Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Судовий захист прав споживачів


Останньою інстанцією, роздільною спірні питання захисту прав споживачів у рамках чинного законодавства, є суд.
Перед зверненням до суду бажано мати на руках необхідні копії документів (актів обстежень, документів, що підтверджують факт купівлі, договорів, заяв, претензій, відповідей і т. п.) (див. також с. 147-164 ЦІЄЇ книги).
Позовна заява до суду допоможуть скласти в органах Державного комітету у справах захисту прав споживачів, у суспільствах споживачів, а також депутати, представники місцевих державних адміністрацій. юристи.
Споживач вибирає сам, в яку нижчу судову інстанцію йому звернутися.
рішення суду, що не задовольняє споживача, може бути ним оскаржене у вищестоящих судових інстанціях.
Споживачі мають право за своїм вибором пред'являти позов до суду:
"за місцем свого проживання;
- за місцезнаходженням відповідача;" за місцем заподіяння шкоди;
- за місцем виконання договору.
При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав.
6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Судовий захист прав споживачів"
 1. 8.2. Судовий захист прав споживачів. Коло осіб, які мають право пред'являти позов і брати участь у справі
  судовий захист його прав і свобод. Рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені до суду. Кожен має право відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації звертатися в міждержавні органи по захисту прав і свобод людини, якщо вичерпані всі наявні
 2. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  судового захисту прав споживачів, з чого випливає, що Закон - комплексний акт, який не має певної галузевої приналежності. 7. У ст. 503 ЦК передбачені права покупця при продажу йому неякісного товару. У Законі про захист прав споживачів їх повторює ст. 18, а наступні ст. 19-23 (аналогів яким в ЦК немає) розшифровують механізм реалізації даних прав. 8. Нарешті, ГК
 3. Частина I ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
  захист прав споживачів (36) - Судовий захист прав споживачів (38) - Громадські організації споживачів (40) У цій частині книги в зручній і доступній формі викладені основні положення Закону України "Про захист прав споживачів". Всі люди, незалежно від соціального походження, становища в суспільстві, національності, релігійних, політичних або інших переконань, кожен день
 4. Розділ II ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
  захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів обслуговування; безпеку товарів (робіт, послуг); необхідну, доступну та достовірну інформацію про кількість, якість і асортимент товарів (робіт, послуг); відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди,
 5. § 2. Місцева адміністрація
  судовому порядку на підставі заяви: 1) представницького органу муніципального утворення або глави муніципального освіти - у зв'язку з порушенням умов контракту в частині, що стосується вирішення питань місцевого значення; 2) вищої посадової особи суб'єкта Федерації (керівника вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Федерації) - у зв'язку з порушенням умов
 6. § 1. Поняття комерційного права
  судова влада. Різні сфери суспільних відносин визначають різні режими регулювання. Кожному типу соціальної діяльності відповідає свій правовий режим регулювання. У цьому сенсі слід розрізняти правовий режим підприємництва та правовий режим діяльності публічної влади. Правовий режим підприємництва виражається в переважно дозволительного характері (типі)
 7. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  судовому порядку на вимогу кредиторів. При цьому члени споживчого кооперативу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями кооперативу в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кооперативу. Споживчі кооперативи відрізняються від інших некомерційних організацій тим, що доходи, отримані ними від здійснення підприємницької
 8. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  судове рішення необхідно лише у випадках, якщо інше не передбачено угодою заставодавця і заставодержателя. При цьому закон встановлює випадки, коли стягнення можливо тільки за рішенням суду (п. 3 ст. 349 ЦК). Реалізація заставленого майна провадиться відповідно до ст. 350 ГК. При цьому реалізація заставленого майна здійснюється шляхом продажу з публічних торгів.
 9. § 9. Комерційна концесія
  судовому вирішенні конфліктних ситуацій, пов'язаних з правовою охороною об'єктів інтелектуальної власності. Водночас «пакет послуг», що надається правовласником, вимагає від нього додаткових витрат, які пов'язані з вибором місця збуту товару (робіт, послуг), отриманням відповідних дозволів від компетентних органів, наглядом за збутом про-Комерційне право. Ч. I. Під
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  судовому порядку, про що прямо сказано в ст. 12 ГК. Але так само, в судовому порядку, хоча про це прямо не сказано в ст. 12 ГК, визнаються незаконними і недійсними що порушують права та інтереси Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 451 підприємців неправомірні акти державних органів або органів
© 2014-2022  yport.inf.ua