи
Стаття 382. Підстави та порядок переходу прав кредитора до іншої особи
Стаття 383. Права, які не можуть переходити до інших осіб
Стаття 384. Обсяг прав кредитора, що переходять до іншої особи
Стаття 385. Докази прав нового кредитора
Стаття 386. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора
Стаття 387. Перехід прав кредитора до іншої особи на підставі закону
Стаття 388. Умови поступки вимоги
Стаття 389. Форма уступки вимоги
Стаття 390. Відповідальність кредитора, який поступився вимога
 § 2. Переклад боргу
Стаття 391. Умова і форма переведення боргу
Стаття 392. Заперечення нового боржника проти вимоги кредитора
 Глава 25. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Стаття 393. Обов'язок боржника відшкодувати збитки
Стаття 394. Збитки та неустойка
Стаття 395. Відповідальність за невиконання грошового зобов'язання
Стаття 396. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі
Стаття 397. Виконання зобов'язання за рахунок боржника
Стаття 398. Наслідки невиконання зобов'язання передати індивідуально-визначену річ
Стаття 399. Субсидіарна відповідальність
Стаття 400. Обмеження розміру відповідальності за зобов'язаннями
Стаття 401. Підстави відповідальності за порушення зобов'язання
Стаття 402. Відповідальність боржника за своїх працівників
Стаття 403. Відповідальність боржника за дії третіх осіб
Стаття 404. Вина кредитора
Стаття 405. Прострочення боржника
Стаття 406. Прострочення кредитора
 Глава 26. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Стаття 407. Підстави припинення зобов'язань
Стаття 408. Припинення зобов'язання виконанням
Стаття 409. Відступне
Стаття 410. Припинення зобов'язання зарахуванням
Стаття 411. Випадки неприпустимість заліку
Стаття 413. Припинення зобов'язання збігом боржника і кредитора в одній особі
Стаття 414. Припинення зобов'язання новацією
Стаття 415. Прощення боргу
Стаття 416. Припинення зобов'язання неможливістю виконання
Стаття 417. Припинення зобов'язання на підставі акту державного органу
Стаття 418. Припинення зобов'язання смертю громадянина
Стаття 419. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
 Підрозділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
 Глава 27. ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
Стаття 420. Поняття договору
Стаття 421. Свобода договору
Стаття 422. Договір і закон
Стаття 423. БЕЗОПЛАТНО і безплатний договори
Стаття 424. Ціна
Стаття 425. Дія договору
Стаття 426. Публічний договір
Стаття 427. Зразкові умови договору
Стаття 428. Договір приєднання
Стаття 429. Попередній договір
Стаття 430. Договір на користь третьої особи
Стаття 431. Тлумачення договору
 Глава 28. ВИСНОВОК ДОГОВОРУ
Стаття 432. Основні положення про укладення договору
Стаття 433. Момент укладання договору
Стаття 434. Форма договору
Стаття 435. Оферта
Стаття 436. Безвідкличність оферти
Стаття 437. Запрошення робити оферти. Публічна оферта
Стаття 438. Акцепт
Стаття 439. Відгук акцепту
Стаття 440. Укладення договору на підставі оферти, визначальною термін для акцепту
Стаття 441. Укладення договору на підставі оферти, не визначальною термін для акцепту
Стаття 442. Акцепт, отриманий із запізненням
Стаття 443. Акцепт на інших умовах
Стаття 444. Місце укладення договору
Стаття 445. Укладення договору в обов'язковому порядку
Стаття 446. Переддоговірні спори
Стаття 447. Укладення договору на торгах
Стаття 448. Організація і порядок проведення торгів
Стаття 449. Наслідки порушення правил проведення торгів
 Глава 29. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Стаття 450. Підстави зміни і розірвання договору
Стаття 451. Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
Стаття 452. Порядок зміни і розірвання договору
Стаття 453. Наслідки зміни і розірвання договору
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua