Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1244. Державна акредитація організацій з управління правами на колективній основі


1. Організація з управління правами на колективній основі може одержати державну акредитацію на здійснення діяльності в наступних сферах колективного управління:
1) управління винятковими правами на оприлюднені музичні твори (з текстом або без тексту) і уривки музично-драматичних творів щодо їх публічного виконання, повідомлення в ефір або по кабелю, у тому числі шляхом ретрансляції (підпункти 6 - 8 пункту 2 статті 1270);
2) здійснення прав композиторів, які є авторами музичних творів (з текстом або без тексту), використаних в аудіовізуальному творі, на отримання винагороди за публічне виконання або повідомлення в ефір або по кабелю такого аудіовізуального твору (пункт 3 статті 1263);
3) управління правом слідування в відношенні твори образотворчого мистецтва, а також авторських рукописів (автографів) літературних і музичних творів (стаття 1293);
4) здійснення прав авторів, виконавців, виробників фонограм і аудіовізуальних творів на отримання винагороди за відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях (стаття 1245);
5) здійснення прав виконавців на отримання винагороди за публічне виконання, а також за повідомлення в ефір або по кабелю фонограм, опублікованих з комерційною метою (стаття 1326) ;
6) здійснення прав виробників фонограм на отримання винагороди за публічне виконання, а також за повідомлення в ефір або по кабелю фонограм, опублікованих з комерційною метою (стаття 1326).
Державна акредитація здійснюється на основі принципів відкритості процедури та врахування думки зацікавлених осіб, включаючи правовласників, в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.
2. Державна акредитація на здійснення діяльності у кожній із сфер колективного управління, зазначених у пункті 1 цієї статті, може бути отримана тільки однією організацією з управління правами на колективній основі.
Організація з управління правами на колективній основі може одержати державну акредитацію на здійснення діяльності в одній, двох і більше сферах колективного управління, зазначених у пункті 1 цієї статті.
Стосовно діяльності акредитованої організації не застосовуються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством.
3. Організація з управління правами на колективній основі, що отримала державну акредитацію (акредитована організація), вправі поряд з управлінням правами тих правовласників, з якими вона уклала договори в порядку, передбаченому пунктом 3 статті 1242 цього Кодексу, здійснювати управління правами та збір винагороди для тих правовласників, з якими у неї такі договори не укладені.
Наявність акредитованої організації не перешкоджає створенню інших організацій з управління правами на колективній основі, в тому числі у сферах колективного управління, зазначених у пункті 1 цієї статті. Такі організації мають право укладати договори з користувачами лише в інтересах правовласників, що надали їм повноваження з управління правами в порядку, передбаченому пунктом 3 статті 1242 цього Кодексу.
4. Правовласник, не уклав з акредитованою організацією договору про передачу повноважень з управління правами (пункт 3 цієї статті), має право в будь-який момент повністю або частково відмовитися від управління цією організацією його правами. Правовласник повинен письмово повідомити про своє рішення акредитованої організації. У разі, якщо правовласник має намір відмовитися від управління акредитованою організацією тільки частиною авторських або суміжних прав і (або) об'єктів цих прав, він повинен представити їй перелік таких виключаються прав і (або) об'єктів.
Після закінчення трьох місяців з дня отримання від правовласника відповідного повідомлення акредитована організація зобов'язана виключити зазначені ним права і (або) об'єкти з договорів з усіма користувачами і розмістити інформацію про це в загальнодоступній інформаційній системі. Акредитована організація зобов'язана сплатити правовласнику належну йому винагороду, отримане від користувачів відповідно до раніше укладених договорів, і представити звіт відповідно до абзацу четвертого пункту 4 статті 1243 цього Кодексу.
5. Акредитована організація зобов'язана приймати розумні і достатні заходи щодо встановлення правовласників, які мають право на отримання винагороди відповідно до укладених цією організацією ліцензійними договорами та договорами про виплату винагороди. Якщо інше не встановлено законом, акредитована організація не має права відмовити в прийомі в члени цієї організації правовласнику, яка має право на отримання винагороди відповідно до укладених цією організацією ліцензійними договорами та договорами про виплату винагороди.
6. Акредитовані організації здійснюють свою діяльність під контролем уповноваженого федерального органу виконавчої влади.
Акредитована організація зобов'язана щорічно подавати до уповноваженого федеральний орган виконавчої влади звіт про свою діяльність, а також публікувати його в загальноросійському засобі масової інформації. Форма звіту встановлюється уповноваженим федеральним органом виконавчої влади.
7. Типовий статут акредитованої організації затверджується в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1244. Державна акредитація організацій з управління правами на колективній основі "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 4.3. Право на фонограму
  Виробником фонограми є особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків або відображень цих звуків. В силу презумпції, встановленої ст. 1322 ЦК РФ, за відсутності доказів іншого, виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його упаковці.
 3. Стаття 1326. Використання фонограми, опублікованої в комерційних цілях
  1. Публічне виконання фонограми, опублікованої в комерційних цілях, а також її повідомлення в ефір або по кабелю допускається без дозволу власника виключного права на фонограму і володаря виключного права на зафіксоване в цій фонограмі виконання, але з виплатою їм винагороди. 2. Збір з користувачів винагороди, передбаченого пунктом 1 цієї статті, і
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 6. § 2. Суб'єкти авторського права
  Автори творів. Суб'єктами авторського права є особи, яким належать суб'єктивні авторські права щодо твору. Володарями авторських прав можуть бути російські громадяни, іноземці, особи без громадянства, їх спадкоємці та інші правонаступники. Право на твір для кожної категорії суб'єктів виникає у зв'язку з різними юридичними фактами - створенням
 7. 2.5. Організації, які здійснюють управління правами на колективній основі
  Управління авторськими і суміжними правами на колективній основі в російському законодавстві з'явилося порівняно недавно. Вперше організації, що управляють майновими правами авторів і власників суміжних прав на колективній основі, до числа суб'єктів авторського права були віднесені ЗоАП (ст. 44). Такі організації створювалися безпосередньо власниками авторських і суміжних прав і
 8. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua