Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 406. Прострочення кредитора


1. Кредитор вважається таким, що прострочив, якщо він відмовився прийняти запропоноване боржником належне виконання або не вчинив дій, передбачених законом, іншими правовими актами або договором або випливають із звичаїв ділового обороту або із суті зобов'язання, до вчинення яких боржник не міг виконати свого зобов'язання.
Кредитор вважається таким, що прострочив також у випадках, зазначених у пункті 2 статті 408 цього Кодексу.
2. Прострочення кредитора дає боржникові право на відшкодування завданих простроченням збитків, якщо кредитор не доведе, що прострочення сталося за обставинами, за які ні він сам, ні ті особи, на яких в силу закону, інших правових актів або доручення кредитора було покладено прийняття виконання, що не відповідають.
3. За грошовим зобов'язанням боржник не зобов'язаний платити відсотки за час прострочення кредитора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 406. Прострочення кредитора "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  прострочення платежу від суми несвоєчасно сплаченої продукції, а за прострочення оплати понад 30 днів - у розмірі 3%. Стягнення пені на користь постачальника проводиться в безакцептному порядку на підставі вимоги постачальника відповідно до банківськими правилами банком покупця продукції, з справлянням на користь останнього 5% отриманої пені. Органи державної влади стимулюють
 2. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  прострочення виконання (ст. 395 ЦК) погашаються після суми основного боргу * (1223). Зазначений порядок погашення може бути змінений або виключений угодою сторін. Відносно окремих грошових зобов'язань (з відшкодування шкоди життю або здоров'ю громадянина, виплаті платежів за договором довічного змісту з утриманням) ГК (ст. 318) передбачає індексацію (автоматичне збільшення) їх
 3. § 5. Порука
  прострочення кредитора. Нарешті, підставою припинення зобов'язання поручителя виступає закінчення встановленого для нього пресекательной терміну. Відповідно до п. 4 ст. 367 ГК поручительство припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя: 1) протягом року з дня настання терміну виконання забезпеченого порукою зобов'язання; 2) протягом двох років з дня укладення
 4. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  стаття поміщена в гол. 23 "Забезпечення виконання зобов'язань", і тому неустойка розглядається насамперед як спосіб забезпечення виконання зобов'язань, який носить акцесорних характер по відношенню до основного зобов'язання. Крім цього, неустойка за своєю юридичною природою одночасно є і формою цивільно-правової відповідальності, оскільки: по-перше, стягується
 5. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  прострочення доставки вантажу перевізником і незазначення вантажовідправником особливих властивостей вантажу. Для змішаної відповідальності характерні такі особливості. Протиправне поведінка допускається обома сторонами: і боржником, і кредитором. Виниклі в результаті цього збитки зосереджуються зазвичай у майновій сфері одного боку, але можуть бути розосереджені в обох сторін. Виниклі
 6. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  406 ЦК). Чи не є належним виконанням, але в силу прямої вказівки п. 2 ст. 327 ГК прирівняне до нього депонування (депозиция), тобто внесення боржником боргу в депозит нотаріуса, а у встановлених законом випадках - у депозит суду. Використання подібного "сурогату" виконання допустимо у випадках, коли з причин, не пов'язаних з боржником, виконання ним зобов'язання особисто кредитору
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  прострочення передачі товару - див. п. 3 ст. 485 ЦК). Плаваюча ціна у всякому разі в рамках конкретного договору забезпечує більш повну і послідовну реалізацію закону вартості і еквівалентності товарно-грошового обміну. Обов'язки продавця та наслідки їх порушення. 1. Найважливіша обов'язок продавця - передати товар у володіння покупця (див. п. 1 ст. 456 ЦК) * (23). Її значимість
 9. § 3. Зміст договору оренди
  прострочення повернення майна у зв'язку з припиненням договору у разі, якщо орендодавець сам ухиляється від приймання орендованого майна (п. 37 Огляду про оренду). Наслідки порушення орендарем зазначеної обов'язки наступні. Якщо інше не передбачено договором оренди, у разі істотного порушення орендарем строків внесення орендної плати орендодавець, крім стягнення збитків,
 10. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  прострочення кредитора. Таким чином, можна говорити про тристоронніх відносин лізингу в економічному плані * (290), але немає ніяких підстав для висновку про тристоронній характер договору лізингу. До речі, законодавець відмовився в 2002 р. від використання в Законі про лізинг (ст. 2) комплексного поняття "лізингова угода" (сукупність договорів, необхідних для реалізації договору лізингу між
© 2014-2022  yport.inf.ua