Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1452. Державна реєстрація топології інтегральної мікросхеми


1. Правовласник протягом терміну дії авторського права на топологію інтегральної мікросхеми (стаття 1457) може за своїм бажанням зареєструвати топологію у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Топологія, що містить відомості, що становлять державну таємницю, державної реєстрації не підлягає. Особа, яка подала заявку на видачу свідоцтва про державну реєстрацію топології (заявник), несе відповідальність за розголошення відомостей про топологію, що містить державну таємницю, відповідно до законодавства Російської Федерації.
2. Якщо до подачі заявки на видачу свідоцтва про державну реєстрацію топології (заявка на реєстрацію) мало місце використання топології, заявка може бути подана у строк, що не перевищує двох років з дня першого використання топології.
3. Заявка на реєстрацію повинна стосуватися однієї топології і містити:
1) заяву про державну реєстрацію топології із зазначенням особи, на ім'я якого запитується державна реєстрація, а також автора, якщо він не відмовився бути згаданим у якості такого, місця проживання або місця перебування кожного з них, дати першого використання топології, якщо воно мало місце;
2) депоновані матеріали, що ідентифікують топологію, включаючи реферат;
3) документ, що підтверджує сплату мита у встановленому розмірі або підстави для звільнення від сплати мита, або для зменшення її розміру, або для відстрочення її сплати.
4. Правила оформлення заявки на реєстрацію встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
5. На підставі заявки на реєстрацію федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності перевіряє наявність необхідних документів та їх відповідність вимогам пункту 3 цієї статті. При позитивному результаті перевірки вказаний федеральний орган вносить топологію до Реєстру топологій інтегральних мікросхем, видає заявникові свідоцтво про державну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми та публікує відомості про зареєстровану топології в офіційному бюлетені.
За запитом федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності або за власною ініціативою заявник вправі до публікації відомостей в офіційному бюлетені доповнювати, уточнювати і виправляти матеріали заявки на реєстрацію.
6. Порядок державної реєстрації топологій, форми свідоцтв про державну реєстрацію, перелік що вказуються в свідоцтвах відомостей та перелік відомостей, що публікуються федеральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності в офіційному бюлетені, встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
7. Договори про відчуження та заставу виключного права на зареєстровану топологію, ліцензійні договори про надання права використання зареєстрованої топології і перехід виключного права на таку топологію до інших осіб без договору підлягають державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Відомості про зміну правовласника і обтяжень виключного права на топологію вносяться до Реєстру топологій інтегральних мікросхем на підставі зареєстрованого договору чи іншого правовстановлюючого документа і публікуються в зазначеному офіційному бюлетені.
8. Відомості, внесені до Реєстру топологій інтегральних мікросхем, вважаються достовірними, якщо не доведено інше. Відповідальність за достовірність поданих для реєстрації відомостей несе заявник.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1452. Державна реєстрація топології інтегральної мікросхеми "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 2. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 3. § 3. Правова охорона топології інтегральної мікросхеми
  Поняття топології інтегральної мікросхеми. Даний об'єкт правової охорони являє собою зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та зв'язків між ними. Матеріальним носієм топології виступає кристал інтегральної мікросхеми, тобто частина напівпровідникової пластини, в обсязі і на поверхні якої
 4. 1.5. Об'єкти авторського права
  Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 5. Примітки
  1.Спеціальние застереження вимагає вживання поняття «метод правового регулювання» стосовно до коллизионному і матеріально-правового регулювання у міжнародному приватному праві. Справа в тому, що в доктрині була висловлена має під собою досить серйозні підстави позиція, відповідно до якої основним методом регулювання відносин у сфері
 6. Стаття 1249. Патентні і інші мита
  1. За вчинення юридично значущих дій, пов'язаних з патентом на винахід, корисну модель, промисловий зразок або селекційне досягнення, з державною реєстрацією програми для ЕОМ, бази даних, топології інтегральної мікросхеми, товарного знаку і знака обслуговування, з державною реєстрацією та наданням виключного права на найменування місця походження
 7. Стаття 1450. Автор топології інтегральної мікросхеми
  Автором топології інтегральної мікросхеми визнається громадянин, творчою працею якої створено таку топологія. Особа, зазначена як автор у заявці на видачу свідоцтва про державну реєстрацію топології інтегральної мікросхеми, вважається автором цієї топології, якщо не доведено
 8. Стаття 1451. Співавтори топології інтегральної мікросхеми
  1. Громадяни, що створили топологію інтегральної мікросхеми спільною творчою працею, визнаються співавторами. 2. Кожен із співавторів має право використовувати топологію на свій розсуд, якщо угодою між ними не передбачено інше. 3. До відносин співавторів, пов'язаним з розподілом доходів від використання топології і з розпорядженням винятковим правом на топологію, відповідно
 9. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 10. 4.5. Право виробника бази даних
  Бази даних - відносно нові для російського законодавства об'єкти. Вперше в якості об'єктів авторського права вони були закріплені в Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р. Далі особливий режим охорони цих об'єктів встановлювався Законом РФ від 23 вересня 1992 р. N 3523-1 "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних".
© 2014-2022  yport.inf.ua