Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 225.16. Порядок розгляду справ про захист прав і законних інтересів групи осіб

Коментар до статті 225.Особенності розгляду групових позовів обумовлені специфікою даної категорії справ.
Однією з особливостей є те, що при їх розгляді у арбітражного суду більш активна позиція, ніж при розгляді, наприклад, справ позовного провадження.
До особливостей також відносяться: більш тривалий термін розгляду, процесуальне становище учасників спору, активна роль суду при підготовці справи до судового розгляду та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 225.16. Порядок розгляду справ про захист прав і законних інтересів групи осіб "
 1. Стаття 260.1. Порядок розгляду справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації
  Стаття 260.1. Порядок розгляду справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської
 2. Поняття захисту права власності
  . Під цивільно-правовим захистом права власності та інших речових прав * (1062) розуміється сукупність передбачених цивільним законодавством засобів, що застосовуються у зв'язку з досконалими проти цих прав порушеннями і спрямованих на відновлення або захист майнових інтересів їх володарів. До захисту прав власності застосовні всі основні положення про захист суб'єктивних
 3. Стаття 225.12. Повноваження особи, яка звернулася на захист прав і законних інтересів групи осіб
  Коментар до статті 225.Особенность статусу особи, яка звернулася на захист прав і законних інтересів групи осіб, полягає в тому, що така особа не тільки саме є учасником спірних правовідносин, а й виступає на захист інтересів інших осіб. Тобто це особа одночасно є позивачем та процесуальним
 4. Стаття 64. Права та обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей
  1. Захист прав та інтересів дітей покладається на їх батьків. Батьки є законними представниками своїх дітей і виступають на захист їх прав та інтересів у відносинах з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в судах, без спеціальних повноважень. 2. Батьки не має права представляти інтереси своїх дітей, якщо органом опіки та піклування встановлено, що між інтересами
 5. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
  1. Районні (міські), районні в містах комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 справжнього
 6. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Стаття 1 Законодавство України про захист прав споживачів Законодавство України про захист прав споживачів складається з цього Закону та що видаються відповідно до них інших актів законодавства. Стаття 2 Міжнародні договори Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про захист прав споживачів, то на її
 7. Державний захист прав споживачів
  Якщо яким-небудь чином законні вимоги не задовольняються продавцем (виконавцем, виробником), то можна звернутися із заявою чи скаргою: - до місцевих державні органи законодавчої або виконавчої влади; - в суди. Заява - звернення з проханням про сприяння реалізації закріплених за конкретним суб'єктом чинним законодавством прав та інтересів. Скарга -
 8. Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  1. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду аналогічний порядку розгляду заяви про скасування рішення третейського суду, передбаченому ст. 420 ЦПК (див. коментар до даної статті). 2. Стаття 418 (ч. 2) ЦПК розгляд заяви про скасування рішення третейського суду відносить до підсудності районного суду, на території
 9. Коментар до статті 29.8
  1. Розгляд справи колегіальним органом у справах про адміністративні правопорушення, передбачені КпАП, здійснюється тільки районними (міськими), районними у містах комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі суддям, розглядаються на основі єдиноначальності: суддею гарнізонного військового суду, суддею районного суду,
 10. 4.3.4. Інформаційні правовідносини, що виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформаційної безпеки
  В області інформаційної безпеки основними об'єктах захисту є: інтереси громадянина, суспільства, держави в інформаційній сфері (духовність, моральність та інтелектуальний рівень розвитку особистості та товариства тощо); демократія, знання і духовні цінності суспільства; конституційний лад, суверенітет і територіальна цілісність держави; інформація як інтелектуальна
 11. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
  1. Районні (міські), районні в містах комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 справжнього
 12. 13. Захист прав суб'єктів фінансового права
  Захист прав і законних інтересів суб'єктів фінансових правовідносин проводиться в адміністративному або судовому порядку, що в даний час є загальним правовим правилом. Адміністративний порядок діє головним чином у разі застосування заходів державного примусу в даній області до органів держави та МСУ, підприємствам, установам та організаціям. В
 13. Стаття 352. Способи захисту трудових прав і свобод
  1. Згідно ст. 2 Конституції людина, її права і свободи є найвищою цінністю. Відповідно визнання, дотримання, а також захист прав і свобод людини і громадянина є неодмінною обов'язком держави. У новій редакції коментована стаття передбачає способи захисту як трудових прав, так і свобод, тобто її завдання і сенс повністю відповідають положенням міжнародних
 14. Стаття 56. Право дитини на захист
  1. Дитина має право на захист своїх прав і законних інтересів. Захист прав і законних інтересів дитини здійснюється батьками (особами, які їх замінюють), а у випадках, передбачених цим Кодексом, органом опіки та піклування, прокурором і судом. Неповнолітній, визнаний відповідно до закону повністю дієздатним до досягнення повноліття, має право
 15. 6.6. Громадський захист прав споживачів. Повноваження громадських організацій споживачів
  Громадський захист прав споживачів здійснюється організаціями споживачів, які створюються як за територіальною ознакою (районні, міські, обласні, республіканські та ін.), так і в залежності від конкретного інтересу групи споживачів (наприклад, Товариство споживачів автомобільної техніки Росії; клуб споживачів "Вередун" та ін.) Товариства споживачів можуть об'єднуватися в
 16. 21.6. Судовий контроль за законністю в сфері державного управління
  Судовий контроль за законністю у сфері державного управління - це діяльність органів судової влади, що складається в правовій оцінці дій і рішень органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, по захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та інших суб'єктів, щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Суб'єктами судового контролю є
 17. Стаття 2.3. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність
  1. Адміністративній відповідальності підлягає особа, яка досягла до моменту вчинення адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років. 2. З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від
 18. Стаття 2.3. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність
  1. Адміністративній відповідальності підлягає особа, яка досягла до моменту вчинення адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років. 2. З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від
 19. Г.А. Василевич. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ НА ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, 2003
  У книзі показано роль і значення демократичної Конституції для розвитку держави і суспільства, шляхи забезпечення її верховенства і безпосередньої дії конституційних норм. Основна увага приділена конституційного правосуддя як основного засобу захисту конституційних прав і свобод громадян. Аналізується діяльність Конституційного Суду Республіки Білорусь щодо захисту особистих,
© 2014-2022  yport.inf.ua