Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 129. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав


1. Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку універсального правонаступництва (успадкування, реорганізація юридичної особи) або іншим способом, якщо вони не вилучені з обігу або не обмежені в обігу.
2. Види об'єктів цивільних прав, перебування яких в обороті не допускається (об'єкти, вилучені з обороту), мають бути прямо вказані в законі.
Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких в обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти, обмежено оборотоздатні), визначаються у порядку, встановленому законом.
3. Земля та інші природні ресурси можуть відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої іншими засобами в тій мірі, в якій їх обіг допускається законами про землю та інших природних ресурсах.
4. Результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (стаття 1225) не можуть відчужуватися або іншими способами переходити від однієї особи до іншого. Однак права на такі результати і засоби, а також матеріальні носії, в яких виражені відповідні результати або кошти, можуть відчужуватися або іншими способами переходити від однієї особи до іншої у випадках і в порядку, що встановлені цим Кодексом.
(П. 4 введений Федеральним законом від 18.12.2006 N 231-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 129. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав"
 1. § 2. Поняття права власності
  1291 ЦК. Таким чином, право власності та інтелектуальна власність існують паралельно і не перебувають у співвідношенні підпорядкування * (716). Важливо відзначити і те, що поняття об'єкта права власності не залежить від оборотоздатності цього об'єкта. У власності знаходяться як об'єкти, що не вилучені з обігу і обмежені в обороті, так і об'єкти, вилучені з обігу (ст. 129 ЦК).
 2. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ГК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ГК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і у випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 3. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  129, п. 1 ст. 455 ЦК) * (18). Речі, вилучені з обігу, вилучені та з предмета договору купівлі-продажу, а речі, обіг яких обмежено, можуть бути його предметом за наявності спеціального суб'єктного складу або дозволу (див. п. 2 ст. 129 ЦК). Предмет - істотна умова будь-якого договору (див. абз. 2 п. 1 ст. 432 ЦК). Умова про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє
 4. § 2. Страхове правовідношення
  оборотоспособности страхової вимоги, а для полегшення легітимації вигодонабувача, якому при придбанні застрахованого майна не потрібно переоформляти договір страхування. Тому страховий поліс на пред'явника слід визнати легітимаційної папером * (768). При систематичному страхуванні різних партій однорідного майна (наприклад, вантажів) на подібних умовах може
 5. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 6. 2. Поняття, предмет і сторони договору продажу підприємства
  оборотоспособностью об'єкта цивільних прав. У ролі продавця підприємства за загальним правилом можуть виступати громадянин-підприємець або юридична особа, яким підприємство належить на праві власності. При продажу майнового комплексу, що належить унітарному державному або муніципальному підприємству на праві господарського відання чи праві оперативного управління,
 7. 2. Свобода договорів
  статтях ЦК. З певною часткою умовності можна стверджувати, що будь-яка з імперативних норм ГК, що відносяться до договорів, являє собою спосіб обмеження свободи договорів. Насамперед такі винятки відносяться вже до основного питання - про свободу укладання договору. У суворо визначених випадках допускається примушування до укладення договору. При цьому в силу п. 1 ст. 421 ГК сюди включаються
 8. 3. Застава
  1291. Інвестори і промислові споживачі можуть закладати, приймати як застави (закладу) злитки золота і срібла з умовою реалізації предмета застави через спеціальні уповноважені банки. Задоволення вимог заставодержателя може бути здійснено тільки за рахунок грошових коштів, отриманих в результаті реалізації злитків, що є предметом застави, через спеціально
 9. 5. Права та обов'язки сторін
  стаття, іменована "Іпотека споруджуваних житлових будинків", називає в числі предметів забезпечення цього виду застави нерухомості, поряд з належать заставодавцю матеріалами та обладнанням, заготовленими для будівництва, також і "незавершене будівництво ". При цьому важливо відзначити, що стадія, про яку йдеться, має на увазі відносини, що складаються також у період дії підрядного
 10. 6. Загальні положення про договір страхування
  стаття не могла служити підставою для суду визнати неукладеним договір страхування, по якому не була сплачена страхова премія. У цьому зв'язку О.С. Іоффе визнав за необхідне і на цей раз, в період дії ЦК 1964 р., визнати договір страхування реальним тільки шляхом посилання на затверджені в установленому порядку правила. --- Коментар до Цивільного
© 2014-2022  yport.inf.ua