Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1235. Ліцензійний договір


1. За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання такого результату або такого засобу в передбачених договором межах.
Ліцензіат може використовувати результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені ліцензійним договором. Право використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації, прямо не зазначене в ліцензійному договорі, що не вважається наданим ліцензіату.
2. Ліцензійний договір укладається у письмовій формі, якщо цим Кодексом не передбачено інше.
Ліцензійний договір підлягає державній реєстрації у випадках, передбачених пунктом 2 статті 1232 цього Кодексу.
Недотримання письмової форми або вимоги про державну реєстрацію тягне за собою недійсність ліцензійного договору.
3. У ліцензійному договорі має бути вказана територія, на якій допускається використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації. Якщо територія, на якій допускається використання такого результату або такого засобу, в договорі не вказана, ліцензіат має право здійснювати їх використання на всій території Російської Федерації.
4. Термін, на який укладається ліцензійний договір, не може перевищувати строк дії виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації.
У випадку, коли в ліцензійному договорі строк його дії не визначений, договір вважається укладеним на п'ять років, якщо цим Кодексом не передбачено інше.
У разі припинення виключного права ліцензійний договір припиняється.
5. За ліцензійним договором ліцензіат зобов'язується сплатити ліцензіару обумовлену договором винагороду, якщо договором не передбачено інше.
При відсутності в безкоштовне ліцензійному договорі умови про розмір винагороди або порядок його визначення договір вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені пунктом 3 статті 424 цього Кодексу, не застосовуються.
6. Ліцензійний договір повинен передбачати:
1) предмет договору шляхом вказівки на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації, право використання яких надається за договором, із зазначенням у відповідних випадках номера і дати видачі документа, що посвідчує виключне право на такий результат або на такий засіб (патент, свідоцтво);
2) способи використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації.
7. Перехід виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації до нового правовласнику не є підставою для зміни або розірвання ліцензійного договору, укладеного попереднім правовласником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1235. Ліцензійний договір "
 1. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 2. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. ---
 5. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  Права та обов'язки платників податків. Права платників податків передбачені в ст. 12 Закону «Про основи податкової системи в РФ». Серед них присутні права як процесуального (право знайомитися з актами податкових перевірок, робити пояснення щодо обчислення та сплати податків і за актами проведених перевірок), так і матеріального характеру (право на судову і адміністративну захист
 6. § 3 . Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  Предмет виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановленнями
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [ а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 9. § 2. Елементи договору оренди
  Сторони договору оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути
 10. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Загальні положення. Зміст договорів на виконання НДР і ДКР утворюють взаємні права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види , а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість
© 2014-2022  yport.inf.ua