Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1398. Визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок


1. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок може бути протягом терміну його дії визнано недійсним повністю або частково у випадках:
1) невідповідності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка умовам патентоспроможності, встановленим цим Кодексом;
2) наявності у формулі винаходу чи корисної моделі або в переліку суттєвих ознак промислового зразка, що містяться в рішенні про видачу патенту, ознак, відсутніх на дату подання заявки в описі винаходу чи корисної моделі і у формулі винаходу або корисної моделі (якщо заявка на винахід або корисну модель на дату її подачі містила таку формулу) або на зображеннях вироби;
3) видачі патенту за наявності декількох заявок на ідентичні винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, що мають одну і ту ж дату пріоритету, з порушенням умов, передбачених статтею 1383 цього Кодексу;
4) видачі патенту із зазначенням у ньому в якості учасника або патентовласника особи, яка не є таким відповідно до цим Кодексом, або без зазначення в патенті як автора або патентовласника особи, яка є таким відповідно до цього Кодексу.
2. Видача патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок може бути оскаржена будь-якою особою, якому стало відомо про порушення, передбачені підпунктами 1 - 3 пункту 1 цієї статті, шляхом подання заперечення в палату по патентних спорах.
Видача патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок може бути оскаржена в судовому порядку будь-якою особою, якому стало відомо про порушення, передбачені підпунктом 4 пункту 1 цієї статті.
3. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок визнається недійсним повністю або частково на підставі рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, прийнятого відповідно до пунктів 2 і 3 статті 1248 цього Кодексу, або вступило в законну силу рішення суду.
У разі визнання патенту недійсним частково на винахід, корисну модель або промисловий зразок видається новий патент.
4. Патент на винахід, корисну модель або промисловий зразок, визнаний недійсним повністю або частково, анулюється з дня подачі заявки на патент.
Ліцензійні договори, укладені на основі патенту, визнаного згодом недійсним, зберігають дію в тій мірі, в якій вони були виконані до моменту винесення рішення про недійсність патенту.
5. Визнання патенту недійсним означає скасування рішення федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності про видачу патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок (стаття 1387) та анулювання запису у відповідному державному реєстрі (пункт 1 статті 1393).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1398. Визнання недійсним патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 3. 5. Зміст договору
  Під змістом цивільно-правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) та про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
 4. § 2. Міжнародно-правова охорона промислової власності
  Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 р. і інші угоди з питань промислової власності. Для забезпечення закордонного визнання та охорони прав винахідників і творців інших об'єктів охорони промислової власності полягають міжнародні (міжнародно-правові) угоди, покликані подолати територіальний характер дії прав промислової
 5. § 4. Правове регулювання прав промислової власності іноземців на території Російської Федерації
  Об'єктивна картина стану правового регулювання промислової власності в Російській Федерації, в тому числі привабливості російського ринку для іноземних заявників, може бути найбільш адекватним чином представлена завдяки статистиці. Зокрема, дані ВОІВ та Роспатенту про державну реєстрацію об'єктів промислової власності в РФ такі: якщо в 1993р. було подано
 6. Стаття 1363. Терміни дії виключних прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок
  1. Термін дії виключного права на винахід, корисну модель, промисловий зразок і засвідчує це право патенту обчислюється з дня подачі першої заявки на видачу патенту у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності та за умови дотримання вимог, встановлених цим Кодексом, становить: двадцять років - для винаходів; десять
 7. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 8. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
© 2014-2022  yport.inf.ua