Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013
Арбітражний процесуальний кодекс РФ прийнятий Державною Думою 14 червня 2002 З тих пір Кодекс застосовується більше 10 років, і судовою практикою накопичені великі матеріали , що стосуються тлумачення і застосування його норм.
У цьому виданні наводяться матеріали судової практики та коментарі щодо застосування положень АПК РФ з 2002 по 2012 р. Книга підготовлена на основі правових позицій, сформульованих у рішеннях Європейського Суду з прав людини, Конституційного Суду України, Вищого Арбітражного Суду РФ, Верхів-ного Суду РФ. При цьому використовуються як постанови Президії ВАС РФ по конкретних справах, так і по-становлення пленумів, огляди судово-арбітражної практики, в яких тим чи іншим чином ілюструє або роз'яснюється зміст відповідної статті АПК РФ.
Скориставшись цим виданням, читач зможе не лише ознайомитися з текстом АПК РФ, а й б-будів переглянути всю наявну на даний момент судову практику щодо застосування відповідаю-щей статті АПК РФ.
Видання призначене не тільки для суддів арбітражних судів, але і для учасників арбітражного процес-са, адвокатів, що представляють інтереси сторін в арбітражному суді, юристів, а також викладачів і студентів юридичних вузів.
Текст АПК РФ наводиться з урахуванням всіх змін, внесених в період з 2002 по 2012 р., у тому числі в редак-ції Федерального закону № 86-ФЗ, яка набрала чинності з 24 вересня 2012 р .
АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС: 10 РОКІВ застосувала-НИЯ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражними судами
Стаття 2. Завдання судочинства в арбітражних судах
Стаття 3. Законодавство про судочинство в ар-арбітражного судах
Стаття 4. Право на звернення до арбітражного суду
Стаття 5. Незалежність суддів арбітражних судів
Стаття 6. Законність при розгляді справ арбітраж-ним судом
Стаття 6.1. Розумні строки судочинства в арбітражних судах і виконання судового акта
Стаття 7. Рівність всіх перед законом і судом
Стаття 8. Рівноправність сторін
Стаття 9. Змагальність
Стаття 10. Безпосередність судового разбіратель-ства
Стаття 11. Гласність судового розгляду
Стаття 12. Мова судочинства
Стаття 13. Нормативні правові акти, що застосовуються при розгляді справ
Стаття 14. Застосування норм іноземного права
Стаття 15. Судові акти арбітражного суду
Стаття 16. Обов'язковість судових актів
Глава 2. СКЛАД АРБІТРАЖНОГО СУДУ
Стаття 17. Одноосібне і колегіальний розгляд справ
Стаття 18. Формування складу суду
Стаття 19. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів
Стаття 20. Порядок вирішення питань судом в колеги-альном складі. Особлива думка судді
Глава 3. ВІДВОДИ
Стаття 21. Відвід судді
Стаття 22. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
Стаття 23. Відведення помічника судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача
Стаття 24. Заяви про самовідводи та про відводи
Стаття 25. Порядок вирішення заявленого відводу
Стаття 26. Наслідки задоволення заяви про відвід
Глава 4. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів
Стаття 27. Підвідомчість справ арбітражному суду
Стаття 28. Підвідомчість економічних суперечок та інших справ, що виникають з цивільних правовідносин
Стаття 29. Підвідомчість економічних суперечок та інших справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
Стаття 30. Підвідомчість справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 31. Підвідомчість справ про оскарження рі-шень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
Стаття 32. Підвідомчість арбітражним судам справ про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Стаття 33. Спеціальна підвідомчість справ арбітражних судах
§ 2. Підсудність
Стаття 34. Підсудність справ арбітражним судам
Стаття 35. Пред'явлення позову за місцем знаходження або місцем проживання відповідача
Стаття 36. Підсудність за вибором позивача
Стаття 37. Договірна підсудність
Стаття 38. Виключна підсудність
Стаття 39. Передача справи з одного арбітражного суду до іншого арбітражний суд
Глава 5. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ, І ІНШІ УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 40. Склад осіб, що у справі
Стаття 41. Права та обов'язки осіб, що у справі
Стаття 42. Права осіб, які не брали участь у справі, про права й про обов'язки яких арбітражний суд прийняв судовий акт
Стаття 43. Процесуальна правоздатність і процесу-альна дієздатність
Стаття 44. Сторони
Стаття 45. Заявники
Стаття 46. Участь у справі кількох позивачів або відповідь-чиков
Стаття 47. Заміна неналежного відповідача
Стаття 48. Процесуальне правонаступництво
Стаття 49. Зміна підстави або предмета позову, з-сування розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову, мирова угода
Стаття 50. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Стаття 51. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору
Стаття 52. Участь у справі прокурора
Стаття 53. Звернення на захист публічних інтересів, прав і законних інтересів інших осіб
Стаття 54. Інші учасники арбітражного процесу
Стаття 55. Експерт
Стаття 55.1. Спеціаліст
Стаття 56. Свідок
Стаття 57. Перекладач
Стаття 58. Помічник судді. Секретар судового засідання
Глава 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО В Арбітражному суді
Стаття 59. Ведення справ в арбітражному суді через представ-ників
Стаття 60. Особи, які не можуть бути представите-лями в арбітражному суді
Стаття 61. Оформлення та підтвердження повноважень представника
Стаття 62. Повноваження представника
Стаття 63. Перевірка повноважень осіб, що беруть участь у справі, та їх представників
Глава 7. Докази і доказування
Стаття 64. Докази
Стаття 65. Обов'язок доведення
Стаття 66. Подання та витребування доказів
Стаття 67. Належність доказів
Стаття 68. Допустимість доказів
Стаття 69. Підстави звільнення від доказування
Стаття 70. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
Стаття 71. Оцінка доказів
Стаття 72. Забезпечення доказів
Стаття 73. Судові доручення
Стаття 74. Порядок виконання судового доручення
Стаття 75. Письмові докази
Стаття 76. Речові докази
Стаття 77. Зберігання речових доказів
Стаття 78. Огляд і дослідження письмових і вещест-ських доказів за місцем їх знаходження
Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
Стаття 80. Розпорядження речовими доказ-ствами, що знаходяться в арбітражному суді
Стаття 81. Пояснення осіб, які беруть участь у справі
Стаття 82. Призначення експертизи
Стаття 83. Порядок проведення експертизи
Стаття 84. Комісійна експертиза
Стаття 85. Комплексна експертиза
Стаття 86. Висновок експерта
Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи
Стаття 87.1. Консультація фахівця
Стаття 88. Свідчення свідків
Стаття 89. Інші документи і матеріали
Глава 8. Забезпечувальні заходи АРБІТРАЖНОГО СУДУ
Стаття 90. Підстави забезпечувальних заходів
Стаття 91. Забезпечувальні заходи
Стаття 92. Заява про забезпечення позову
Стаття 93. Порядок розгляду заяви про забезпе-ванні позову
Стаття 94. Зустрічне забезпечення
Стаття 95. Заміна однієї забезпечувальний захід другий
Стаття 96. Виконання ухвали арбітражного суду про забезпечення позову
Стаття 97. Скасування забезпечення позову арбітражним судом
Стаття 98. Збитки та компенсації у зв'язку з забезпеченням позову
Стаття 99. Попередні забезпечувальні заходи
Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів
Глава 9. СУДОВІ ВИТРАТИ
Стаття 101. Склад судових витрат
Стаття 102. Сплата державного мита
Стаття 103. Ціна позову
Стаття 104. Підстави і порядок повернення або заліку дер-жавної мита
Стаття 105. Пільги щодо сплати державного мита
Стаття 106. Судові витрати
Стаття 107. Грошові суми, що підлягають виплаті екс-Перт, фахівцям, свідкам і перекладачам
Стаття 108. Внесення сторонами грошових сум, необ-хідних для оплати судових витрат
Стаття 109. Виплата грошових сум, належних експертам, спеціалістам, свідкам і перекладачам
Стаття 110. Розподіл судових витрат між лі-цями, що у справі
Стаття 111. Віднесення судових витрат на обличчя, зло-вживав своїми процесуальними правами
Стаття 112. Дозвіл питань про судові витрати
Глава 10. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ
Стаття 113. Встановлення та обчислення процесуальних строків
Стаття 114. Закінчення процесуальних строків
Стаття 115. Наслідки пропуску процесуальних строків
Стаття 116. Призупинення процесуальних строків
Стаття 117. Відновлення процесуальних строків
Стаття 118. Продовження процесуальних строків
Глава 11. СУДОВІ ШТРАФИ
Стаття 119. Накладення судових штрафів
