Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012
Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта
Розділ VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ
Глава 69. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1225. Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації
Стаття 1226. Інтелектуальні права
Стаття 1227. Інтелектуальні права і право власності
Стаття 1228. Автор результату інтелектуальної діяльності
Стаття 1229. Виключне право
Стаття 1230. Строк чинності виключних прав
Стаття 1231. Чинність виключних та інших інтелектуальних прав на території Російської Федерації
Стаття 1232. Державна реєстрація результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації
Стаття 1233. Розпорядження виключним правом
Стаття 1234. Договір про відчуження виключного права
Стаття 1235. Ліцензійний договір
Стаття 1236. Види ліцензійних договорів
Стаття 1237. Виконання ліцензійного договору
Стаття 1238. субліцензійний договір
Стаття 1239. Примусова ліцензія
Стаття 1240. Використання результату інтелектуальної діяльності у складі складного об'єкта
Стаття 1241. Перехід виключного права до інших осіб без договору
Стаття 1242. Організації, що здійснюють колективне управління авторськими і суміжними правами
Стаття 1243. Виконання організаціями з управління правами на колективній основі договорів з правовласниками
Стаття 1244. Державна акредитація організацій з управління правами на колективній основі
Стаття 1245. Винагорода за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях
Стаття 1246. Державне регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності
Стаття 1247. Патентні повірені
Стаття 1248. Спори, пов'язані із захистом інтелектуальних прав
Стаття 1249. Патентні і інші мита
Стаття 1250. Захист інтелектуальних прав
Стаття 1251. Захист особистих немайнових прав
Стаття 1252. Захист виключних прав
Стаття 1253. Відповідальність юридичних осіб та індивідуальних підприємців за порушення виняткових прав
Стаття 1254. Особливості захисту прав ліцензіата
Глава 70. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
Стаття 1255. Авторські права
Стаття 1256. Дія виключного права на твори науки, літератури і мистецтва на території Російської Федерації
Стаття 1257. Автор твору
Стаття 1258. Співавторство
Стаття 1259. Об'єкти авторських прав
Стаття 1260. Переклади, інші похідні твори. Складові твори
Стаття 1261. Програми для ЕОМ
Стаття 1262. Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних
Стаття 1263. Аудіовізуальний твір
Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків
Стаття 1265. Право авторства і право автора на ім'я
Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень
Стаття 1267. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора
Стаття 1268. Право на оприлюднення твору
Стаття 1269. Право на відгук
Стаття 1270. Виключне право на твір
Стаття 1271. Знак охорони авторського права
Стаття 1272. Поширення оригіналу або примірників опублікованого твору
Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях
Стаття 1274. Вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях
Стаття 1275. Вільне використання твору шляхом репродукування
Стаття 1276. Вільне використання твору, що постійно знаходиться в місці, відкритому для вільного відвідування
Стаття 1277. Вільне публічне виконання музичного твору
Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
Стаття 1279. Вільна запис твору організацією ефірного мовлення в цілях короткострокового користування
Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. декомпіляція програм для ЕОМ
Стаття 1281. Термін дії виключного права на твір
Стаття 1282. Перехід твори у суспільне надбання
Стаття 1283. Перехід виключного права на твір у спадок
Стаття 1284. Звернення стягнення на виключне право на твір і на право використання твору за ліцензією
Стаття 1285. Договір про відчуження виключного права на твір
Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору
Стаття 1287. Особливі умови видавничого ліцензійного договору
Стаття 1288. Договір авторського замовлення
Стаття 1289. Термін виконання договору авторського замовлення
Стаття 1290. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
Стаття 1291. Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір
Стаття 1292. Право доступу
Стаття 1293. Право слідування
Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва
Стаття 1295. Службовий твір
Стаття 1296. Програми для ЕОМ і бази даних, створені за замовленням
Стаття 1297. Програми для ЕОМ і бази даних, створені при виконанні робіт за договором
Стаття 1298. Твори науки, літератури і мистецтва, створені за державним або муніципального контракту
Стаття 1299. Технічні засоби захисту авторських прав
Стаття 1300. Інформація про авторське право
Стаття 1301. Відповідальність за порушення виключного права на твір
Стаття 1302. Забезпечення позову у справах про порушення авторських прав
Глава 71. ПРАВА, СУМІЖНІ З АВТОРСЬКИМИ
§ 1. Загальні положення
Стаття 1303. Основні положення
Стаття 1304. Об'єкти суміжних прав
Стаття 1305. Знак правової охорони суміжних прав
Стаття 1306. Використання об'єктів суміжних прав без згоди правовласника та без виплати винагороди
Стаття 1307. Договір про відчуження виключного права на об'єкт суміжних прав
Стаття 1308. Ліцензійний договір про надання права використання об'єкта суміжних прав
Стаття 1309. Технічні засоби захисту суміжних прав
Стаття 1310. Інформація про суміжному праві
Стаття 1311. Відповідальність за порушення виключного права на об'єкт суміжних прав
Стаття 1312 . Забезпечення позову у справах про порушення суміжних прав
§ 2. Права на виконання
Стаття 1313. Виконавець
Стаття 1314. Суміжні права на спільне виконання
Стаття 1315. Права виконавця
Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця
Стаття 1317. Виключне право на виконання
Стаття 1318. Термін дії виключного права на виконання, перехід цього права у спадок і перехід виконання в суспільне надбання
Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією
Стаття 1320. Виконання, створений у порядку виконання службового завдання
Стаття 1321. Дія виключного права на виконання на території Російської Федерації
§ 3. Право на фонограму
Стаття 1322. Виробник фонограми
Стаття 1323. Права виробника фонограми
Стаття 1324. Виключне право на фонограму
Стаття 1325. Поширення оригіналу або примірників опублікованої фонограми
Стаття 1326. Використання фонограми, опублікованої в комерційних цілях
Стаття 1327. Термін дії виключного права на фонограму, перехід цього права до правонаступників і перехід фонограми в суспільне надбання
Стаття 1328. Дія виключного права на фонограму на території Російської Федерації
§ 4. Право організацій ефірного та кабельного мовлення
Стаття 1329. Організація ефірного або кабельного ве
Стаття 1330. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередач
Стаття 1331. Термін дії виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі, перехід цього права до правонаступників і перехід повідомлення радіо-чи телепередачі в суспільне надбання
Стаття 1332. Дія виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі на території Російської Федерації
§ 5. Право виробника бази даних
Стаття 1333. Виробник бази даних
Стаття 1334. Виключне право виробника бази даних
Стаття 1335. Термін дії виключного права виробника бази даних
Стаття 1336. Дія виключного права виробника бази даних на території Російської Федерації
§ 6. Право публікатора на твір науки, літератури чи мистецтва
Стаття 1337. Публікатор
Стаття 1338. Права публікатора
Стаття 1339. Виключне право публікатора на твір
Стаття 1340. Термін дії виключного права публікатора на твір
Стаття 1341. Дія виключного права публікатора на твір на території Російської Федерації
Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір
Стаття 1343. Відчуження оригіналу твору і виключне право публікатора на твір
Стаття 1344. Поширення оригіналу або примірників твору, що охороняється виключним правом публікатора
Глава 72. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
§ 1. Основні положення
Стаття 1345. Патентні права
Стаття 1346. Чинність виключних прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки на території Російської Федерації
Стаття 1347. Автор винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
Стаття 1348. Співавтори винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
Стаття 1349. Об'єкти патентних прав
Стаття 1350. Умови патентоспроможності винаходу
Стаття 1351. Умови патентоспроможності корисної моделі
Стаття 1352. Умови патентоспроможності промислового зразка
