Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1497. Експертиза заявки на товарний знак і внесення змін до документів заявки


1. Експертиза заявки на товарний знак проводиться федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Експертиза заявки включає формальну експертизу та експертизу позначення, заявленого в якості товарного знака (заявленого позначення).
2. У період проведення експертизи заявки на товарний знак заявник вправі до прийняття по ній рішення доповнювати, уточнювати або виправляти матеріали заявки, в тому числі шляхом подання додаткових матеріалів.
Якщо в додаткових матеріалах міститься перелік товарів, не зазначених у заявці на дату її подачі, або суттєво змінюється заявлене позначення товарного знака, такі додаткові матеріали не приймаються до розгляду. Вони можуть бути оформлені й подані заявником як самостійна заявка.
3. Зміна в заявці на товарний знак відомостей про заявника, у тому числі в разі передачі або переходу права на реєстрацію товарного знака або внаслідок зміни найменування або імені заявника, а також виправлення в документах заявки очевидних і технічних помилок може бути внесено до державної реєстрації товарного знака (стаття 1503).
4. У період проведення експертизи заявки на товарний знак федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності має право запросити у заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе.
Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців з дня отримання ним відповідного запиту або копій матеріалів, зазначених у відповідному запиті заявника, за умови, що дані копії були запитані заявником протягом місяця з дня отримання ним запиту федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності. Якщо заявник у вказаний термін не подасть запитувані додаткові матеріали або клопотання про продовження встановленого для їх подання строку, заявка визнається відкликаною на підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності. За клопотанням заявника встановлений для подання додаткових матеріалів термін може бути продовжений зазначеним федеральним органом, але не більше ніж на шість місяців.
На додаткові матеріали, які містять перелік товарів, не зазначених у заявці на дату її подачі, або суттєво змінюють заявлене позначення товарного знака, поширюються правила пункту 2 цієї статті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1497. Експертиза заявки на товарний знак і внесення змін до документів заявки "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 3. Стаття 1500. Оскарження рішень за заявкою на товарний знак
  КонсультантПлюс: примітка. Палата з патентних спорів реорганізована у формі приєднання до Федеральних інституту промислової власності (розпорядження Уряду РФ від 01.12.2008 N 1791-р). 1. Рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про відмову в прийнятті заявки на товарний знак до розгляду, про державну реєстрацію товарного знака,
 4. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 6. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 7. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 8. 8.1. Досудовий порядок врегулювання спорів між споживачем і продавцем (виробником, виконавцем). Порядок пред'явлення претензії і задоволення претензійних вимог
  Закон про захист прав споживачів передбачає два варіанти захисту прав споживачів. Перший варіант захисту увазі досудову захист, тобто претензійний виробництво, а другий варіант захисту порушених прав є судовим (позовною). Позасудовий порядок захисту прав споживачів полягає в тому, що споживач, чиї права порушені, може спочатку пред'явити вимоги про захист
 9. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 10. § 2. Товарні біржі
  Поняття товарної біржі . Правове становище товарних бірж визначається Законом РФ від 20 лютого 1992 р. (з ізм. від 30 квітня 1993 р) «Про товарні біржі і біржової торгівлі» (далі - Закон про товарні біржі) [1]. До числа спеціальних нормативних актів, регулюють діяльність товарних бірж, належать також постанову Уряду РФ від 24 лютого 1994 р. № 152 «Про затвердження Положення про
© 2014-2022  yport.inf.ua