Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб

Коментар до статті 1. Судам необхідно враховувати, що згідно з міжнародними угодами виключно російськими судами розглядаються:
- позови суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності) про право власності на нерухоме майно, знаходячи-щееся на території Російської Федерації;
- позови до перевізників - за місцем знаходження органу транспорту, до якого пред'являється претензія в Російській Федерації;
- справи про визнання недійсними повністю або частково актів державних та інших органів, що не мають нормативного характеру , а також про відшкодування збитків, заподіяних господарським суб'єктам такими актами або які виникли внаслідок неналежного виконання зазначеними органами своїх обов'язків по відношенню до господарюючих суб'єктів, якщо зазначений орган перебуває в Російській Федерації.
Див: п. 6 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11.06.1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації при-стосовно до питань арбітражного процесу".
Виключна компетенція арбітражних судів Російської Федерації, встановлена російським законом або міжнародним договором Російської Федерації, не може бути змінена пророгаційної угодою.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11.06.1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації при-стосовно до питань арбітражного процесу".
Арбітражний суд має право відмовити у визнанні та приведення у виконання іноземного судового рішення, якщо встановить, що це рішення винесено щодо спору, віднесені до виключної компетенції арбітражних судів у Російської Федерації.
Див: п. 8 інформаційного листа ВАС РФ від 22.12.2005 N 96 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ про при-знанні і приведення у виконання рішень іноземних судів, про оспорювання рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів ".
2. Пункт 2 ст. 248 АПК РФ направлений на розмежування компетенції державних судів різних країн з розгляду транскордонних спорів і виключає лише пророгаційної угоди. Дана норма допускає можливість розгляду спорів з приводу нерухомого майна в третейських судах.
Див: Ухвала Конституційного Суду РФ від 26.05.2011 N 10-П.
Відповідно до ч. 2 ст. 248 АПК РФ у виключній компетенції арбітражних судів у Російської Федерації перебувають справи про адміністративні правопорушення, скоєних іноземними особами в Російській Федерації.
За змістом ст. 203 АПК РФ заяву про притягнення до адміністративної відповідальності іноземної особи, що не має місця знаходження або місця проживання на території Російської Федерації, подається до арбітражного суду за місцем вчинення адміністра-тивного правопорушення.
Виходячи з положень ч. 1 ст. 208 АПК РФ заяву про оскарження рішення адміністративного органу про притягнення до адмі-стративно відповідальності іноземної особи, що не має місця знаходження або місця проживання на території Російської Федерації, подається до арбітражного суду за місцем знаходження адміністративного органу, яким прийнято оспорюване рішення про притягнення до адміністративної відповідальності .
Див: п. 26 Постанови Пленуму ВАС РФ від 02.06.2004 N 10 "Про деякі питання, що виникли в судовій практиці при роз-гляді справ про адміністративні правопорушення".
Враховуючи, що правила, встановлені цивільним законодавством, застосовуються до відносин з участю іноземних гра-ждан, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб, якщо інше не передбачено федеральним законом (абз. 4 п. 1 ст . 2 ГК РФ), заяви зазначених осіб про визнання недійсними актів державних органів та органів місцевого самоврядування повинні прийматися судами і розглядатися в загальному порядку.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 01.07.1996 N 6/8 "Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб "
 1. Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
  Коментар до статті У коментованій статті визначається підсудність справ за участю іноземних осіб. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи можуть виступати у ролі сторін, заявників, третіх осіб. Підсудність, визначена ст. 402 ЦПК РФ, може бути змінена пророгаційної угодою. Не допускається зміна виключної підсудності, передбаченої
 2. Стаття 250. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації щодо застосування забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб
  Коментар до статті 1. Стаття, що передбачає спеціальну норму щодо застосування російськими арбітражними судами забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб. 2. Застосування забезпечувальних заходів щодо іноземних осіб регулюється міжнародними договорами або грунтується на принципах взаємності. Так, згідно зі ст. 4 Угоди Урядів держав -
 3. Стаття 181. Оскарження рішення арбітражного суду
  Коментар до статті 1. Оскарження рішення суду є однією з гарантій права на судовий захист. Не набрало законної чинності рішення арбітражного суду може бути оскаржене до арбітражного суду апеляційної інстанції. Апеляційною інстанцією є арбітражні апеляційні суди, які перевіряють законність і обгрунтованість судових актів арбітражних судів суб'єктів РФ, прийнятих ними в
 4. Стаття 29.1.1. Направлення запиту про правову допомогу
  1. При необхідності виробництва на території іноземної держави процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, посадова особа, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, направляє запит про правову допомогу відповідній посадовій особі або в орган іноземної держави відповідно до міжнародного договору Російської Федерації або
