Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 152. Захист честі, гідності та ділової репутації


1. Громадянин має право вимагати по суду спростування ганьблять його честь, гідність чи ділову репутацію відомостей, якщо хто поширив такі відомості не доведе, що вони відповідають дійсності.
На вимогу зацікавлених осіб допускається захист честі і гідності громадянина і після його смерті.
2. Якщо відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, поширені в засобах масової інформації, вони повинні бути спростовані в тих же засобах масової інформації.
Якщо зазначені відомості містяться в документі, що виходить від організації, такий документ підлягає заміні або відкликання.
Порядок спростування в інших випадках встановлюється судом.
3. Громадянин, щодо якого засобами масової інформації опубліковано відомості, що ущемляють його права або охоронювані законом інтереси, має право на опублікування свого відповіді в тих же засобах масової інформації.
4. Якщо рішення суду не виконано, суд вправі накласти на порушника штраф, який і стягується в розмірі та в порядку, передбачених процесуальним законодавством, в дохід Російської Федерації. Сплата штрафу не звільняє порушника від обов'язку виконати передбачену рішенням суду дію.
5. Громадянин, щодо якого поширені відомості, що порочать його честь, гідність чи ділову репутацію, вправі поряд із спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування збитків та моральної шкоди, заподіяних їх поширенням.
6. Якщо встановити особу, яка поширила відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, неможливо, особа, щодо якого такі відомості поширені, має право звернутися до суду із заявою про визнання поширених відомостей не відповідають дійсності.
Про застосування пункту 7 статті 152 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 04.12.2003 N 508-О.
7. Правила цієї статті про захист ділової репутації громадянина відповідно застосовуються до захисту ділової репутації юридичної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 152. Захист честі, гідності та ділової репутації "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 2. § 2. Захист нематеріальних благ
  Загальні положення. Нематеріальні блага захищаються відповідно до положень Цивільного кодексу та інших законів у випадках і в порядку, ними передбачених, а також у тих випадках і тих межах, в яких використання способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) випливає із суті порушеного нематеріального права (блага) і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ЦК). Інакше
 3. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  Збитки. Форми цивільно-правової відповідальності вельми різноманітні. Традиційно до них відносять: відшкодування збитків, сплату неустойки, втрату завдатку. Останнім часом як форму відповідальності стали розглядати відсотки за неправомірне користування чужими грошовими коштами. Основний універсальною формою цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків, яке може
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  Загальні положення. Питання про заснування та умови цивільно-правової відповідальності взагалі і деліктної відповідальності зокрема є одним з найскладніших, а тому і спірним у теорії цивільного права. Нерідко терміни "підстава" і "умови" розглядаються як синоніми, хоча переважаючим є думка, що це різні поняття, розмежування яких найбільш загальним чином можна провести
 6. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  Сім'я і сімейні правовідносини. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них
 7. 2.3. Право на недоторканність твору
  Право на недоторканність твору існувало ще в радянському законодавстві. Зокрема, ст. 480 ГК РРФСР 1964 року гарантувала охорону недоторканності творів, вказуючи, що при виданні, публічному виконанні або іншому використанні твору забороняється без згоди автора вносити які б то не було зміни як в самий твір, так і в його назву і в позначення
 8. Стаття 129. Наклеп Коментар до статті 129
  Об'єктом наклепу виступають суспільні відносини, що складаються з приводу реалізації людиною природного, гарантованого нормами міжнародного та конституційного законодавства права на гідність, честь і репутацію. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 24 лютого 2005 р. N 3 "Про судову практику у справах про захист честі і гідності громадян, а також ділової репутації громадян
 9. Стаття 137. Порушення недоторканності приватного життя Коментар до статті 137
  Відносини, які знаходяться за межами службової та громадської діяльності людини, відносяться до його приватного життя. Згідно Конституції РФ кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені (ч. 1 ст. 23 Конституції РФ). Збір, зберігання, використання та поширення інформації про приватне життя особи без його згоди не
 10. Стаття 163. Вимагання Коментар до статті 163
  Основним об'єктом вимагання є відносини власності в широкому, економічному, сенсі (майнові відносини - в термінології цивільного права). Небезпека цього злочину, на відміну від розкрадань, пов'язана не з порушенням будь-якого конкретного майнового права, а з заподіянням майнової шкоди протиправним способом. Збиток від здирства може виразитися не лише в
© 2014-2022  yport.inf.ua