Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1252. Захист виключних прав


1. Захист виключних прав на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації здійснюється, зокрема, шляхом пред'явлення вимоги:
1) про визнання права - до особи, яка заперечує або іншим чином не визнає право, порушуючи тим самим інтереси правовласника;
2) про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, - до особи, яка вчиняє такі дії або здійснює необхідні приготування до них;
3) про відшкодування збитків - до особи, неправомірно використовував результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації без укладання угоди з правовласником (бездоговірне використання) або іншим чином порушив його виключне право і завдати їй шкоди;
4) про вилучення матеріального носія відповідно до пункту 5 цієї статті - до його виробника, імпортеру, зберігачу, перевізнику, продавцю, а іншому розповсюджувачу, несумлінному набувачеві;
5) про публікації рішення суду про допущене порушення із зазначенням дійсного правовласника - до порушника виключного права.
2. У порядку забезпечення позову у справах про порушення виключних прав до матеріальних носіїв, обладнання та матеріалів, щодо яких висунуто припущення про порушення виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, можуть бути прийняті забезпечувальні заходи, встановлені процесуальним законодавством, в тому числі може бути накладено арешт на матеріальні носії, обладнання та матеріали.
3. У випадках, передбачених цим Кодексом для окремих видів результатів інтелектуальної діяльності або засобів індивідуалізації, при порушенні виняткового права правовласник вправі замість відшкодування збитків вимагати від порушника виплати компенсації за порушення зазначеного права. Компенсація підлягає стягненню при доведеності факту правопорушення. При цьому правовласник, який звернувся за захистом права, звільняється від доказування розміру заподіяних йому збитків.
Розмір компенсації визначається судом у межах, встановлених цим Кодексом, в залежності від характеру порушення та інших обставин справи з урахуванням вимог розумності та справедливості.
Правовласник має право вимагати від порушника виплати компенсації за кожен випадок неправомірного використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації або за допущене правопорушення в цілому.
КонсультантПлюс: примітка.
Відповідно до частини третьої статті 32.4 КоАП РФ конфісковані примірники контрафактних творів або фонограм можуть бути передані власнику авторських прав або суміжних прав на його прохання.
4. У разі, коли виготовлення, розповсюдження або інше використання, а також імпорт, перевезення або зберігання матеріальних носіїв, в яких виражені результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації, призводять до порушення виключного права на такий результат або на такий засіб, такі матеріальні носії вважаються контрафактними і за рішенням суду підлягають вилученню з обігу та знищення без якої б то не було компенсації, якщо інші наслідки не передбачені цим Кодексом.
5. Обладнання, інші пристрої та матеріали, головним чином використовуються або призначені для вчинення порушення виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації, за рішенням суду підлягають вилученню з обігу та знищення за рахунок порушника, якщо законом не передбачено їх звернення в дохід Російської Федерації.
6. Якщо різні засоби індивідуалізації (фірмове найменування, товарний знак, знак обслуговування, комерційне позначення) виявляються тотожними або схожими до ступеня змішування і в результаті такої тотожності або схожості можуть бути введені в оману споживачі і (або) контрагенти, перевагу має засіб індивідуалізації, виключне право на яке виникло раніше. Володар такого виключного права може в порядку, встановленому цим Кодексом, вимагати визнання недійсним надання правової охорони товарному знаку (знаку обслуговування) або повної або часткової заборони на використання фірмового найменування або комерційного позначення.
Для цілей цього пункту під частковим забороною на використання розуміється:
щодо фірмового найменування - заборона на його використання в певних видах діяльності;
стосовно комерційного позначення - заборона на його використання в межах певної території та (або) у певних видах діяльності.
7. У випадках, коли порушення виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації визнано в установленому порядку недобросовісною конкуренцією, захист порушеного виключного права може здійснюватися як способами, передбаченими цим Кодексом, так і у відповідності з антимонопольним законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1252. Захист виключних прав "
 1. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  1252 ЦК, згідно з яким обладнання, інші пристрої та матеріали, головним чином використовуються або призначені для вчинення порушення виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності і на засоби індивідуалізації, за рішенням суду підлягають вилученню з обігу та знищення за рахунок порушника, якщо законом не передбачено їх звернення в дохід Російської Федерації.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 3. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  статтях глави 69 ЦК. За своїм обсягом це приблизно відповідає загальним положенням про інтелектуальну власність, які пропонувалося включити до Цивільного кодексу в якості альтернативи частини четвертої Кодексу в її нинішньому вигляді. Однак своїм змістом норми глави 69 ЦК істотно відрізняються від того, що пропонувалося авторами альтернативного проекту * (135). Про надуманих поняттях
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 5. 2. Вертикальна ієрархія норм про договори
  1252. Див там же. 1992. N 45. Ст. 2544. Або інші приклади. Так, в силу ст. 6 Закону "Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)" цьому Банку надано право з питань, віднесених до його компетенції, видавати нормативні акти, обов'язкові для федеральних органів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого
 6. Стаття 1250. Захист інтелектуальних прав
  1252) і припинення дій, що порушують виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або створюють загрозу порушення такого права, здійснюються незалежно від вини порушника та за його
 7. Стаття 1254. Особливості захисту прав ліцензіата
  статтями 1250, 1252 і 1253 цього
 8. Стаття 1311. Відповідальність за порушення виключного права на об'єкт суміжних прав
  1252 і 1253), має право відповідно до пункту 3 статті 1252 цього Кодексу вимагати за своїм вибором від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації: у розмірі від десяти тисяч рублів до п'яти мільйонів рублів, що визначається за розсудом суду; в двократному розмірі вартості примірників фонограми або у двократному розмірі вартості права використання об'єкта суміжних прав,
 9. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави. Структура органів місцевого самоврядування підлягає викладу в статуті муніципального освіти. Разом з тим дане положення не може розглядатися як вказівка на неможливість врегулювання даного питання у разі відсутності статуту.
 10. § 1. Законодавство про оподаткування підприємців та поняття платника податків
  захистом порушених конституційних прав до Конституційного Суду РФ. Незважаючи на неоднозначність деяких рішень Конституційного Суду РФ з податкових справах, значення їх для правозастосовчої практики величезно [2]. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 415 Відправною точкою для аналізу податкового статусу
© 2014-2022  yport.inf.ua