 5. П. В. Крашенинников. Коментар до Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009

 6. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  Генеральний прокурор Російської Федерації і призначувані ним прокурори здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, знаходяться у виробництві
 7. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  Генеральний прокурор Російської Федерації і призначувані ним прокурори здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, знаходяться у виробництві
 8. 9.6. Виробництво по справах за участю іноземних осіб
  Іноземні організації, міжнародні організації і здійснюють підприємницьку діяльність іноземні громадяни, особи без громадянства мають право звертатися до арбітражних судів Російської Федерації для захисту своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів (ст. 210 АПК РФ). Права іноземних учасників дорівнюють правам вітчизняних учасників процесу. Якщо в судах інших
 9. Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами
  Коментар до статті § 1. Правосуддя в Україні здійснюється тільки судом (ч. 1 ст. 118 Конституції РФ). Судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства (ч. 2 ст. 118 Конституції РФ). Судова система Російської Федерації встановлюється Конституцією Російської Федерації і федеральним конституційним
 10. Стаття 247. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
  Коментар до статті 1. При визначенні підсудності справ за участю іноземних осіб необхідно визначення в першу чергу держави, до підсудності якого відноситься спір (Російська Федерація або інше), а потім родової і територіальної підсудності всередині країни. Коментована стаття визначає ті категорії справ за участю іноземних осіб, які підсудні російським арбітражним судам.
 11. Стаття 249. Угода про визначення компетенції арбітражних судів у Російської Федерації
  Коментар до статті 1. Угоди, передбачені цією статтею, носять назву пророгаційної. Пророгаційної угода являє собою угоду про зміну підсудності справи державним судам, у тому числі арбітражним. Необхідно враховувати, що термін "арбітраж" у міжнародному праві означає недержавний, третейський суд. Поряд з пророгаційної угоди на практиці
 12. Стаття 235. Розгляд заяви з питання компетенції третейського суду
  Коментар до статті 1. У коментованій статті визначаються правила розгляду заяв про скасування постанов третейських судів (міжнародних комерційних арбітражів), винесених в рамках реалізації принципу "компетенції-компетенції". У відповідності з даним принципом (ч. 1 ст. 17 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації"; ч. 1 і 3 ст. 16 Закону РФ "Про міжнародний
 13. Стаття 416. Визнання і виконання рішень іноземних третейських судів (арбітражів)
  1. Порядок і умови визнання і виконання на території Російської Федерації іноземних арбітражних рішень в цілому схожі з порядком визнання та виконання рішень іноземних судів. Виходячи з цього ч. 1 ст. 416 ЦПК, відсилаючи до ст. 411-413 цього Кодексу, поширює їх дію (за деякими винятками) на порядок визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень (див.
 14. Контрольні питання до розділу 9
  1. Система побудови арбітражного суду. 2. Підвідомчість і підсудність арбітражних спорів. 3. Порядок пред'явлення позову в арбітражному суді. 4. Оплата судових витрат. 5. Порядок розгляду спору в арбітражному суді першої інстанції. 6. Перевірка законності та обгрунтованості спору арбітражного суду в апеляційній інстанції. 7. Перегляд рішення арбітражного суду в касаційній
 15. МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  1. Інформаційний лист Генеральної прокуратури РФ від 30 березня 2001 N 36-15-01 "Про практику застосування законодавства щодо захисту інтелектуальної власності, стан прокурорського нагляду та заходи щодо посилення боротьби з піратством в аудіовізуальній сфері". 2. Інформаційне лист Президії ВАС РФ від 13 грудня 2007 р. N 122 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ, пов'язаних
 16. Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами
  1. Правосуддя в Україні здійснюється тільки судом, що входять в судову систему країни , встановлену Конституцією і федеральним конституційним законом (ст. 118 Конституції РФ). Стаття, що конкретизує названий конституційний принцип стосовно до судочинству у цивільних справах, віднесених до компетенції судів загальної юрисдикції. 2. Відповідно до
 17. Стаття 202. Порядок розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює особливості правового регулювання розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності і суб'єктний склад аналізованих правовідносин (осіб, що залучаються арбітражним судом до адміністративної відповідальності, а також осіб, які мають право звертатися до суду з вимогами про притягнення осіб до адміністративної
 18. Джерела виконавчого виробництва
  Джерела виконавчого провадження - нормативні правові акти, що містять правові норми , що регулюють умови і порядок примусового виконання судових актів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів, а також актів інших органів, яким при здійсненні встановлених законом повноважень надано право покладати на громадян, організації або бюджетів всіх рівнів обов'язки по
© 2014-2022  yport.inf.ua