Стаття 120. Порядок розгляду питання про накладення судового штрафу
Глава 12. Судові повідомлення
Стаття 121. Судові повідомлення
Стаття 122. Порядок направлення арбітражним судом копій судових актів
Стаття 123. Належне повідомлення
Стаття 124. Зміна найменування особи, зміна ад-реса під час провадження у справі
Розділ II. ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. Позовна ВИРОБНИЦТВО
Глава 13. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ
Стаття 125. Форма і зміст позовної заяви
Стаття 126. Документи, що додаються до позовної заявлений-нию
Стаття 127. Прийняття позовної заяви і порушення провадження у справі
Стаття 128. Залишення позовної заяви без руху
Стаття 129. Повернення позовної заяви
Стаття 130. З'єднання і роз'єднання кількох требо-ваний
Стаття 131. Відгук на позовну заяву
Стаття 132. Пред'явлення зустрічного позову
Глава 14. ПІДГОТОВКА СПРАВИ До судовий розгляд стуй
Стаття 133. Завдання підготовки справи до судового разбира-будівництві
Стаття 134. Термін підготовки справи до судового разбира-будівництві
Стаття 135. Дії з підготовки справи до судового розгляду
Стаття 136. Попереднє судове засідання
Стаття 137. Призначення справи до судового розгляду
Глава 15. Примирних процедур. СВІТОВЕ Угоді
Стаття 138. Примирення сторін
Стаття 139. Укладення мирової угоди
Стаття 140. Форма і зміст мирової угоди
Стаття 141. Затвердження арбітражним судом мирової угоди
Стаття 142. Виконання мирової угоди
Глава 16. ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
Стаття 143. Обов'язок арбітражного суду зупинити провадження у справі
Стаття 144. Право арбітражного суду зупинити провадження у справі
Стаття 145. Строки зупинення провадження у справі
Стаття 146. Відновлення провадження у справі
Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
Глава 17. Залишення заяви без розгляду
Стаття 148. Підстави для залишення позовної заяви без розгляду
Стаття 149. Порядок і наслідки залишення позовної заяви без розгляду
Глава 18. ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА У СПРАВІ
Стаття 150. Підстави для припинення провадження у справі
Стаття 151. Порядок і наслідки припинення вироб-ництва у справі
Глава 19. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
Стаття 152. Строк розгляду справи та прийняття рішення
Стаття 153. Судове засідання арбітражного суду
Стаття 153.1. Участь у судовому засіданні шляхом ис-користування систем відеоконференц-зв'язку
Стаття 154. Порядок у судовому засіданні
Стаття 155. Протокол
Стаття 156. Розгляд справи при ненаданні від-викликають на позовну заяву, додаткових доказів, а також за відсутності осіб, які беруть участь у справі
Стаття 157. Наслідки неявки в судове засідання екс-пертів, свідків, перекладачів
Стаття 158. Відкладення судового розгляду
Стаття 159. Дозвіл арбітражним судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі
Стаття 160. Розгляд справи в роздільних засіданнях арбітражного суду
Стаття 161. Заява про фальсифікацію докази
Стаття 162. Дослідження доказів
Стаття 163. Перерва в судовому засіданні
Стаття 164. Судові дебати
Стаття 165. Поновлення дослідження доказів
Стаття 166. Закінчення розгляду справи по суті
 Глава 20. РІШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
Стаття 167. Ухвалення рішення
Стаття 168. Питання, які вирішуються при ухваленні рішення
Стаття 169. Виклад рішення
Стаття 170. Зміст рішення
Стаття 171. Рішення про стягнення грошових коштів та присудження майна
Стаття 172. Рішення про визнання не підлягає використан-нению виконавчого або іншого документа
Стаття 173. Рішення про укладення або про зміну дого-злодія
Стаття 174. Рішення, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії
Стаття 175. Рішення на користь кількох позивачів або про-тив кількох відповідачів
Стаття 176. Оголошення рішення
Стаття 177. Напрямок рішення особам, бере участі у справі
Стаття 178. Додаткове рішення
Стаття 179. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок і арифметичних помилок
Стаття 180. Набрання законної сили рішенням
Стаття 181. Оскарження рішення арбітражного суду
Стаття 182. Виконання рішення
Стаття 183. Індексація присуджених грошових сум
 Глава 21. ВИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
Стаття 184. Винесення арбітражним судом ухвал
Стаття 185. Зміст ухвали
