Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА


Багато громадян України досі недостатньо добре знають свої права і можливості, які надає їм чинне законодавство.
Відсутність в Україні доступного для більшості громадян інформаційного посібника про права споживачів спонукало нас взятися за цю роботу. У книзі:
- в зручній і виразної формі викладаються права громадян як споживачів;
- дається необхідний мінімум роз'яснень і порад щодо їх реалізації;
- уточнюються різного роду нюанси у відносинах споживачів з продавцями, виробниками, виконавцями робіт і договорів.
Все це дозволить споживачеві вміло орієнтуватися в чинному правовому полі.
Довідковий матеріал постачений посиланнями на статті законів України чи інших законодавчих актів, яким він відповідає. Авторські роз'яснення згруповані на окремих сторінках, які не мають нижнього колонтитула із зазначенням назви того чи іншого законодавчого акта, або виділені курсивом і відокремлені від решти тексту зірочками.
Організоване рух споживачів на захист своїх інтересів виникло більше ста років тому. У 1936 р. з'явилася Національна асоціація споживачів у США.
Прийняття в 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН 'Загальної декларації прав людини "стимулював створення Національних асоціацій споживачів в інших країнах: у 1951-у Франції й у ФРН, в 1957-у Великобританії, в 1960 - в Канаді.
На державному рівні визнання, підтримку і розвиток цей рух вперше одержало в США після прийняття в 1962 р. відповідної постанови президента США Д. Кеннеді. У цьому законодавчому акті були закріплені права громадян на безпеку товарів і послуг, можливість отримання достовірної інформації про них, вибір товарів, а також право відстоювати свої споживчі інтереси.
День опублікування цих прав 15 березня щорічно відзначається як всесвітній день споживачів.
Наступні президенти США узаконили ще чотири права людини як споживача: право на відшкодування збитку, право на відповідну освіту, право на задоволення базових потреб, право
на здорове довкілля. Це благотворно вплинуло на здоров'я американців і захист ними навколишнього середовища.
Незабаром питання захисту прав споживачів отримали державну підтримку в багатьох країнах світу.
У 1973 р. XXV сесія Консультативної асамблеї Європейського союзу схвалила " Хартію захисту споживачів ".
У 1985 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію" Керівні принципи для захисту інтересів споживачів ".
Вона була покладена в основу прийнятого в Україні в травні 1991 р. Закону "Про захист прав споживачів".
У 1993, 1995 і 1997 рр.. до Закону були внесені зміни і доповнення. Відповідно до них утворено Державний комітет у справах захисту прав споживачів, збільшено відповідальність за порушення законодавства.
В даний час державний захист прав громадян як споживачів, відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", здійснюють органи законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, а також суд.
Побічно державний захист прав споживачів здійснюють правоохоронні органи, органи Державного митного комітету, органи Міністерства охорони здоров'я та ін
недержавними захист прав громадян як споживачів здійснюють громадські організації споживачів, які утворилися в Наприкінці 80-х років у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові та Одесі. Зараз такі організації є у всіх великих регіонах України.
З 1989 р. діє Українська асоціація споживачів.
Інформацію про товари і послуги, а також рекламу про них поширюють преса, радіо, телебачення.
Серед газет найбільш популярна всеукраїнська щотижнева газета споживачів "Контракти".
Законодавча база захисту прав споживачів в Україні вдосконалюється, доповнюється необхідними законодавчими актами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА"
 1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
  Метою створення концепції розвитку є створення механізмів управління, які повинні гнучко реагувати на можливі зміни ситуації в суспільстві, тобто стратегія повинна адаптувати розвиток до зовнішніх змін. Внутрішні процеси повинні орієнтуватися на цілі концепції, а не на вирішення поточних місцевих завдань. Для реалізації концепції виділяються певні етапи розвитку та
 2. Глава 16. набувальна давність
  Освоєння набувальною давністю, малоукорененной у вітчизняному праві, поряд з абсолютно необхідним залученням класики потребує і в спробі дати їй обгрунтування з позицій здорового глузду в надії хоча б таким чином подолати історичне віддалення. Можна, взагалі кажучи, знайти кілька пояснень сутності цього інституту. Насамперед набувальна давність (usucapio в римському
 3. § 1. Законодавче визначення місцевого самоврядування
  Конституція РФ проголошує визнання і гарантування місцевого самоврядування, яке отримує в ній статус однієї з основ конституційного ладу країни (гл. гл. 1, 8). Природно, що конституційна формула "місцеве самоврядування" повинна тлумачитися не як підтвердження того, що є, а як мета для всіх, на кого поширює свою дію Конституція. Розвиваючи конституційну модель
 4. § 4. Висування кандидатів і їх реєстрація
  Головні дійові особи виборчої кампанії - кандидати в депутати та на виборні посади. Вступники вибори громадяни набувають статусу кандидатів через процедуру висунення. Після їх реєстрації відповідною виборчою комісією вони знаходять статус зареєстрованих кандидатів. Висування кандидатів. Законом встановлено період, що включає висунення кандидатів, списків
 5. § 3. Акти виборних органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  Акти представницького органу. Представницький орган місцевого самоврядування з питань, віднесених до його компетенції федеральними законами, законами суб'єкта РФ, статуту муніципального освіти, приймає рішення, що встановлюють правила, обов'язкові для виконання на території муніципального освіти, а також рішення з питань організації діяльності представницького органу
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 7. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 8. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80 -ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5 . A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua