Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 249. Угода про визначення компетенції ар-арбітражного судів у Російської Федерації

Коментар до статті 1. Арбітражні суди Російської Федерації можуть розглядати справи і у випадках, передбачених між-народного договорами, за наявності письмової (пророгаційної) угоди учасників угоди з інших іноземних держав про передачу економічного спору в російський арбітражний суд (ст. 21 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, м. Мінськ, 22.01.1993; п. 2 ст. 4 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, м. Київ, 20.03.1992 та інші міжнародні угоди про правову допомогу) .
До форми пророгаційної угоди застосовні вимоги, встановлені російським законодавством для форми зовнішньо-економічних угод.
Виключна компетенція арбітражних судів Російської Федерації, встановлена російським законом або міжнародним договором Російської Федерації, не може бути змінена прорагаціонним угодою.
Пророгаційної угода може передбачати передачу спору до суду іноземної держави.
За наявності пророгаційної угоди про передачу спору до компетентного суду іноземної держави арбітражний суд Рос-сийской Федерації за заявою відповідача припиняє провадження у справі між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав, прийнятому до свого провадження за правилами загальної підсудності.
У разі порушення провадження у справі в судах кількох держав між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав арбітражний суд припиняє провадження у справі, якщо виявиться судом, в якому виробництво порушено пізніше.
Див: п. 7 Постанови Пленуму ВАС РФ від 11.06.1999 N 8 "Про дію міжнародних договорів Російської Федерації при-стосовно до питань арбітражного процесу".
Стаття 249 АПК РФ надає право сторонам, хоча б одна з яких є іноземною особою, укласти пророгація-онное угоду (угода про вибір компетентного суду). Та обставина, що сторони по справжньому спору даним правом не скористалися, не впливає на компетенцію арбітражних судів Російської Федерації з розгляду спорів за участю іноземних юридичних осіб за умови дотримання норм застосовних міжнародних договорів та національного процесуального законодав-ства. У зв'язку з цим суд необгрунтовано повернув позовну заяву підприємця, неправильно витлумачивши норми Київського угоди у взаємозв'язку зі ст. ст. 247 і 249 АПК РФ.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 02.11.2010 N 6633/10.
Відповідно до ч. 1 ст. 249 АПК РФ у разі, якщо сторони, хоча б одна з яких є іноземною особою, уклали угоду, в якому визначили, що арбітражний суд в Російській Федерації має компетенцію з розгляду виник або що може виникнути спору, пов'язаного із здійсненням ними підприємницької та іншої економічної діяльності , арбітражний суд в Російській Федерації буде володіти винятковою компетенцією з розгляду даного спору, за умови що така угода не змінює виключну компетенцію іноземного суду.
Див: Постанова Президії ВАС РФ від 16.06.2009 N 2088/09.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 249. Угода про визначення компетенції ар-арбітражного судів у Російської Федерації "
 1. Стаття 1. Здійснення правосуддя арбітражними судами
  Коментар до статті Положення ст. 1 випливає із загального принципу правосуддя, згідно з яким належним судом для роз-гляду справи визнається суд, який створений та діє на підставі закону (ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини), що передбачає закріплення в Конституції РФ і прийнятому відповідно з нею законі правомочностей різних судів. Даний принцип лежить в основі
 2. Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
  Коментар до статті 1. Судам необхідно враховувати, що згідно з міжнародними угодами виключно російськими судами розглядаються: - позови суб'єктів господарювання (підприємницької діяльності) про право власності на нерухоме майно, знаходячи-щееся на території Російської Федерації; - позови до перевізників - за місцем знаходження органу транспорту, до якого пред'являється
 3. Стаття 3. Законодавство про судочинство в ар-арбітражного судах
  Коментар до статті 1. Будь-які повноваження судів можуть визначатися тільки федеральним законодавцем. 2. Порядок судочинства (в тому числі підвідомчість спорів) у арбітражних судах Російській Федерації визначається Конституцією РФ, Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російської Федерації", Федеральним конституційним законом "Про арбітражних судах Російській
 4. Стаття 415 . Визнання рішень іноземних судів, що не вимагають подальшого виробництва
  1. Рішеннями іноземних судів, що стосуються статусу громадянина держави, що не вимагають подальшого виробництва, зокрема, є іноземні судові постанови про обмеження дієздатності іноземного громадянина, про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипація), про визнання громадянина безвісно відсутнім і т.д. 2. Відповідно до ст. 158 СК в Російській
 5. Стаття 70. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
  Коментар до статті 1. Відповідно до ст. 190 АПК РФ антимонопольний орган має право укладати угоди у справах про ос-рюванням його рішень та приписів, в тому числі угоди про обставини справи, що розглядається. Предметом такої угоди, укладеного на підставі ст. 70 АПК РФ, може бути в тому числі обгрунтування розміру частки господарюючого суб'єкта на товарному ринку, обмеження
 6. § 374. Компетентність суддів
  Речове-правові відносини перебували в компетенції judices podanei у всіх суперечках, крім тих, які були окремо віднесені до компетенції інших органів. Місцева компетенція визначалася важче. Основним правилом для визначення, кому з декількох однорідних судів надолужити судити в кожному даному випадку, було forum prorogatum, тобто вільний вибір суду. Якщо сторони самі не визначилися в
 7. Стаття 249. Угода про визначення компетенції арбітражних судів у Російської Федерації
  Коментар до статті 1. Угоди, передбачені цією статтею , носять назву пророгаційної. пророгаційної угода являє собою угоду про зміну підсудності справи державним судам, у тому числі арбітражним. Необхідно враховувати, що термін "арбітраж" у міжнародному праві означає недержавний, третейський суд. Поряд з пророгаційної угоди на практиці
 8. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  Генеральний прокурор Російської Федерації і призначувані ним прокурори здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, що знаходяться у виробництві
 9. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  Генеральний прокурор Російської Федерації і призначувані ним прокурори здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, що знаходяться у виробництві
 10. Стаття 250. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації щодо застосування забезпечувальних заходів у справах з участю іноземних осіб
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає спеціальну норму щодо застосування російськими арбітражними судами забезпечувальних заходів у справах за участю іноземних осіб. 2. Застосування забезпечувальних заходів щодо іноземних осіб регулюється міжнародними договорами або грунтується на принципах взаємності. Так, згідно зі ст. 4 Угоди Урядів держав -
 11. Стаття 18. Формування складу суду
  Коментар до статті 1. Заміна судді або одного із суддів допускається у випадках, передбачених ч. 3 ст. 18 АПК РФ. Перелік цих підстав є вичерпним. Див: Постанова Президії ВАС РФ від 25.07.2011 N 18168/10. Така заміна проводиться з дотриманням вимог ст. 18 АПК РФ і встановленого в суді порядку розподілу справ. Питання про заміну судді або одного із суддів,
 12. Стаття 160. Розірвання шлюбу
  1. Розірвання шлюбу між громадянами Російської Федерації та іноземними громадянами або особами без громадянства, а також шлюбу між іноземними громадянами на території Російської Федерації проводиться відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Громадянин Російської Федерації, що проживає за межами території Російської Федерації, має право розірвати шлюб з проживаючим за
 13. Стаття 235 . Розгляд заяви з питання компетенції третейського суду
  Коментар до статті 1. У коментованій статті визначаються правила розгляду заяв про скасування постанов третейських судів (міжнародних комерційних арбітражів), винесених в рамках реалізації принципу "компетенції-компетенції" . Згідно з даним принципом (ч. 1 ст. 17 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації"; ч. 1 і 3 ст. 16 Закону РФ "Про міжнародний
 14. Стаття 13. Обов'язковість судових постанов
  Коментар до статті Коментар до частини 2. § 1. Набрали законної сили постанови федеральних судів, світових суддів і судів суб'єктів Російської Федерації, а також їх законні розпорядження, вимоги, доручення, виклики та інші звернення є обов'язковими для всіх без винятку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, посадових
 15. Стаття 377. Порядок подання наглядової скарги або подання прокурора
  1. У коментованій статті регламентується порядок подачі наглядових скарг або подань прокурорів, які повинні подаватися безпосередньо в той суд наглядової інстанції, який правомочний їх розглядати. Подані з порушенням правил підсудності скарги (подання) підлягають поверненню без розгляду (див. п. 5 ч. 1 ст . 379.1 ЦПК). Так, в президіях крайових, обласних і
 16. Стаття 162. Оскарження і перегляд ухвали про затвердження мирової угоди
  1. За скаргою осіб, що у справі про банкрутство, третіх осіб, що беруть участь у мировій угоді, а також інших осіб, права і законні інтереси яких порушені або можуть бути порушені мировою угодою, ухвалу про затвердження мирової угоди може бути оскаржене в порядку, встановленому Арбітражним процесуальним кодексом Російської Федерації. 2. Визначення про затвердження мирової
© 2014-2022  yport.inf.ua