Стаття 1353. Державна реєстрація винаходів, корисних моделей і промислових зразків
Стаття 1354. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1355. Державне стимулювання створення та використання винаходів, корисних моделей і промислових зразків
§ 2. Патентні права
Стаття 1356. Право авторства на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1357. Право на отримання патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1358. Виключне право на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1359. Дії, які не є порушенням виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1360. Використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка в інтересах національної безпеки
Стаття 1361. Право попереднього на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1362. Примусова ліцензія на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1363. Терміни дії виключних прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок
Стаття 1364. Перехід винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у суспільне надбання
§ 3. Розпорядження виключним правом на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1365. Договір про відчуження виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1366. Публічна пропозиція укласти договір про відчуження патенту на винахід
Стаття 1367. Ліцензійний договір про надання права використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
Стаття 1368. Відкрита ліцензія на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1369. Форма та державна реєстрація договорів про розпорядження виключним правом на винахід, корисну модель і промисловий зразок
§ 4. Винахід, корисна модель і промисловий зразок, створені у зв'язку з виконанням службового завдання або при виконанні робіт за договором
Стаття 1370. Службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок
Стаття 1371. Винахід, корисна модель чи промисловий зразок, створені при виконанні робіт за договором
Стаття 1372. Промисловий зразок, створений за замовленням
Стаття 1373. Винахід, корисна модель, промисловий зразок, створені при виконанні робіт за державним або муніципального контрактом
 § 5. Отримання патенту
 1. Заявка на видачу патенту, її зміна і відкликання
Стаття 1374. Подача заявки на видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1375. Заявка на видачу патенту на винахід
Стаття 1376. Заявка на видачу патенту на корисну модель
Стаття 1377. Заявка на видачу патенту на промисловий зразок
Стаття 1378. Внесення змін до документів заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1379. Перетворення заявки на винахід або корисну модель
Стаття 1380. Відкликання заявки на винахід, корисну модель або промисловий зразок
 2. Пріоритет винаходу, корисної моделі та промислового зразка
Стаття 1381. Встановлення пріоритету винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
Стаття 1382. Конвенційний пріоритет винаходу, корисної моделі та промислового зразка
Стаття 1383. Наслідки збігу дат пріоритету винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
 3. Експертиза заявки на видачу патенту. Тимчасова правова охорона винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
Стаття 1384. Формальна експертиза заявки на винахід
Стаття 1385. Публікація відомостей про заявку на винахід
Стаття 1386. Експертиза заявки на винахід по суті
Стаття 1387. Рішення про видачу патенту на винахід або про відмову в його видачі
Стаття 1388. Право заявника знайомитися з патентними матеріалами
Стаття 1389. Відновлення пропущених термінів, пов'язаних з проведенням експертизи заявки на винахід
Стаття 1390. Експертиза заявки на корисну модель
Стаття 1391. Експертиза заявки на промисловий зразок
Стаття 1392. Тимчасова правова охорона винаходу
 4. Реєстрація винаходу, корисної моделі, промислового зразка та видача патенту
Стаття 1393. Порядок державної реєстрації винаходу, корисної моделі, промислового зразка та видача патенту
Стаття 1394. Публікація відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 1395. Патентування винаходів або корисних моделей в іноземних державах і в міжнародних організаціях
Стаття 1396. Міжнародні та євразійські заявки, мають силу заявок, передбачених цим Кодексом
Стаття 1397. Євразійський патент і патент Російської Федерації на ідентичні винаходи