Стаття 186. Напрямок визначення
Стаття 187. Виконання ухвали
Стаття 188. Порядок і строки оскарження визначень
 Розділ III. ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин
 Глава 22. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
Стаття 189. Порядок розгляду справ, що виникають з ад-міністратівного та інших публічних правовідносин
Стаття 190. Примирення сторін
 Глава 23. РОЗГЛЯД справ про оскарження нормативного ПРАВОВИХ АКТІВ
Стаття 191. Порядок розгляду справ про оскарження нормативними правових актів
Стаття 192. Право на звернення до арбітражного суду з за-явищем про визнання нормативного правового акта нечинним-щим
Стаття 193. Вимоги до заяви про визнання норма-тивного правового акта нечинним
Стаття 194. Судовий розгляд у справах про віспа-ріваніі нормативних правових актів
Стаття 195. Рішення суду у справі про оскарження норма-тивного правового акта
Стаття 196. Опублікування рішення арбітражного суду у справі про оскарження нормативного правового акта
 Глава 24. РОЗГЛЯД справ про оскарження Ненормативних правових актів, рішень і дій (Бездіяльності) державних органів, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ІНШИХ ОРГАНІВ, організація, наділена ФЕДЕРАЛЬНИМ ЗАКОНОМ окремих державних АБО Іншими публічними ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ПОСАДОВИХ ОСІБ
Стаття 197. Порядок розгляду справ про оскарження ненор-нормативну правових актів, рішень і дій (бездіяльності) дер-жавних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій, наділених федеральним законом окремих-ними державними чи іншими публічними повноваженнями, посадових осіб
Стаття 198. Право на звернення до арбітражного суду з за-явищем про визнання ненормативних правових актів недійсними, рішень і дій (бездіяльності) незаконними
Стаття 199. Вимоги до заяви про визнання ненор-нормативну правового акта недійсним, рішень і дій (бездіяльності) незаконними
Стаття 200. Судовий розгляд у справах про віспа-ріваніі ненормативних правових актів, рішень і дій (без-дії) органів, які здійснюють публічні повноваження, посадових осіб
Стаття 201. Рішення арбітражного суду у справі про віспа-ріваніі ненормативних правових актів, рішень і дій (без-дії) органів, які здійснюють публічні повноваження, посадових осіб
 Глава 25. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
 § 1. Розгляд справ про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 202. Порядок розгляду справ про притягнення до адмі-ністративного відповідальності
Стаття 203. Подача заяви про притягнення до адмініст-ративной відповідальності
Стаття 204. Вимоги до заяви про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
Стаття 205. Судовий розгляд у справах про при-потязі до адміністративної відповідальності
Стаття 206. Рішення арбітражного суду у справі про при-потязі до адміністративної відповідальності
 § 2. Розгляд справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 207. Порядок розгляду справ про оскарження рішень адміністративних органів про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 208. Подача заяви про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адміністративної відповідальності
Стаття 209. Вимоги до заяви про оскарження ре-ня адміністративного органу про притягнення до адміністра-тивної відповідальності
Стаття 210. Судовий розгляд у справах про віспа-ріваніі рішень адміністративних органів
Стаття 211. Рішення арбітражного суду у справі про віспа-ріваніі рішення адміністративного органу про притягнення до ад-міністратівной відповідальності
 Глава 26. РОЗГЛЯД СПРАВ про стягнення ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ І САНКЦІЙ
Стаття 212. Порядок розгляду справ про стягнення орга-тільних платежів і санкцій
Стаття 213. Право на звернення до арбітражного суду з за-явищем про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Стаття 214. Вимоги до заяви про стягнення орга-тільних платежів і санкцій
Стаття 215. Судовий розгляд у справах про взи-Скан обов'язкових платежів і санкцій
Стаття 216. Рішення арбітражного суду у справі про взи-Скан обов'язкових платежів і санкцій
 Розділ IV. ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ в окремих категоріях справ
 Глава 27. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Стаття 217. Порядок розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 218. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 219. Право на звернення до арбітражного суду з за-явищем про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 220. Вимоги до заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 221. Судовий розгляд у справах про уста-новлення фактів, що мають юридичне значення
Стаття 222. Рішення арбітражного суду у справі про уста-новлення факту, що має юридичне значення
 Глава 27.1. РОЗГЛЯД СПРАВ про присудження КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ПРОВАДЖЕННЯ У розумного строку або ПРАВА НА ВИКОНАННЯ СУДОВОГО АКТА в розумні терміни
Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Стаття 222.2. Порядок подання заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Стаття 222.3. Вимоги до заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Стаття 222.4. Прийняття заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк до вироб-ництва арбітражного суду
Стаття 222.5. Залишення заяви про присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк без дви-вання
Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Стаття 222.7. Термін розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Стаття 222.8. Особливості розгляду заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Стаття 222.9. Рішення арбітражного суду у справі про при-судженні компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
Глава 28. РОЗГЛЯД СПРАВ Про неспроможність (банкрутство)
Стаття 223. Порядок розгляду справ про неспроможність ності (банкрутство)
Стаття 224. Право на звернення до арбітражного суду у справах про неспроможність (банкрутство)
Стаття 225. Примирення по справах про неспроможність (банкрутство)
 Глава 28.1. РОЗГЛЯД СПРАВ ПО КОРПОРАТИВНИМ СПО-РАМ
Стаття 225.1. Справи з корпоративних спорів
Стаття 225.2. Порядок розгляду справ за корпоратив-ним спорах
Стаття 225.3. Вимоги до позовної заяви, заяви з корпоративного спору
Стаття 225.4. Забезпечення доступу до інформації про корпора-тивних спорі і права на участь у справі
Стаття 225.5. Примирення сторін корпоративних спорів
Стаття 225.6. Забезпечувальні заходи арбітражного суду з корпоративних спорів
Стаття 225.7. Розгляд справ про спонукання юридиче-ського особи скликати загальні збори учасників
Стаття 225.8. Розгляд справ у спорах про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі
Стаття 225.9. Особливості оскарження визначень ар-арбітражного суду з корпоративних спорів
 Глава 28.2. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОН-них ІНТЕРЕСІВ ГРУПИ ОСІБ
Стаття 225.10. Право на звернення до арбітражного суду в за-щиту прав і законних інтересів групи осіб
Стаття 225.11. Справи про захист прав і законних інтересів групи осіб
Стаття 225.12. Повноваження особи, яка звернулася на захист прав і законних інтересів групи осіб
Стаття 225.13. Вимоги до позовної заяви, заявлений-нию, що подається на захист прав і законних інтересів групи осіб
Стаття 225.14. Підготовка справи про захист прав і законних інтересів групи осіб до судового розгляду
Стаття 225.15. Заміна особи, яка звернулася на захист прав і законних інтересів групи осіб
Стаття 225.16. Порядок розгляду справ про захист прав і законних інтересів групи осіб
Стаття 225.17. Рішення арбітражного суду у справі про за-щиті прав і законних інтересів групи осіб
Глава 29. РОЗГЛЯД СПРАВ У ПОРЯДКУ СПРОЩЕНОГО ВИРОБНИЦТВА
Стаття 226. Порядок спрощеного виробництва
Стаття 227. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного виробництва
Стаття 228. Особливості розгляду справ у порядку уп-Рощенье виробництва
Стаття 229. Рішення по справі, що розглядається в порядку спрощеного виробництва
 Глава 30. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ Про оскарження рішень третейських судів І ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ Виконання рішень третейських судів
 § 1. Виробництво по справах про оскарження рішень третейських судів
Стаття 230. Оскарження рішень третейських судів
Стаття 231. Вимоги до заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 232. Порядок розгляду заяви про скасування рішення третейського суду
Стаття 233. Підстави для скасування рішення третейського суду
Стаття 234. Визначення арбітражного суду у справі про оскарження рішення третейського суду
Стаття 235. Розгляд заяви з питання компетенції третейського суду
 § 2. Виробництво по справах про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 236. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 237. Вимоги до заяви про видачу виконай-тельного листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 238. Порядок розгляду заяв про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 239. Підстави відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Стаття 240. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рі-шення третейського суду
 Глава 31. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ І приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Стаття 241. Визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
Стаття 242. Заява про визнання і приведення у використан-ня рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
Стаття 243. Порядок розгляду заяви про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іно-дивного арбітражного рішення
Стаття 244. Підстави відмови у визнанні та приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітраж-ного рішення
Стаття 245. Визначення арбітражного суду у справі про визнання і приведення у виконання рішення іноземного суду та іноземного арбітражного рішення
Стаття 246. Примусове виконання рішення іно-дивного суду або іноземного арбітражного рішення
 Розділ V. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
 Глава 32. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
Стаття 247. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
Стаття 249. Угода про визначення компетенції ар-арбітражного судів у Російської Федерації
Стаття 250. Компетенція арбітражних судів у Росій-ської Федерації щодо застосування забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб
Стаття 251. Судовий імунітет
Стаття 252. Процесуальні наслідки розгляду іноземним судом справи по спору між тими ж особами, про той самий предмет і з тих самих підстав
 Глава 33. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
Стаття 253. Порядок розгляду справ за участю іноземних-них осіб
Стаття 254. Процесуальні права та обов'язки іно-дивних осіб
Стаття 255. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження
Стаття 256. Доручення про виконання окремих процессу-альних дій
 Розділ VI. Провадження з перегляду СУДОВИХ АКТІВ арбітражних судів
 Глава 34. ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ Апеляційна інстанція
Стаття 257. Право апеляційного оскарження
Стаття 258. Арбітражний суд апеляційної інстанції
Стаття 259. Термін подачі апеляційної скарги
Стаття 260. Форма і зміст апеляційної скарги
Стаття 261. Прийняття апеляційної скарги до вироб-ництва арбітражного суду
Стаття 262. Відгук на апеляційну скаргу
Стаття 263. Залишення апеляційної скарги без дви-вання
Стаття 264. Повернення апеляційної скарги
Стаття 265. Припинення виробництва за апеляційною скаргою
Стаття 265.1. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом апеляційної інстанції
Стаття 266. Порядок розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції
Стаття 267. Строк розгляду апеляційної скарги
Стаття 268. Межі розгляду справи арбітражним судом апеляційної інстанції
Стаття 269. Повноваження арбітражного суду апеляційної-ної інстанції
Стаття 270. Підстави для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції
Стаття 271. Постанова арбітражного суду апелля-ційної інстанції
Стаття 272. Апеляційні скарги на ухвали ар-арбітражного суду першої інстанції
Стаття 272.1. Апеляційні скарги на рішення арбітражних суду у справах, розглянутих в порядку спрощеного виробництва
 Глава 35. ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ Касаційної інстанції
Стаття 273. Право касаційного оскарження
Стаття 274. Арбітражний суд касаційної інстанції
Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
Стаття 276. Термін подачі касаційної скарги
Стаття 277. Форма і зміст касаційної скарги
Стаття 278. Прийняття касаційної скарги до виробниц-ству арбітражного суду
Стаття 279. Відгук на касаційну скаргу
Стаття 280. Залишення касаційної скарги без дви-вання
Стаття 281. Повернення касаційної скарги
Стаття 282. Припинення провадження за касаційною скаргою
