Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору


1. За ліцензійним договором одна сторона - автор або інший правовласник (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання цього твору у встановлених договором межах.
КонсультантПлюс: примітка.
Ліцензійний договір про надання права використання твору не підлягає державній реєстрації, так як для виникнення, здійснення і захисту авторських прав не вимагається реєстрація твору чи дотримання будь-яких інших формальностей (пункт 2 статті 1232, пункт 4 статті 1259 цього Кодексу).
2. Ліцензійний договір укладається у письмовій формі. Договір про надання права використання твору в періодичному друкованому виданні може бути укладений в усній формі.
3. Висновок ліцензійних договорів про надання права використання програми для ЕОМ чи бази даних допускається шляхом укладення кожним користувачем з відповідним правовласником договору приєднання, умови якого викладені на об'єкті придбання примірнику таких програми або бази даних або на упаковці цього примірника. Початок використання таких програми або бази даних користувачем, як воно визначається цими умовами, означає його згоду на укладення договору.
4. У возмездном ліцензійному договорі має бути вказаний розмір винагороди за використання твору або порядок обчислення такої винагороди.
У такому договорі може бути передбачено виплату ліцензіару винагороди у формі фіксованих разових або періодичних платежів, процентних відрахувань від доходу (виручки) або в іншій формі.
Уряд Російської Федерації має право встановлювати мінімальні ставки авторської винагороди за окремі види використання творів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору "
 1. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 4. Види авторських договорів
  . Виступаючи в якості особливого виду цивільно-правового договору, авторський договір, у свою чергу, підрозділяється на ряд різновидів, кожна з яких має свої особливості. Насамперед, як уже зазначалося , виділяються авторські договори про відчуження майнових прав та авторські ліцензійні договори. За договором про відчуження виключного права на твір автор або інший
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [ а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р . даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 7. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власності
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 8. 3.1. Договір про відчуження виключного права на твір
  Правовласник може розпорядитися своїм винятковим правом на результат інтелектуальної діяльності будь-яким способом, що не суперечить закону і суті такого виняткового права, в тому числі шляхом його відчуження за договором іншій особі (ст. 1233 ЦК РФ). Згідно ст. 1234 ГК РФ за договором про відчуження виключного права одна сторона (правовласник) передає або
 9. 3.2. Ліцензійний договір про надання права використання твору
  Ліцензійні договори прийшли на зміну договорами про надання прав на винятковій або невиключної основі. Відповідно до ст. 1286 ГК РФ, за ліцензійним договором одна сторона - автор або інший правовласник (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання цього твору у встановлених договором межах. Характерною
 10. 3.4. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  ГК РСФСР 1964 года подробно регулировал основания, форму и объем ответственности по авторским договорам. Статья 511 предусматривала ответственность автора - в предусмотренных законом случаях он обязан был возвратить полученное по договору авторское вознаграждение. Ответственность за нарушение договора другой стороны - организации - сводилась к тому, что если организация не осуществит или не
© 2014-2022  yport.inf.ua