 § 6. Припинення та відновлення дії патенту
Стаття 1398. Визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1399. Дострокове припинення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок
Стаття 1400. Відновлення дії патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок. Право послепользованія
 § 7. Особливості правової охорони та використання секретних винаходів
Стаття 1401. Подача і розгляд заявки на видачу патенту на секретний винахід
Стаття 1402. Державна реєстрація секретного винаходу і видача патенту на нього. Поширення відомостей про секретний винахід
Стаття 1403. Зміна ступеня секретності та розсекречування винаходів
Стаття 1404. Визнання недійсним патенту на секретний винахід
Стаття 1405. Виключне право на секретний винахід
 § 8. Захист прав авторів і патентовласників
Стаття 1406. Спори, пов'язані із захистом патентних прав
Стаття 1407. Публікація рішення суду про порушення патенту
 Глава 73. ПРАВО НА селекційних досягнень
 § 1. Основні положення
Стаття 1408. Права на селекційні досягнення
Стаття 1409. Дія виключного права на селекційні досягнення на території Російської Федерації
Стаття 1410. Автор селекційного досягнення
Стаття 1411. Співавтори селекційного досягнення
Стаття 1412. Об'єкти інтелектуальних прав на селекційні досягнення
Стаття 1413. Умови охороноздатності селекційного досягнення
Стаття 1414. Державна реєстрація селекційного досягнення
Стаття 1415. Патент на селекційне досягнення
Стаття 1416. Авторське свідоцтво
Стаття 1417. Державне стимулювання створення та використання селекційних досягнень
 § 2. Інтелектуальні права на селекційні досягнення
Стаття 1418. Право авторства на селекційне досягнення
Стаття 1419. Право на найменування селекційного досягнення
Стаття 1420. Право на отримання патенту на селекційне досягнення
Стаття 1421. Виключне право на селекційне досягнення
Стаття 1422. Дії, які не є порушенням виключного права на селекційне досягнення
Стаття 1423. Примусова ліцензія на селекційне досягнення
Стаття 1424. Термін дії виключного права на селекційне досягнення
Стаття 1425. Перехід селекційного досягнення в суспільне надбання
 § 3. Розпорядження виключним правом на селекційне досягнення
Стаття 1426. Договір про відчуження виключного права на селекційне досягнення
Стаття 1427. Публічна пропозиція про укладення договору про відчуження патенту на селекційне досягнення
Стаття 1428. Ліцензійний договір про надання права використання селекційного досягнення
Стаття 1429. Відкрита ліцензія на селекційне досягнення
 § 4. Селекційне досягнення, створене, виведене або виявлене в порядку виконання службового завдання або при виконанні робіт за договором
Стаття 1430. Службове селекційне досягнення
Стаття 1431. Селекційні досягнення, створені, виведені або виявлення за замовленням
Стаття 1432. Селекційні досягнення, створені, виведені або виявлені при виконанні робіт щодо державного чи муніципальних контрактом
 § 5. Отримання патенту на селекційне досягнення. Припинення дії патенту на селекційне досягнення
Стаття 1433. Заявка на видачу патенту на селекційне досягнення
Стаття 1434. Пріоритет селекційного досягнення
Стаття 1435. Попередня експертиза заявки на видачу патенту
Стаття 1436. Тимчасова правова охорона селекційного досягнення
Стаття 1437. Експертиза селекційного досягнення на новизну
Стаття 1438. Випробування селекційного досягнення на Відмінність, однорідність, стабільність
Стаття 1439. Порядок державної реєстрації селекційного досягнення та видача патенту
Стаття 1440. Збереження селекційного досягнення
Стаття 1441. Визнання патенту на селекційне досягнення недійсним
Стаття 1442. Дострокове припинення дії патенту на селекційне досягнення
Стаття 1443. Публікація відомостей про селекційні досягнення
Стаття 1444. Використання селекційних досягнень
 § 6. Захист прав авторів селекційних досягнень та інших патентовласників
Стаття 1446. Порушення прав автора селекційного досягнення або іншого патентовласника
Стаття 1447. Публікація рішення суду про порушення виключного права на селекційне досягнення
 Глава 74. ПРАВО НА топології інтегральних мікросхем
Стаття 1448. Топологія інтегральної мікросхеми
Стаття 1449. Права на топологію інтегральної мікросхеми
Стаття 1450. Автор топології інтегральної мікросхеми
Стаття 1451. Співавтори топології інтегральної мікросхеми
