Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1287. Особливі умови видавничого ліцензійного договору


1. За договором про надання права використання твору, укладеним автором або іншим правовласником з видавцем, тобто з особою, на яку відповідно до договору покладається обов'язок видати твір (видавничий ліцензійний договір), ліцензіат зобов'язаний почати використання твори не пізніше терміну, встановленого в договорі. При невиконанні цього обов'язку ліцензіар має право відмовитися від договору без відшкодування ліцензіату завданих такою відмовою збитків.
У разі відсутності в договорі конкретного терміну початку використання твору таке використання має бути розпочато в строк, звичайний для даного виду творів та способу їх використання. Такий договір може бути розірваний ліцензіаром на підставах та в порядку, які передбачені статтею 450 цього Кодексу.
2. У разі розірвання видавничого ліцензійного договору на підставі положень, передбачених пунктом 1 цієї статті, ліцензіар має право вимагати виплати йому винагороди, передбаченого даним договором, у повному розмірі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 1287. Особливі умови видавничого ліцензійного договору"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі ] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [ кауза] -
 2. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 3. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 4. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 5. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  Важко уявити собі таку ж область з внутрішньо властивою тенденцією до виходу за рамки однієї держави, як авторське право , з яким в аспекті міжнародного приватного права майже кожен стикається в повсякденному житті практично щогодини. Можливість користування результатами творчої діяльності окремих осіб та її невід'ємної частини - авторського права - і відповідно мати справу
 6. Види авторських договорів
  . Виступаючи в якості особливого виду цивільно-правового договору, авторський договір, у свою чергу, підрозділяється на ряд різновидів, кожна з яких має свої особливості. Насамперед, як уже зазначалося, виділяються авторські договори про відчуження майнових прав і авторські ліцензійні договори. За договором про відчуження виключного права на твір автор або інший
 7. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі -продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 8. 3.2. Ліцензійний договір про надання права використання твору
  Ліцензійні договори прийшли на зміну договорами про надання прав на винятковій або невиключної основі . Відповідно до ст. 1286 ГК РФ, за ліцензійним договором одна сторона - автор або інший правовласник (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання цього твору у встановлених договором межах. Характерною
 9. 3.4. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
  ГК РРФСР 1964 року детально регулював підстави, форму та обсяг відповідальності за авторськими договорами. Стаття 511 передбачала відповідальність автора - у передбачених законом випадках він був повернути отримане за договором авторську винагороду. Відповідальність за порушення договору іншого боку - організації - зводилася до того, що якщо організація не здійснить або не 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
 10. Глава 35 ЦК об'єднує договори, предметом яких служать житлові приміщення, а метою - їх надання контрагентам для проживання. Йдеться, таким чином, про договори, пов'язаних з однією з основних потреб громадян - у житло. Особливу значимість задоволення саме цієї потреби громадян підкреслила Конституція Російської Федерації. Її гл. 2 ("Права і свободи людини і громадянина")
  Глава 35 ГК объединяет договоры, предметом которых служат жилые помещения, а целью - их предоставление контрагентам для проживания. Речь идет, таким образом, о договорах, связанных с одной из основных потребностей граждан - в жилье. Особую значимость удовлетворения именно этой потребности граждан подчеркнула Конституция Российской Федерации. Ее гл. 2 ("Права и свободы человека и гражданина")
© 2014-2022  yport.inf.ua