Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Державний захист прав споживачів


Якщо яким-небудь чином законні вимоги не задовольняються продавцем (виконавцем, виробником), то можна звернутися із заявою чи скаргою:
- в місцеві державні органи законодавчої або виконавчої влади;
- в суди.
Заява - звернення з проханням про сприяння реалізації закріплених за конкретним суб'єктом чинним законодавством прав та інтересів.
Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів.
Порядок розгляду звернень громадян регулюється Законом України "Про звернення громадян".
Державну захист прав громадян як споживачів здійснюють:
- ради народних депутатів, їх виконавчі і розпорядчі органи;
- місцеві державні адміністрації ;
- органи та установи:
Державного комітету України у справах захисту прав споживачів,
Державного комітетеа України по стандартизації, метрології та сертифікації,
Державного санітарного нагляду України, Антимонопольного комітету України;
- суди
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку , підлягають обов'язковому прийому та розгляду.
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів з дня їх надходження. Якщо встановлюється термін розгляду звернення більше місяця, що звернулася особа повідомляється про це.
Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.
5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державний захист прав споживачів "
 1. 6.4. Повноваження органів по захисту прав споживачів при місцевій адміністрації
  Відповідно до ст. 12 Конституції РФ в Російській Федерації визнається і гарантується місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування в межах своїх повноважень самостійно. Поряд з органами державного управління, що здійснюють державний захист прав споживачів, діють органи місцевого самоврядування, повноваження яких передбачені ст. 44 Закону РФ "Про захист прав
 2. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
  Багато громадян України досі недостатньо добре знають свої права і можливості, які надає їм чинне законодавство. Відсутність в Україна доступного для більшості громадян інформаційного посібника про права споживачів спонукало нас взятися за цю роботу. У книзі: - в зручній і виразної формі викладаються права громадян як споживачів; - дається необхідний
 3. Частина I ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
  * Основні права споживачів (11) - Право на отримання інформації про товари (роботи, послуги) (12) - Право на безпеку та належну якість товарів (робіт, послуг) (15) Гарантійні зобов'язання (18) Права споживача у сфері торговельного та інших видів обслуговування (21) Право споживача на обмін товару належної якості (22) Права споживача у разі придбання ним товару
 4. Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
  Стаття 3 Права споживачів Споживачі, що знаходяться на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) для задоволення своїх побутових потреб мають право на: державний захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування; безпеку товарів (робіт, послуг);
 5. 6.1. Державний захист прав споживачів
  Права споживачів захищаються органами держави, на які покладено обов'язки з контролю за безпекою товарів (робіт, послуг), дотриманням законодавства про захист прав споживачів і яким надані права щодо припинення правопорушень і застосування до правопорушників заходів відповідальності за недотримання законодавства про захист прав споживачів. Відповідно до
 6. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  У сфері економіки органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями, з одного боку, не дозволяють втручатися в господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, а з іншого - створювати умови для їх розвитку. Наприклад, органи місцевого самоврядування не можуть брати участь в установі біржі або бути її членом, а також втручатися в діяльність роботи
 7. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  Публічні послуги можуть надаватися або надаватися в тому числі органами місцевого самоврядування, яким делеговано (передано) право на надання різного роду публічних послуг федеральними законами або законами суб'єктів Російської Федерації або які спеціально створені для надання публічних послуг. Слід розрізняти, в яких випадках органи місцевого самоврядування, на які
 8. § 2. Місцева адміністрація
  Термін "місцева адміністрація" рівнозначний терміну "виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти". Виконавчого-розпорядчий орган є постійно діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб
 9. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, які є предметом цивільно-правового регулювання,
 10. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  Перелік некомерційних організацій міститься у п. 3 ст. 50 ГК РФ, а також в спеціальному законодавстві про некомерційні організації. До некомерційних організацій належать споживчі кооперативи, громадські або релігійні організації (об'єднання), соціальні, благодійні та інші фонди, фінансовані власником установи, некомерційні партнерства, автономні
© 2014-2022  yport.inf.ua