Стаття 1452. Державна реєстрація топології інтегральної мікросхеми
Стаття 1453. Право авторства на топологію інтегральної мікросхеми
Стаття 1454. Виключне право на топологію
Стаття 1455. Знак охорони топології інтегральної мікросхеми
Стаття 1456. Дії, які не є порушенням виключного права на топологію
Стаття 1457. Термін дії виключного права на топологію
Стаття 1458. Договір про відчуження виключного права на топологію
Стаття 1459. Ліцензійний договір про надання права використання топології інтегральної мікросхеми
Стаття 1460. Форма та державна реєстрація договору про відчуження виключного права на топологію та ліцензійного договору
Стаття 1461. Службова топологія
Стаття 1462. Топологія, створена при виконанні робіт за договором
Стаття 1463. Топологія, створена на замовлення
Стаття 1464. Топологія, створена при виконанні робіт щодо державного чи муніципальних контрактом
 Глава 75. ПРАВО НА СЕКРЕТ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ)
Стаття 1465. Секрет виробництва (ноу-хау)
Стаття 1466. Виключне право на секрет виробництва
Стаття 1467. Дія виключного права на секрет виробництва
Стаття 1468. Договір про відчуження виключного права на секрет виробництва
Стаття 1469. Ліцензійний договір про надання права використання секрету виробництва
Стаття 1470. Службовий секрет виробництва
Стаття 1471. Секрет виробництва, отриманий при виконанні робіт за договором
Стаття 1472. Відповідальність за порушення виключного права на секрет виробництва
 Глава 76. ПРАВА НА КОШТИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ І ПІДПРИЄМСТВ
 § 1. Право на фірмове найменування
Стаття 1473. Фірмове найменування
Стаття 1474. Виключне право на фірмове найменування
Стаття 1475. Дія виключного права на фірмове найменування на території Російської Федерації
Стаття 1476. Співвідношення прав на фірмове найменування з правами на комерційне позначення і на товарний знак і знак обслуговування
 § 2. Право на товарний знак і право на знак обслуговування
 1. Основні положення
Стаття 1477. Товарний знак і знак обслуговування
Стаття 1478. Володар виключного права на товарний знак
Стаття 1479. Дія виключного права на товарний знак на території Російської Федерації
Стаття 1480. Державна реєстрація товарного знака
Стаття 1481. Свідоцтво на товарний знак
Стаття 1482. Види товарних знаків
Стаття 1483. Підстави для відмови в державній реєстрації товарного знака
 2. Використання товарного знака і розпорядження виключним правом на товарний знак
Стаття 1484. Виключне право на товарний знак
Стаття 1485. Знак охорони товарного знака
Стаття 1486. Наслідки невикористання товарного знака
Стаття 1487. Вичерпання виключного права на товарний знак
Стаття 1488. Договір про відчуження виключного права на товарний знак
Стаття 1489. Ліцензійний договір про надання права використання товарного знака
Стаття 1490. Форма та державна реєстрація договорів про розпорядження виключним правом на товарний знак
Стаття 1491. Термін дії виключного права на товарний знак
 3. Державна реєстрація товарного знака
Стаття 1492. Заявка на товарний знак
Стаття 1493. Право ознайомлення з документами заявки на товарний знак
Стаття 1494. Пріоритет товарного знака
Стаття 1495. Конвенційний і виставковий пріоритет товарного знака
Стаття 1496. Наслідки збігу дат пріоритету товарних знаків
Стаття 1497. Експертиза заявки на товарний знак і внесення змін до документів заявки
Стаття 1498. Формальна експертиза заявки на товарний знак
Стаття 1499. Експертиза позначення, заявленого в якості товарного знака
Стаття 1500. Оскарження рішень за заявкою на товарний знак
Стаття 1501. Відновлення пропущених термінів, пов'язаних з проведенням експертизи заявки на товарний знак
Стаття 1502. Відкликання заявки на товарний знак і виділення з неї іншої заявки
Стаття 1503. Порядок державної реєстрації товарного знака
Стаття 1504. Видача свідоцтва на товарний знак
Стаття 1505. Внесення змін до Державного реєстру товарних знаків і в свідоцтво на товарний знак
Стаття 1506. Публікація відомостей про державну реєстрацію товарного знака
Стаття 1507. Реєстрація товарного знака в іноземних державах і міжнародна реєстрація товарного знака
 4. Особливості правової охорони загальновідомого товарного знака
Стаття 1508. Загальновідомий товарний знак
Стаття 1509. Надання правової охорони загальновідомого товарного знаку
 5. Особливості правової охорони колективного знака
Стаття 1510. Право на колективний знак
Стаття 1511. Державна реєстрація колективного знака
 6. Припинення виключного права на товарний знак
Стаття 1512. Підстави заперечування й визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку
Стаття 1513. Порядок заперечування й визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку
Стаття 1514. Припинення правової охорони товарного знака
 7. Захист права на товарний знак
Стаття 1515. Відповідальність за незаконне використання товарного знака
 § 3. Право на найменування місця походження товару
 1. Основні положення
Стаття 1516. Найменування місця походження товару
Стаття 1517. Дія виключного права використання найменування місця походження товару на території Російської Федерації
Стаття 1518. Державна реєстрація найменування місця походження товару
 2. Використання найменування місця походження товару
Стаття 1519. Виключне право на найменування місця походження товару
Стаття 1520. Знак охорони найменування місця походження товару
Стаття 1521. Дія правової охорони найменування місця походження товару
 3. Державна реєстрація найменування місця походження товару та надання виключного права на найменування місця походження товару
Стаття 1522. Заявка на найменування місця походження товару
Стаття 1523. Експертиза заявки на найменування місця походження товару та внесення змін до документів заявки
Стаття 1524. Формальна експертиза заявки на найменування місця походження товару
Стаття 1525. Експертиза позначення, заявленого як найменування місця походження товару
Стаття 1526. Рішення, прийняте за результатами експертизи заявленого позначення
Стаття 1527. Відкликання заявки на найменування місця походження товару
Стаття 1528. Оскарження рішень за заявкою на найменування місця походження товару. Відновлення пропущених термінів
Стаття 1529. Порядок державної реєстрації найменування місця походження товару
Стаття 1530. Видача свідоцтва про виключне право на найменування місця походження товару
Стаття 1531. Термін дії свідоцтва про виключне право на найменування місця походження товару
Стаття 1532. Внесення змін до Державного реєстру найменувань і свідоцтво про виключне право на найменування місця походження товару
Стаття 1533. Публікація відомостей про державну реєстрацію найменування місця походження товару
Стаття 1534. Реєстрація найменування місця походження товару в іноземних державах
 4. Припинення правової охорони найменування місця походження товару та виключного права на найменування місця походження товару
Стаття 1535. Підстави заперечування й визнання недійсним надання правової охорони найменуванню місця походження товару і виняткового права на таке найменування
Стаття 1536. Припинення правової охорони найменування місця походження товару та дії свідоцтва про виключне право на таке найменування
 5. Захист найменування місця походження товару
Стаття 1537. Відповідальність за незаконне використання найменування місця походження товару
 § 4. Право на комерційне позначення
Стаття 1538. Комерційне позначення
Стаття 1539. Виключне право на комерційне позначення
Стаття 1540. Дія виключного права на комерційне позначення
Стаття 1541. Співвідношення права на комерційне позначення з правами на фірмове найменування і товарний знак
 Глава 77. ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СКЛАДІ ЄДИНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Стаття 1542. Право на технологію
Стаття 1543. Сфера застосування правил про право на технологію
Стаття 1544. Право особи, що організував створення єдиної технології, на використання входять до її складу результатів інтелектуальної діяльності
Стаття 1545. Обов'язок практичного застосування єдиної технології
Стаття 1546. Права Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації на технологію
Стаття 1547. Відчуження права на технологію, що належить Російської Федерації чи суб'єкту Російської Федерації
Стаття 1548. Винагорода за право на технологію
Стаття 1549. Право на технологію, що належить спільно кільком особам
Стаття 1550. Загальні умови передачі права на технологію
Стаття 1551. Умови експорту єдиної технології
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua