Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1334. Виключне право виробника бази даних


1. Виробнику бази даних, створення якої (включаючи обробку або подання відповідних матеріалів) вимагає істотних фінансових, матеріальних, організаційних чи інших витрат, належить виключне право витягати з бази даних матеріали і здійснювати їх подальше використання в будь-якій формі і будь-яким способом (виключне право виробника бази даних). Виробник бази даних може розпоряджатися зазначеним винятковим правом. За відсутності доказів іншого базою даних, створення якої вимагає істотних витрат, визнається база даних, що містить не менше десяти тисяч самостійних інформаційних елементів (матеріалів), що становлять зміст бази даних (абзац другий пункту 2 статті 1260).
Ніхто не має права витягувати з бази даних матеріали і здійснювати їх подальше використання без дозволу правовласника, крім випадків, передбачених цим Кодексом. При цьому під витягом матеріалів розуміється перенесення всього змісту бази даних або істотної частини складових її матеріалів на інший інформаційний носій з використанням будь-яких технічних засобів і в будь-якій формі.
2. Виключне право виробника бази даних визнається і діє незалежно від наявності і дії авторських і інших виняткових прав виробника бази даних та інших осіб на складові базу даних матеріали, а також на базу даних в цілому як складений твір.
3. Особа, яка правомірно користується базою даних, має право без дозволу правовласника витягати з такої бази даних матеріали і здійснювати їх подальше використання в особистих, наукових, освітніх та інших некомерційних цілях в обсязі, виправданому зазначеними цілями, і в тій мірі, в якій такі дії не порушують авторські права виробника бази даних та інших осіб.
Використання матеріалів, витягнутих з бази даних, способом, що передбачає отримання до них доступу необмеженого кола осіб, повинно супроводжуватися вказівкою на базу даних, з якої ці матеріали вилучені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1334. Виключне право виробника бази даних "
 1. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  Кодифікація законодавства про інтелектуальну власність в Російській Федерації. У всьому світі законодавство про інтелектуальну власність представлено спеціальними законами, присвяченими правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. § 5. Охорона суміжних прав
  Загальні положення. Поряд з охороною прав авторів творів науки, літератури і мистецтва російське авторське право визнає і охороняє права виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного та кабельного мовлення, творців баз даних і публікаторів творів, що перейшли в суспільне надбання. Права зазначених осіб зважаючи на їх близькості і тісного зв'язку з правами авторів іменуються
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 2. Види джерел МПП
  1. Національний закон. Підзаконні акти. Питання кодифікації міжнародного приватного права в практиці різних держав Значне число сучасних підручників і курсів з міжнародного приватного права при перерахуванні видів його джерел оперують категорією «внутрішнє законодавство» на противагу поняттю «національний закон» 91. Деякі дослідники використовують більш загальний термін
 6. 3. Пpеступлений пpотив здоpовья населення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин
  До пpеступлений пpотив здоpовья населення, сполучених з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих або отруйних речовин, відносяться такі найбільш небезпечні з усіх злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі, як незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів або психотропних речовин
 7. Стаття 1307. Договір про відчуження виключного права на об'єкт суміжних прав
  КонсультантПлюс: примітка. Договір про відчуження виключного права на об'єкт суміжних прав не підлягає державній реєстрації, так як для виникнення, здійснення і захисту суміжних прав не потрібна реєстрація їх об'єкта або дотримання будь-яких інших формальностей (пункт 2 статті 1232, пункт 2 статті 1304 цього Кодексу). За договором про відчуження виключного права на
 8. Стаття 1333. Виробник бази даних
  1. Виробником бази даних визнається особа, яка організувала створення бази даних і роботу по збору, обробці і розташуванням складових її матеріалів. За відсутності доказів іншого виробником бази даних визнається громадянин або юридична особа, ім'я або найменування яких зазначено звичайним чином на примірнику бази даних і (або) його упаковці. 2. Виробнику бази даних
 9. Стаття 1335. Термін дії виключного права виробника бази даних
  1. Виключне право виробника бази даних виникає в момент завершення її створення і діє протягом п'ятнадцяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком її створення. Виключне право виробника бази даних, оприлюдненої у вказаний період, діє протягом п'ятнадцяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком її оприлюднення. 2. Строки, передбачені
 10. Стаття 1336. Дія виключного права виробника бази даних на території Російської Федерації
  1. Виключне право виробника бази даних діє на території Російської Федерації у випадках, коли: виробник бази даних є громадянином Російської Федерації або російським юридичною особою; виготовлювач бази даних є іноземним громадянином або іноземною юридичною особою за умови, що законодавством відповідної іноземної держави
© 2014-2022  yport.inf.ua