Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1234. Договір про відчуження виключного права


1. За договором про відчуження виключного права одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації в повному обсязі іншій стороні (набувачеві).
2. Договір про відчуження виключного права укладається у письмовій формі і підлягає державній реєстрації у випадках, передбачених пунктом 2 статті 1232 цього Кодексу. Недотримання письмової форми або вимоги про державну реєстрацію тягне недійсність договору.
3. За договором про відчуження виключного права набувач зобов'язується сплатити правовласнику передбачене договором винагороду, якщо договором не передбачено інше.
При відсутності в безкоштовне договорі про відчуження виключного права умови про розмір винагороди або порядок його визначення договір вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені пунктом 3 статті 424 цього Кодексу, не застосовуються.
4. Виключне право на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації переходить від правовласника до набувача в момент укладення договору про відчуження виключного права, якщо угодою сторін не передбачено інше. Якщо договір про відчуження виключного права підлягає державній реєстрації (пункт 2 статті 1232), виключне право на такий результат або на такий засіб переходить від правовласника до набувача в момент державної реєстрації цього договору.
5. При істотному порушенні набувачем обов'язку виплатити правовласнику у встановлений договором про відчуження виключного права термін винагороду за придбання виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (підпункт 1 пункту 2 статті 450) колишній правовласник вправі вимагати в судовому порядку переведення на себе прав набувача виключного права та відшкодування збитків, якщо виключне право перейшло до його набувачеві.
Якщо виключне право не перейшло до набувача, то при порушенні ним обов'язку сплатити у встановлений договором строк винагороду за придбання виключного права правовласник може відмовитися від договору в односторонньому порядку і вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1234. Договір про відчуження виключного права "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  статтях глави 69 ЦК. За своїм обсягом це приблизно відповідає загальним положенням про інтелектуальну власність, які пропонувалося включити до Цивільного кодексу в якості альтернативи частини четвертої Кодексу в її нинішньому вигляді. Однак своїм змістом норми глави 69 ЦК істотно відрізняються від того, що пропонувалося авторами альтернативного проекту * (135). Про надуманих поняттях
 3. § 4. Авторські договори
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
 4. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  стаття 1107 Кодексу) можуть бути застосовані до відносин сторін лише за наявності доказів, що підтверджують, що отримана однією із сторін грошова сума явно перевищує вартість переданого іншій стороні ". --- --- Вісник ВАС РФ. 1998. N 11. С. 13 - 14. На думку Л. Новосьолова, нееквівалентність виконання, виробленого за недійсним правочином, має
 5. Види авторських договорів
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
 6. § 4. Товариство з обмеженою відповідальністю
  договірними організаціями) і виробничого кооперативу (в основі якого лежить статут) установчими документами товариства є що укладається засновниками установчий договір і затверджується ними статут, а якщо суспільство створюється однією особою - тільки що затверджується їм статут. Якщо потім число учасників товариства збільшується з одного до двох і більше, вони повинні укласти установчий
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 8. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  стаття потребує зміни за моделлю п. 4 ст. 218 ЦК. Доцільно закріпити в ст. 219 ГК норму про те, що право власності на об'єкт нерухомості виникає з моменту придбання ним ознак, зазначених у п. 1 ст. 130 ЦК. Це правило в найбільшій мірі відповідає інтересам власника і в той же час, як і в випадку з п. 4 ст. 218 ГК, потребують від нього зареєструвати право власності
 9. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про таких договорах, змістом
 10. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  1234). Під "місцем проживання" ("місцем знаходження") або "місцем виготовлення "(" місцем зберігання ") закон має на увазі відповідне місце в момент виникнення зобов'язання. При зміні цього місця до моменту виконання зобов'язання повинні за аналогією застосовуватися правила абз. 5 ст. 316 ЦК. Боржник зобов'язаний повідомити кредитора про подібний зміні. Зобов'язання ж має бути виконане в
© 2014-2022  yport.inf.ua