Стаття 283. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції
Стаття 284. Порядок розгляду справи арбітражним судом касаційної інстанції
Стаття 285. Строк розгляду касаційної скарги
Стаття 286. Межі розгляду справи в арбітражному суді касаційної інстанції
Стаття 287. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції
Стаття 288. Підстави для зміни або скасування рішен-ня, постанови арбітражного суду першої і апеляційної ін-станцій
Стаття 289. Постанова арбітражного суду каса-ційної інстанції
Стаття 290. Касаційні скарги на ухвали ар-арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій
Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції
 Глава 36. Провадження з перегляду СУДОВИХ АКТІВ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ
Стаття 292. Перегляд судових актів у порядку нагляду
Стаття 293. Порядок наглядового виробництва
Стаття 294. Вимоги до звернення до Вищого арбітражних Суд Російської Федерації
Стаття 295. Прийняття заяви чи подання до виробництва
Стаття 296. Повернення заяви або подання
Стаття 297. Відгук на заяву або подання про пе-ресмотре судового акта
Стаття 298. Зупинення виконання судового акта Вищим Арбітражним Судом Російської Федерації
Стаття 299. Розгляд заяви або подання про перегляд судового акта в порядку нагляду
Стаття 300. Зміст ухвали про передачу справи до Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 301. Зміст ухвали про відмову в передачі справи до Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 302. Повідомлення про розгляд справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 303. Порядок розгляду справи в Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 304. Підстави для перегляду в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу, і присудження ком-пенсації за порушення права на судочинство в розумний строк
Стаття 305. Постанова Президії Вищої арбітражних Суду Російської Федерації
Стаття 306. Зміст постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
Стаття 307. Набрання законної сили постанови Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації та його опублікування
Стаття 308. Перегляд у порядку нагляду ухвал арбітражних судів
 Глава 37. Провадження з перегляду Набрали законної сили СУДОВИХ АКТІВ З НОВИМ АБО нововиявленими обставинами
Стаття 309. Право арбітражного суду переглянути судовий акт за новими або нововиявленими обставинами
Стаття 310. Арбітражні суди, що переглядають су-Дебні акти з новим або нововиявленими обставинами
Стаття 311. Підстави перегляду судових актів з но-вим або нововиявленими обставинами
Стаття 312. Порядок і строк подання заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами
Стаття 313. Форма і зміст заяви
Стаття 314. Прийняття заяви до провадження арбітражних суду
Стаття 315. Повернення заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами
Стаття 316. Розгляд заяви про перегляд судового акта за новим або нововиявленими обставинами
Стаття 317. Судові акти, прийняті арбітражним судом за результатами розгляду заяви про перегляд су-дебного акта за новим або нововиявленими обставинами
 Розділ VII. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ АКТІВ арбітражних судів
Стаття 318. Порядок виконання судових актів арбітражних судів
Стаття 319. Видача виконавчого листа
Стаття 320. Зміст виконавчого листа
Стаття 321. Строки пред'явлення виконавчого листа до виконання
Стаття 322. Відновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
Стаття 323. Видача дубліката виконавчого листа
Стаття 324. Відстрочка або розстрочка виконання судового акта, зміна способу і порядку його виконання
Стаття 325. Поворот виконання судового акта
Стаття 326. Вирішення питання про поворот виконання судового акта
Стаття 327. Призупинення, відновлення та прекраще-ня виконавчого провадження
Стаття 328. Відкладення виконавчих дій
Стаття 329. Оспорювання постанов посадових осіб служби судових приставів, їх дій (бездіяльності)
 Стаття 330. Відповідальність за невиконання або Ненад-лежаче виконання судовим приставом-виконавцем своїх обязанно стей
 Стаття 331. Відповідальність за втрату виконавчого листа
Стаття 332. Відповідальність за невиконання судового акта
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 4. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua