Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1370. Службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок


1. Винахід, корисна модель чи промисловий зразок, створені працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, визнаються відповідно службовим винаходом, службової корисною моделлю або службовим промисловим зразком.
2. Право авторства на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок належить працівнику (автору).
3. Виключне право на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок і право на отримання патенту належать роботодавцю, якщо трудовим або іншим договором між працівником і роботодавцем не передбачено інше.
4. При відсутності в договорі між роботодавцем і працівником угоди про інше (пункт 3 цієї статті) працівник повинен письмово повідомити роботодавця про створення у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця такого результату, щодо якого можлива правова охорона.
Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців з дня повідомлення його працівником не подасть заявку на видачу патенту на відповідні службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, не передасть право на одержання патенту на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок іншій особі або не заявить працівникові про збереження інформації про відповідний результаті інтелектуальної діяльності в таємниці, право на отримання патенту на такі винахід, корисну модель або промисловий зразок належить працівнику. У цьому випадку роботодавець протягом терміну дії патенту має право використання службового винаходу, службової корисної моделі чи службового промислового зразка у власному виробництві на умовах простої (невиключної) ліцензії з виплатою патентовласнику компенсації, розмір, умови і порядок виплати якої визначаються договором між працівником і роботодавцем , а в разі спору - судом.
Якщо роботодавець отримає патент на службовий винахід, службову корисну модель чи службовий промисловий зразок, або прийме рішення про збереження інформації про такі винаході, корисної моделі чи промисловому зразку в таємниці і повідомить про це працівникові, або передасть право на отримання патенту іншій особі, або не отримає патент по поданій ним заявці по залежних від нього причин, працівник має право на винагороду. Розмір винагороди, умови та порядок його виплати роботодавцем визначаються договором між ним і працівником, а в разі спору - судом.
Уряд Російської Федерації має право встановлювати мінімальні ставки винагороди за службові винаходи, службові корисні моделі, службові промислові зразки.
5. Винахід, корисна модель чи промисловий зразок, створені працівником з використанням грошових, технічних чи інших матеріальних коштів роботодавця, але не у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, не є службовими. Право на одержання патенту і виключне право на такі винахід, корисну модель або промисловий зразок належать працівнику. У цьому випадку роботодавець має право за своїм вибором вимагати надання йому безоплатної простий (невиключної) ліцензії на використання створеного результату інтелектуальної діяльності для власних потреб на весь термін дії авторського права чи відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку із створенням таких винаходу, корисної моделі чи промислового зразка .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1370. Службовий винахід, службова корисна модель, службовий промисловий зразок "
 1. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 2. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 3. § 2. Суб'єкти патентного права
  Автори. У відносинах, пов'язаних із створенням, реєстрацією та використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, бере участь велика кількість суб'єктів, представлених як громадянами, так і юридичними особами. До їх числа відносяться творці творчих рішень, патентообладатели, їх правонаступники, федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності, патентні
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1 . AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Стаття 147. Порушення винахідницьких і патентних прав Коментар до статті 147
  Як зазначалося вище, ч. 1 ст. 44 Конституції РФ гарантує кожному також свободу наукового, технічного та інших видів творчості, результати яких є інтелектуальною власністю, що охороняється законом. Як і відносно авторських і суміжних прав, за найбільш серйозні посягання на винахідницькі і патентні права встановлена кримінальна відповідальність. Об'єктом злочину,
 6. 4. Злочини, що посягають на соціально-економічні права і свободи
  Захист економічних, соціальних і культурних прав громадянина проголошена багатьма державами. У прийнятому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, який набрав чинності в Росії 3 січня 1976, йдеться про визнання державами, які беруть участь у Пакті, права кожної людини на справедливі і сприятливі умови праці,
 7. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 8. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 9. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  Суб'єкти інноваційної діяльності. У відсутність законодавчо встановленого кола осіб, що беруть участь в інноваційному процесі, виникають додаткові труднощі при визначенні фігури, що володіє статусом суб'єкта інноваційної діяльності. З урахуванням даного в першому параграфі цієї глави визначення, сформулюємо якийсь якісний інтегральний критерій, який Комерційне право. Ч. II.
 10. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
© 2014-2022  yport.inf.ua